Menu luk

Ny webside om ny løn og arbejdstid

1. juli 2021 vil mange medarbejdere overgå til en ny form for jobløn, og andre vil også blive berørt af ændringer i deres nuværende lønvilkår. Tillidsrepræsentanterne vil nok opleve, at deres medlemmer vil spørge, om og hvordan ændringerne kommer til berøre dem. Derfor har Finansforbundet samlet vigtig og relevant viden på finansforbundet.dk/joblon, så tillidsrepræsentanterne kan blive klædt på til at svare på medlemmernes spørgsmål.

17. dec. 2020
1 min

1. juli 2021 vil mange medarbejdere overgå til en ny form for jobløn, og andre vil også blive berørt af ændringer i deres nuværende lønvilkår. Tillidsrepræsentanterne vil nok opleve, at deres medlemmer vil spørge, om og hvordan ændringerne kommer til berøre dem. Derfor har Finansforbundet samlet vigtig og relevant viden på finansforbundet.dk/joblon, så tillidsrepræsentanterne kan blive klædt på til at svare på medlemmernes spørgsmål.

Ændringer på tre områder

Ændringerne betyder, at man indfører en ny form for jobløn, som er betinget af, at man selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde. Samtidig sænkes grænsen for, hvornår man kan komme på jobløn, til 53.000 kroner om måneden. Overarbejde afskaffes, så alle medarbejdere, der ikke er på jobløn, har seks ugers ferie og en-til-en betaling for merarbejde. Endelig afskaffes det anciennitetsbaserede lønsystem, og der indføres lokale lønpuljer, der giver medarbejdere mulighed for individuel lønstigning.

Overgangstillæg sikrer lønnen

Ændringerne er alene begrundet i et ønske om at forenkle og modernisere Standardoverenskomsten, og der er altså ikke tale om en besparelsesøvelse. Derfor er det også sikret, at ingen eksisterende medarbejdere kommer til at opleve økonomiske tab som følge af ændringerne. Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er enige om, at medarbejdere, der eller ville opleve et løntab ved ændringerne, skal kompenseres med et fast månedligt tillæg til lønnen. På finansforbundet.dk/joblon kan du finde eksempler på, hvordan man beregner overgangstillæg.

 

Læs meget mere om ændringerne på finansforbundet.dk/joblon


Emner

Seneste nyt