Menu luk

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Hvis du endnu ikke har taget stilling til, om du vil have udbetalt indefrosne feriepenge, bør du læse dette.

6. okt. 2020
3 min

Der blev åbnet for at søge om udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge den 29. september.

Ansøgning om udbetaling sker gennem borger.dk af Lønmodtagernes feriemidler, der administreres af ATP. Udbetalingen sker senest 2 uger fra du har søgt.

Virksomhederne har – i de fleste tilfælde – endnu ikke hverken indberettet oplysninger om den enkelte lønmodtagers indefrosne feriepenge, eller indbetalt dem.

I de tilfælde hvor det ikke er sket, foretager ATP en beregning af hvad der kan udbetales. ATP foretager beregningen ud fra oplysninger fra Indkomstregistret for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

ATP har ikke alle nødvendige oplysninger til rådighed. De ved fx ikke hvor meget ferie du har holdt i perioden, og hvornår du har holdt ferien, og løn under ferie indgår ikke i ”ferieberettiget løn”.

Derfor sker deres beregning med en vis usikkerhed. Det der udbetales, kan derfor medføre at der reguleres op eller ned i det beløb der bliver til rådighed for de sidste 2 uger.

I de tilfælde hvor virksomheden ikke har indbetalt pengene, lægger staten ud.

Hvad kan du få udbetalt?

Du kan søge om udbetaling af det samlede beløb for 3 ugers feriepenge. Du kan ikke søge om en mindre del af beløbet.  Det der kan udbetales er 12½ procent af din ”ferieberettigede løn” for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Den ”ferieberettigede løn” består af din månedsløn, inkl. den skattemæssige værdi af visse personalegoder. Dog fradrages løn under ferie og evt. udbetalt ferietillæg.

Nogle medarbejdere har kunnet følge hvad der sættes til side hver måned på deres lønseddel, og har derfor et overblik over hvad virksomheden har beregnet indefrysningsbeløbet til.

Det er dog ikke ensbetydende med at virksomheden har indberettet oplysningen til myndighederne. Og betyder dermed heller ikke at det passer med det ATP regner sig frem til.

Når du går gennem borger.dk for at ansøge om udbetaling, får du først oplyst hvor meget du kan få udbetalt. Der oplyses kun beløb før skat. Du kan dog selv regne videre, da der trækkes skat med din trækprocent.

Du får herefter et brev i din digitale postkasse der beskriver beregningen, inkl. beskatningen.

Du ansøger først om udbetaling, når du har klikket for at få beløbet udbetalt, så du kan nøjes med at benytte systemet til at få oplyst hvad du KAN få udbetalt (før skat).

Udbetalingen bliver ikke modregnet i offentlige ydelser. Heller ikke dagpenge og efterløn.

Du skal betale skat af det udbetalte

Når du vælger om du vil søge om udbetaling, skal du være klar over at udbetalingen bliver beskattet som normal lønindtægt med din aktuelle trækprocent.

Det betyder bl.a. at du kan komme til at betale topskat af beløbet. Vær opmærksom på, at du risikerer at udbetalingen medfører en restskat. Du kan eventuelt søge vejledning hos SKAT.

Hvis beløbet allerede er indbetalt til Feriekonto – fx fordi du har skiftet arbejdsplads – er der allerede betalt skat.

Du mener at beløbet er forkert

Der er ikke mulighed for at klage over det beløb ATP vil udbetale for de 3 uger. Der er først mulighed for at klage, når ATP udsender endelige opgørelser først i 2021.

Ansøgningsfrist

Hvis du ønsker feriepengene for de 3 uger udbetalt, skal du søge senest den 1. december 2020.

Hvis du ikke har søgt inden da, må du regne med at du først kan få pengene udbetalt når du bliver folkepensionist – dog tidligst 1. oktober 2021.

Folketinget forhandler her i efteråret om udbetaling af de sidste to ugers feriepenge. Pt. tegner der sig et flertal for at disse penge også kommer til udbetaling. Men det er ikke klart hvornår det sker. Og det er heller ikke klart om denne udbetaling kommer til at ”nulstille” ansøgningsfristen for udbetaling af de 3 ugers feriepenge.


Emner

Seneste nyt