Menu luk

Nu øges indsatsen mod økonomisk kriminalitet

Den nye politiaftale, som et stort politisk flertal står bag, åbner op for, at pengeinstitutter og myndigheder kan øge samarbejdet og udveksle konkrete oplysninger om personer, der mistænkes for hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Det glæder Finans Danmark og Finansforbundet.

22. dec. 2020
2 min

De kriminelle får sværere ved at slippe godt fra hvidvask, når den politireform, som regeringen og det meste af oppositionen onsdag 16. december enedes om, bliver gennemført i den kommende tid.

En del af aftalen giver nemlig mulighed for, at pengeinstitutter og myndigheder kan øge samarbejdet og udveksle konkrete oplysninger om personer, der mistænkes for hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. For et år siden lancerede Finans Danmarks Hvidvask Task Force forslaget om en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering - den såkaldte FEHT - der er inspireret af erfaringerne fra Storbritannien, hvor samarbejdet mellem myndigheder og banker hvert år stopper kriminalitet i stor stil.

”Vi er rigtig glade for, at man politisk har lyttet og ladet sig inspirere af Finans Danmarks Hvidvask Task Forces forslag om et tættere samarbejde, hvor vi på tværs af finanssektor, politi og myndigheder kan dele oplysninger med hinanden i et fortroligt og sikret rum. Sammen kan vi fange de kriminelle mere effektivt – end hver for sig”, Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Vigtigt at øge politiets ressourcer

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen deler Finans Danmarks begejstring.

”Med mulighed for at udveksle oplysninger i et fortroligt og sikret rum vil kvaliteten af hvidvaskbekæmpelsen samlet set stige, hvilket er i vores alles interesse”, siger Michael Budolfsen til Nyhedsbrevet Finans.

Politiaftalen rummer også en fast track-ordning, hvor de underretninger fra bankerne, der vedrører særligt mistænkelige transaktioner, skal behandles hurtigt i Hvidvasksekretariatet. Samtidig sikrer aftalen, at Hvidvasksekretariatet styrkes både i form af bedre it og flere ressourcer. Det vil sikre, at de mange underretninger bankerne sender hvert år, kan behandles hurtigere. Finansforbundets næstformand hilser tiltaget velkomment.

”Min bekymring er, at hvis vi – som det ser ud til – når omkring 52.000 indberetninger i 2020, vil det givetvis overstige myndighedernes kapacitet til at behandle dem. Vi hører igen og igen frustrerede reaktioner fra vores medlemmer om gentagne oplagte indberetninger, der ikke fører til noget som helst. Derfor er det vigtigt, at der sikre tilstrækkelige ressourcer hos politi og SØIK til at følge op på finanssektorens store arbejde”, siger Michael Budolfsen.

Finans Danmark hæfter sig ved, at aftalen om en styrket og samlet indsats mod it-kriminalitet også vil være en vigtig brik i kampen for at stoppe de it-kriminelle, der blandt andet lokker NemID koder ud af bankkunder og stjæler deres penge via netbank.

Læs også artiklen "Kampen mod hvidvask koster milliarder"

Seneste nyt