Menu luk

Udvanding af dagpenge skal stoppes

Vi har en historisk høj medlemstilfredshed og det højeste medlemstal i 14 år, hvilket vi bør juble over, sagde Steen Lund Olsen i sin mundtlige formandsberetning på FTFa’s delegeretmøde. Det politiske krav om at øge kompensationsgraden, så dagpengenes størrelse ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen, blev taget vel imod af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

3. nov. 2020
4 min

Det går slet ikke så ringe endda for FTFa, Danmarks største tværfaglige a-kasse som samarbejder med 58 forskellige faglige organisationer – hvoraf Finansforbundet er den største. Medlemstallet er steget til 148.887 – det højeste siden 2006, medlemstilfredsheden er historisk høj, og så er FTFa nok så vigtigt dygtig til at skaffe ledige medlemmer hurtigt i job. 50 procent kommer i job inden for de første tre måneders ledighed.
”Det kan vi godt være stolte af”, sagde FTFas formand Steen Lund Olsen i sin beretning på FTFas delegeretmøde torsdag den 23. oktober.

En mindre del af de delegerede befandt sig på Axelborg i København, mens hovedparten fulgte mødet online. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) holdt et indlæg via livestream, hvor han blandt talte om det a-kasseforsøg, som FTFa og otte andre a-kasser er en del af, og som går ud på, at a-kassen får eneansvar for at skaffe ledige i job i de første tre måneder.
”I spiller som a-kasse en central rolle i at hjælpe ledige videre”, sagde ministeren til de delegerede.
Han åbnede også op for, at a-kasserne fremover kan holde flere digitale samtaler med ledige, hvilket corona-situationen gør mere aktuel end nogensinde.

Dermed levede Peter Hummelgaard fint op til to af de ønsker, som Steen Lund Olsen afleverede til ham i den mundtlige formandsberetning om at give a-kasserne ansvaret for at få de ledige medlemmer i job fra start og at gøre digitale samtaler permanente.

Op med kompensationsgraden

” Kompensationsgraden – altså dagpengenes størrelse set i forhold til lønnen – bliver mindre og mindre. Det man før fik på 10 måneder, skal nu række til 12 måneder. Vi har brug for et ordentligt økonomisk sikkerhedsnet, så medlemmerne har et fornuftigt grundlag til at komme videre i deres arbejdsliv, og så de tør fortsætte med at skifte job. Så op med kompensationsgraden! For medlemmernes og for samfundsøkonomiens skyld”, sagde Steen Lund Olsen henvendt til beskæftigelsesministeren.

”Jeg er opmærksom på problemstillingen med udhulingen af dagpengene. Det er en dyr øvelse at sætte kompensationsgraden op, og derfor kan jeg ikke sætte tidsperspektiv på, hvornår det vil ske. Der er mange andre sager, der presser sig på for regeringen”, forklarede Peter Hummelgaard de delegerede.

A-kasseforsøget


Steen Lund Olsen beskriver A-kasseforsøget, som FTFa’s chance for at bevise, at a-kasserne skal have eneansvaret for de ledige fra start og ikke have kontakt til jobcentret. Det kræver, at man fortsat lykkes med at skaffe opsagte hurtigt i job igen.

” Med forsøget har vi den politiske opmærksomhed, der skal til for at rykke noget. Derfor har vi virkelig brug for jer i de faglige organisationer. Det er nemlig jer, der først får at vide, når et medlem er blevet opsagt. Når I møder de medlemmer, skal I minde dem om, at de kan tage fat i FTFa og få en sparrings-samtale, der kickstarter deres jobsøgning allerede i opsigelsesperioden”, sagde Steen Lund Olsen fra talerstolen.

”I flere tilfælde vil vi helt kunne undgå, at medlemmet kommer på dagpenge. Erfaringerne er allerede gode, selvom corona spændte ben for indsatsen i foråret”, fortalte han.

Rustet til fremtidens arbejdsmarked

FTFa skal i den kommende tid fastlægge en ny fremtidig strategi til afløsning af den, der udløber i 2020.

Steen Lund Olsen fremhæver to ting, der skal til for at a-kassen bliver rustet til fremtidens arbejdsmarked og fortsat kant gøre en forskel for medlemmerne.

”For det første tror jeg, at vi kommer til at se, at vores medlemmer vil søge nye karriereveje og har flere jobskifte. Både fordi de efterspørger fleksibilitet, men måske også fordi, de løbende uddanner sig og får et højere uddannelsesniveau. Det stiller unægtelig krav til, at vores jobrådgivere og karrierecoaches kender medlemmernes fag og brancher. Det tætte samarbejde med alle jer, vil derfor være supervigtigt i vores arbejde med at give personlig rådgivning, så vi kan fortsætte med få medlemmerne godt og hurtigt videre i arbejdslivet”, sagde han og fortsatte:

”For det andet kræver fremtidens arbejdsmarked, at vi er tilgængelige og synlige digitalt. Vi skal skrue op for styrken i vores digitale briller, så medlemmerne nemt kan få fat i FTFa alle 24 timer i døgnet, og så de får endnu mere joborienteret og målrettet rådgivning. Teknologi er jo ikke fremmed for os. Tag bare chatbotten som nyeste eksempel. I 2019 blev vi de første i branchen til at udvikle en chatbot med kunstig intelligens. Siden foråret har den været kollega i det team, der tager telefonen når medlemmerne ringer og svarer på chatbeskeder via hjemmesiden”.

Genvalgt som formand

Steen Lund Olsen, der er næstformand i Finansforbundet, blev genvalgt som formand for FTFa. Der var ligeledes genvalg til FTFas næstformand Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening. Pia Beck Stæhr og Ole Lund Jensen fra Finansforbundet blev genvalgt til bestyrelsen, mens Gitte Vigsø fra Finansforbundet blev nyvalgt til bestyrelsen, hvor hun erstatter Kim Holmer ligeledes fra Finansforbundet.

Seneste nyt