Menu luk

Tre travle år forude

Hjemmearbejde, sexisme, atypisk ansatte, trivsel, digitalisering, social dumping, dårligt image og konsolidering var blandt emnerne, der blev debatteret tirsdag eftermiddag på landsmødet.

29. sep. 2020
4 min
Af Birgitte Aabo
  • Carsten Jørgensen

Både formandskabets mundtlige beretninger og den skriftlige beretning fik pæne ord med på vejen, da de delegerede debatterede dem på Finansforbundets landsmøde tirsdag eftermiddag. Fra talerstolen blev der også opremset mange emner, som forbundet bør arbejde med i de kommende år.
”Det er et spændende sted, vi er lige nu. Især i forhold til kompetenceudvikling, trivsel og kommunikation er der sket gode ting i forbundet. I forhold til hjemmearbejde har vi en opgave med at sikre et godt arbejdsmiljø uden at svække fleksibiliteten”, sagde Kristina Andersen Skiøld, formand for Finansforbundet NYKREDS.

Pia Beck Stæhr, formand for Finansforbundet Kreds Øst, er glad for det arbejde med bæredygtighed, forbundet har udført i de seneste par år og udtrykte glæde over, at kredsens gamle forslag om at erstatte udtrykket tillidsmand med tillidsrepræsentant nu ser ud til at blive vedtaget.

Formanden for Finansforbundet Jyske Bank Kreds Marianne Lillevang roste, at der var sat mange gode skibe i søen, og påpegede, at nu skal forbundet fremad.

”Samfundsansvar, kvinder i ledelse og samarbejde bredt set er noget vi skal arbejde mere med”.

Tackling af sexisme

Jannie Skovsen, formand for Finansforbundet Spar Nord Kreds, er stolt af forbundets involvering i Copenhagen Fintech og projektet Future Work Lab, som vil undersøge hvordan man skaber mental sundhed på arbejdspladsen. Og så pegede hun på, at sexisme var fraværende i beretningerne.
”Der manglede ord om sexisme-debatten, som lige nu fylder meget i offentligheden. Det er vigtigt, at vi hjælper vores tillidsvalgte til at håndtere emnet i virksomhedernes SU”, sagde Jannie Skovsen.

”Det er svært at finde den rigtige måde at tackle sexisme – det er ikke svært at tage afstand fra, det kan jeg ikke gøre kraftigt nok – men det er meget vanskeligt at finde den rigtige løsning. For vi må samtidig ikke gøre det vanskeligt at arbejde sammen mænd og kvinder, fordi vi ikke kan finde den rigtige sprogbrug overfor hinanden. De enkelte arbejdspladser er nødt til at tale om det og finde ud af, hvad er acceptabelt for os – definere grænserne. Man kan ikke lovgive sig ud af det, men omvendt kan lovgivning være et godt afsæt. Det handler om, hvordan man anvender lovteksten”, sagde forbundsformand Kent Petersen.

Social dumping

Jarl Oxlund, formand for Finansforbundet Sydbank Kreds, mener, at atypisk ansatte – som for eksempel er projektansatte inden for it - er en voksende gruppe, som forbundet skal gøre sig umage for at få organiseret. Men det kan være svært at finde ud af præcis hvilke medlemstilbud, gruppen er tiltrukket af.

Finansforbundet Assurandørernes formand Jørgen Lykke fortalte om den udfordring, assurandørerne har med hvert tredje år at skulle bestå den såkaldte IDD-efteruddannelsesprøve. Og at social dumping forekommer i flere forsikringsselskaber, hvor selskaberne benytter såkaldte agenter uden ansvarlige ansættelsesforhold.

Dorrit Brandt formand for Finansforbundet i Nordea opfordrede til, at man i forbindelse med forbundets arbejde for mangfoldighed vendte blikket mod Polen, hvor Nordea beskæftiger næsten 5.000 medarbejdere.

”40 kommuner i Polen, hvilket svarer til en tredjedel, har erklæret sig som LGBT-fri zoner. Det skal vi sige klart fra over for og få taget emnet op i forhold til Christiansborg og i EU”, sagde hun.

Udfordringer forude

Kirsten Ebbe Brich, formand for Finansforbundet i Danske Bank, fortalte de delegerede, at medarbejderne i Danske Bank var rigtig trætte af den tsunami af møgsager, der lige nu er i banken – senest med gældsinddrivelsessagen.

”Det eneste gode, jeg har at sige om corona, er, at man lige nu slipper for at sidde til fester os sige, hvor man arbejder”, sagde kredsformanden med et skævt smil.

Jakob Thorgaard, formand for Finansforbundet Kreds Vest pegede i sit indlæg på en række udfordringer forude.

”Konsolidering, digitalisering og Bigtech samt decentralisering af overenskomsten betyder, at vi bør se ind i flere indsatser i fremtiden, og det kan også være vi skal styrke beskæftigelsesindsatsen, hvis ledigheden stiger. Jeg tro, vi går tre travle år i møde”, sagde Jakob Thorgaard.

 

Alliancer og partnerskaber

Hvordan Finansforbundet fortsat udvikles som fællesskab – og som del af fagbevægelsen - fyldte også i debatten.

Den gik dels på vigtigheden af at være relevante over for nye medlemmer, men også at alliancer og partnerskaber, der kan skabe resultater for medlemmerne, er nødvendige. Det blev påpeget i flere indlæg, mens der også var debat om, hvordan forbundet aktivt indgår i de rigtige relationer.

’Vi skal skabe resultater for vores medlemmer og det kræver, at vi kigger mod de fællesskaber og alliancer, som kan bidrage og styrke os i kampen for at varetage vores medlemmers interesser’, sagde Kent Petersen.

Landsmødet godkendte beretningen med overvældende flertal. Onsdag fortsætter debatten om de politiske indsatsområder i de kommende år.

Seneste nyt