Menu luk

1.200 medarbejdere har fundet deres plads

Alle medarbejdere i Sparekassen Danmark har nu fået klarhed over, hvor de skal arbejde og med hvad. Enkelte har valgt at takke nej til det job, som de har fået tilbudt efter fusionen, fortæller sparekassens fællestillidsrepræsentanter Hans Henrik Toft Sørensen og Lars Nielsen.

9. nov. 2021
3 min

”Vi er landet fornuftigt på rigtig mange områder. Der er gang i en masse gode gryder – det bobler og koger”.

Sådan beskriver fællestillidsrepræsentant Hans Henrik Toft Sørensen den aktuelle status på fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, som nu er forenet i Sparekassen Danmark.

Fusionsplanerne blev meldt ud allerede i juni, og Sparekassen Danmark blev formelt godkendt 1. september. Direktionen og laget af regionsdirektører kom hurtigt på plads, og for nylig blev planerne for de administrative funktioner så præsenteret.

Der er valgt en nord-syd-model med langt de fleste stabsfunktioner samlet både i hovedsædet i Vrå i nord og i syd i et af sparekassens hovedcentre i Aars og Hobro.

Fra første færd blev det meldt ud, at der ikke vil blive afskediget medarbejdere i forbindelse med fusionen. Men de følgende måneders uvished om jobindhold og arbejdssted udløste uro og spænding blandt medarbejderne i administrationen.

”Nu har alle medarbejdere fået klarhed over, hvad de skal lave, og hvor de skal sidde. Det har givet ro – især for dem, som har fået det, som de gerne ville have”, fortæller fællestillidsrepræsentant Lars Nielsen, som arbejder i it-afdelingen i Hobro.  

Indtil nu har ganske få medarbejdere takket nej til det job, som de er blevet tilbudt i forbindelse med fusionen, fortæller Hans Henrik Toft Sørensen.

Sparekassen Danmark

14. juni 2021 meddelte Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, at de ønsker at fusionere ligeværdigt og fortsætte som garantsparekasse under navnet Sparekassen Danmark af 1871. Efter godkendelse fra henholdsvis garanter og aktionærer blev fusionen endeligt godkendt af Finanstilsynet 1. september.

Med en egenkapital på over 9 milliarder kroner er Sparekassen Danmark landets største garantsparekasse med cirka 300.000 kunder og 84.000 garanter og omkring 1.200 medarbejdere.

Sparekassen Danmark har hovedsæde i Vrå og to hovedcentre i Aars og Hobro. Sparekassen har 54 afdelinger.  

Løsninger på transportproblem

I øjeblikket er der fokus på den praktiske del af fusionen. De fysiske rokeringer skal være på plads i starten af det nye år. De fleste bliver siddende på samme adresse, mens andre skal skifte arbejdssted og køre nogenlunde samme distance som hidtil – bare i en anden retning.

For omkring 30 medarbejdere medfører den nye organisering, at de får betydeligt længere til arbejde. Det rammer især medarbejdere fra den tidligere Salling Bank, som blev en del af Sparekassen Vendsyssel i 2020.

De står nu i en noget anderledes situation, end de blev stillet i udsigt sidste år, konstaterer fællestillidsrepræsentanterne.

De fremhæver begge, at HR har udvist stor fleksibilitet for at finde konstruktive løsninger. Måske kan medarbejderne arbejde hjemme nogle dage om ugen og dermed slippe for at køre lange ture dagligt. Fleksible ’flyverpladser’ i afdelinger tættere på kan også være en mulighed.

På den faglige front er der generelt fokus på at få det bedste med videre fra de fusionerede pengeinstitutter. Det gælder medarbejdergoder, lokalaftaler, personalehåndbog osv.

”Vi skal have konfirmeret aftalerne helt, men vi er enige, snakker godt sammen og har et godt samarbejde med HR”, fortæller Lars Nielsen.

15 fusioner på 20 år

Sparekassen Vendsyssel har taget meget aktiv del i konsolideringen de seneste 20 år:

2001: Sparekassen Vendsyssel bliver dannet som en fusion mellem Vrå Sparekasse og Jelstrup-Lyngby Sparekasse.

2005: Fusion med Hellevad-Ørum Sparekasse.

2006: Sammenlægning med Brovst Sparekasse og Jerslev Sparekasse.

2008: Overtager Sparbanks afdeling i Frederikshavn. Sammenlægning med Ulsted Sparekasse.

2009: Overtager fire afdelinger fra EBH Bank.

2012: Fusion med Sparekassen Limfjorden og Sparekassen Hvetbo.

2015: Fusion med Hals Sparekasse.

2016: Opkøb af Den Jyske Sparekasses afdelinger i Lem, Skive, Vinderup og Aalborg.

2018: Overtager Østjydsk Bank.

2019: Fusion med Dronninglund Sparekasse.
2020: Overtager Salling Bank
2021: Fusion med Jutlander Bank til Sparekassen Danmark af 1871

 

Jutlander Bank blev etableret i 2014, da Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro fusionerede.

Seneste nyt