Menu luk

Resultater skabes af fællesskabet

”I vores daglige virke viser vi, at det betaler sig at have modet til at vælge kampen, nysgerrighed og fællesskabet frem for bekymringen, splittelsen og flugten. Det er en del af vores forbunds-DNA at skabe resultater i fællesskab”, sagde forbundsformand Kent Petersen i hans del af den mundtlige beretning på Finansforbundets digitale landsmøde.

29. sep. 2020
4 min

2020 bliver et år, vi vil huske tilbage på som noget helt specielt. Corona og nedlukningen har vendt op og ned på det meste, og det står nu klart, at corona-epidemien ikke kun er en sundhedskrise men også en samfundskrise, hvor verdensøkonomien er sat markant tilbage.
Men corona-situationen har også vist, at mange har oplevet, at det gik ok med at håndtere de forandringer, vi pludselig stod over for, lød det fra Kent Petersen i hans mundtlige beretning på Finansforbundets landsmøde tirsdag 29. september. Her henviste han til, at mange af forbundets medlemmer fortsatte med at sikre at vitale samfundsfunktioner kørte videre, da samfundet lukkede ned i foråret.

” Alene kan vi noget – og nogle gange også meget. Men sammen kan vi bare utroligt meget mere. Fællesskabet er afgørende når alt forandrer sig. Coronakrisen har understreget, hvor forbundet vi er med hinanden. Og at der ligger et grundlæggende afsavn, når vi ikke kan mærke hinanden. I familier. Blandt venner. På arbejdspladser. Blandt kolleger. Vi har helt simpelt brug at være forbundet”, sagde han til de over 200 delegerede, der online lyttede med.

Bygger bro mellem aktører

At være forbundet er også at indgå alliancer og partnerskaber. Det har Finansforbundet i de senere år blandt andet arbejdet med på uddannelses- og efteruddannelsesområdet. Finanskompetencepuljen, Tillidsmandsuddannelsen, uddannelsen af kredsbestyrelsesmedlemmer og den karriererådgivning, forbundets konsulenter yder, er initiativer, der understøtter medlemmerne i at lykkes i deres arbejdsliv.

”Vi samarbejder i dag med vigtige uddannelsesinstitutioner på tværs af faglighed og geografi for at fremme et fleksibelt og omstillingsparat uddannelsessystem. De næste skridt kræver yderligere samarbejde med andre om at skabe resultaterne. Vi har derfor også taget initiativ til Kompetencerådet sammen med FA. Et nyt inspirationsforum, hvor vi udvikler konkrete indspark til den nationale, politiske dagsorden for at sikre bedre vilkår for efter- og videreuddannelse for medarbejderne i den finansielle sektor”, sagde Kent Petersen.

Han påpeger, at Finansforbundet har valgt den grundlæggende tilgang om at gå konstruktivt og visionært til en udvikling i stedet for at stikke hovedet i busken. Bygge bro mellem aktører. Og skabe resultater i fællesskab.

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er en del af vores forbunds-DNA. I vores daglige virke viser vi, at det betaler sig at have modet til at vælge kampen, nysgerrighed og fællesskabet frem for bekymringen, splittelsen og flugten. Det ligger dybt i os. Og vi ved alle at den tilgang er helt nødvendig for at understøtte, at vores medlemmer lykkes i deres arbejdsliv”.

Digitalisering kan bruges til udvikling

Et andet område, hvor Finansforbundet er gået konstruktivt og visionært til en udvikling er digitaliseringen.

”Digitalisering er ikke alene et effektiviseringsværktøj. Det kan faktisk bruges til udvikling. Og ikke bare til afvikling. Digitalisering kan skabe konkrete arbejdspladser – og ikke nødvendigvis bare afvikle dem. Fintech er netop blevet udpeget til en dansk styrkeposition, og det er et område, hvor vi har skabt – og kan skabe - endnu flere jobs og vækst”, sagde Kent Petersen med henvisning til, at Finansforbundet var med til at etablere Copenhagen Fintech i 2016 og leje lokaler ud til fintechiværksætterne i Copenhagen Fintech Lab.

”Vi kunne have reageret med frygt og vendt udviklingen ryggen. Men vi valgte nysgerrighed. Vi åbnede vores fællesskab op og skabte et iværksætterhus. Vi valgte en offensiv og proaktiv tilgang til det digitale og har skabt en position på området”.

Som det seneste skud på stammen af konkrete resultater er der nu en tegning til en arbejdsgiverforening inden for fintech, som gerne vil tegne overenskomst med os. Det er en anden model end standardoverenskomsten, der er på bordet, men det er Finansforbundet, de gerne vil lave en aftale med, fortalte forbundsformanden.

Alliancer med fagbevægelsen

Erfaringerne med at tage dialogen og tænker i samarbejde om løsninger skal forbundet fremover brede ud til flere områder.

”Her kan partnerskaberne noget helt særligt. De skaber muligheder for nytænkning og udvikling i forpligtende fællesskaber i samarbejde med virksomhederne. Det handler om relevans. Og om medlemmernes virkelighed. At vi, sammen med tillidsrepræsentanterne, er til stede på arbejdspladserne og gør en forskel i samarbejde og fællesskab”, sagde Kent Petersen.

Finansforbundet stå stærkt i de alliancer og samarbejder, man indgår i. Den tilgang har skabt resultater på helt konkrete områder – f.eks. i Iværksætterkommissionen med Akademikernes hovedorganisation.

”Sporet om alliancer bliver centralt for de kommende år. For vores ’forbundethed’ som organisation handler også om forbundethed med resten af fagbevægelsen. Det er let at stirre sig blind på, hvad der adskiller os på nogle områder. Men jeg ved også, at vi er nødt til at have målet for øje. Skal vi skabe resultater, kræver det samarbejde og de rigtige samarbejdspartnere”, sagde Kent Petersen.

Der er nemlig sager og kampe af en sådan kaliber, at der skal løftes i fællesskab – også selvom den umiddelbare forelskelse måske er til at overse.

”Så kære Landsmøde, mit budskab til jer er lige så enkelt, som det er besværligt: Hvis vi vil noget – og det vil vi - så skal vi indgå de alliancer, der er nødvendige”, sagde Kent Petersen i sin del af formandskabets mundtlige beretning.

Tirsdag eftermiddag debatterer landsmødet beretningen, mens de delegerede onsdag 30. september blandt andet vil drøfte hvilke politiske indsatsområder, forbundet skal bruge kræfterne på i de kommende år.

Seneste nyt