Menu luk

Tillid til finansansatte virker

Halvdelen af Finansforbundets medlemmer har fået smag for mere hjemmearbejde under krisen, hvor produktiviteten har været høj. Det viser, at arbejdsgiverne roligt kan sætte medarbejderne fri, påpeger næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen.

18. maj 2020
4 min

Otte ud af ti medlemmer af Finansforbundet var tvunget til at arbejde hjemmefra, da forholdsreglerne mod pandemien var mest markante. Selv om baggrunden var trist, gav det titusindvis af finansansatte appetit på også fremadrettet at løse flere arbejdsopgaver fra hjemmekontoret eller spisebordet.

Det viser en medlemsundersøgelse, som Finansforbundet har gennemført, da krisen var på sit højeste. Her svarer op mod halvdelen, at de gerne ville lægge mere af arbejdstiden i privaten fremover, og under en femtedel ønsker direkte mindre hjemmearbejde.

Selv om ikke alle har lyst til hjemmearbejde, viser undersøgelsen også, at trivslen er øget markant i forhold til tidligere undersøgelser. Det begejstrer næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen:

”Stressniveauet er faldet til det halve i forhold til vores seneste trivselsundersøgelse. Samtidig er produktiviteten holdt på normalt eller over normalt niveau. Selv om vi mennesker i en krisesituation også rykker sammen og gør det, der skal gøres, viser det, at tillid virker. Opgaverne blive løst minimum lige så godt, når medarbejderne sættes mere fri”.

Han har derfor forhåbninger om, at Corona-krisen vil sætte nye standarder for et fleksibelt arbejdsliv. Den nye overenskomst giver netop rum for mere selvtilrettelagt arbejde for nogle ansatte, og krisen har sat en streg under, at medlemmerne både mestrer det og i høj grad sætter pris på det.

”På trods af, at mange har måttet kæmpe med it-udfordringer derhjemme, og til trods for, at hjemmearbejdet for mange kom meget pludselig, har virksomhederne og medlemmerne udvist en fantastisk evne til at omstille sig og finde løsninger”, konstaterer Michael Budolfsen.

På arbejde i arbejdstiden

Selv om undersøgelsen viser, at syv ud af ti medlemmer har passet arbejdet i det samme tidsrum, som når de møder fysisk på arbejde, opleves en anden form for fleksibilitet i løbet af dagen. Det ser lige så mange som en markant fordel ved hjemmearbejde.

Omkring seks ud af ti fremhæver, at de sparer tid til transport. Meget få oplever, at det medfører flere overspringshandlinger at være hjemme, og til trods for at mange havde børn hjemme under krisen er det kun hver fjerde, der ser et problem i at adskille arbejde og familieliv.

De virtuelle møders kvalitet er der blandende oplevelser af, ligesom en del af de adspurgte mærker, at deres virksomhed ikke har været tilstrækkeligt klædt på til at deres funktion skulle kunne klares hjemmefra. Men det er i sidste ende ikke gået ud over hverken arbejdskvaliteten, kreativiteten, motivation eller produktiviteten.

Kontorstol og kolleger

Til gengæld har arbejdsstillinger og ergonomisk rigtigt inventar være en udfordring for omkring halvdelen på hjemmearbejdspladsen.

Det største problem har dog været at undvære kollegerne, godt seks ud af ti i undersøgelsen markerer her. Over halvdelen oplever også, at arbejdsrelationen til kollegerne er dårligere end normalt. Det samme gør sig i mindre grad gældende i forhold til lederen.

”Fremtiden er ikke enten-eller. Det er ’kombinationsarbejde’ snarere end hjemmearbejde. Den enkelte skal have bedre mulighed for at arbejde mere hjemme, men også bevare muligheden for at møde på arbejde og have del i det vigtige nærvær på arbejdspladsen”, siger Michael Budolfsen.

Han tror, at det virtuelle hjemmearbejde med tiden vil gribe så meget om sig, at det på den længere bane også vil være et spørgsmål om at have ret til at møde på arbejde, frem for alene at have ret til at arbejde hjemme.

”For mig er der ingen tvivl om, at udviklingen går den vej. Derfor skal vi også have lovgivningen opdateret, så den passer til en ny virkelighed, hvor selvbestemmelse og fleksibilitet er nøgleordene. Det vil Finansforbundet gerne komme med input til, ligesom vi gerne vil hjælpe lederne med at løse de udfordringer, de står overfor, når de både skal være til stede og lede på afstand”.

Det viser undersøgelsen:

  1. Trivsel i vækst i Corona-tid: Mere end 40 procent af de adspurgte medlemmer trivedes aktuelt godt med deres arbejde i den undersøgelse, Finansforbundet har gennemført. Lige så mange gav udtryk for at trives i ’nogen grad’.
  2. Det største savn: Under hjemmearbejdet var det savnet af kollegerne, der blev opfattet som det største problem. Seks ud af ti i Finansforbundets medlemsundersøgelse markerede, at det var en stor udfordring.
  3. Få frygter at miste jobbet: At stå uden job som følge af Corona-krisen er en realitet for mange danskere, men få i medlemsundersøgelsen var for alvor bekymrede for det. Omkring 15 procent erklærede sig i enig eller meget enig i udsagnet: Jeg frygter for mit job som følge af Corona-krisen.

Seneste nyt