Menu luk

Tillidsmanden begravet – tillidsrepræsentanten født

Selv om der er lang historik bag brug af ordet, skal Finansforbundet følge med tiden og signalere ligestilling. Landsmødet vedtog i dag at erstatte tillidsmand med tillidsrepræsentant og der vil blive arbejdet yderligere med ligestilling i sprogbrugen.

30. sep. 2020
1 min
Af Birgitte Aabo
  • Carsten Jørgensen

”Det er en rigtig beslutning, som vi har ventet længe på.”

Formand i Finansforbundet Kreds Øst, Pia Anne Beck Stæhr, var glad for, at det på landsmødet i dag blev besluttet at begrebet ’tillidsmand’ erstattes af ’tillidsrepræsentant’.

Kredsen prøvede nemlig allerede for otte år siden forgæves at få netop den ændring igennem.

Der er flere grunde til, at tiden er moden for ændringen, motiverede næstformand Steen Lund Olsen fra talerstolen. Ordet tillidsmand flugter ikke med den betegnelse, der anvendes internationalt, og det harmonerer heller ikke med, at forbundet arbejder for flere kvinder i ledelse:

”Inkluderende sprogbrug er vigtigt, og vi har fået flere henvendelser fra medlemmer i landsmøde-perioden, som har undret sig over, at vi anvender udtrykket tillidsmand i stedet for tillidsrepræsentant”, sagde Steen Lund Olsen.

Da der er tale om en vedtægtsændring, krævedes totrediedel flertal, hvis forslaget skulle vedtages. Og det lykkedes uden problemer. 171 stemte ja til at ændre betegnelsen til tillidsrepræsentant, tre stemte nej, og syv stemte hverken for eller imod.

Olav Bredgaard Brusen, næstformand i Finansforbundet Nykreds, opfordrede under den øvrige debat også til, at andre kønsskæve udtryk, som næstformand og formand, tages op til overvejelse hurtigst muligt. Og det er allerede på programmet, da Hovedbestyrelsen har til hensigt at kigge på Finansforbundets sprogbrug generelt i et ligestillingsperspektiv i den kommende landsmødeperiode.

Seneste nyt