Menu luk

Kvinder får sværere ved at nå til tops

Finanstilsynet anbefaler, at direktionsmedlemmer og nøglepersoner i store pengeinstitutter skal have mindst ti års erfaring. Det rejser en række problemer, påpeger næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen.

30. jun. 2020
2 min

”Det bliver endnu sværere for kvinderne at komme i betragtning”.

Næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, ser flere utilsigtede effekter af de anbefalinger, Finanstilsynet tidligere på måneden har udsendt om kompetence- og erfaringskrav til direktionsmedlemmer og nøglepersoner i pengeinstitutter.

Topcheferne i de største, SIFI (systemisk vigtige finansielle institutter), skal således fremover have ti års praktisk erfaring med sig med en forretningsmodel, som den, de arbejder med. En stor del af erfaringen skal være høstet som leder.

”Der er meget få kvinder i toppen af finanssektoren i dag, og derfor vil et sådan krav til massiv erfaring betyde, at kvindernes mulighed for at komme til tops bliver yderligere forringet. Der er simpelthen ikke ret mange kvinder, der har nået at indsamle så meget erfaring på det forlangte niveau”, konstaterer næstformanden.

Finanssektoren lukker sig om sig selv

Det er ikke alene talentfulde kvinder, der kan komme i klemme, hvis anbefalingerne bliver til virkelighed.

”Der skal naturligvis være nogle erfarings- og kompetencekrav til topledelse på et så komplekst område som det finansielle. Problemet ved at gøre kravene for snævre er, at man øger risikoen for, at anbefalingerne kan føre til et system, der lukker ned for nogle helt væsentlige kanaler for mere mangfoldighed og nytænkning. Altså at man groft sagt skal bestemme sig for at gøre karriere i finanssektoren og blive, hvor man er i ti år, hvis man vil til tops. Det lukker ned for den berigelse, talenter fra andre forretningsområder, brancher og sektorer kan tage med sig ind i en lederrolle. Faren er, at sektoren kan komme til at lukke sig meget om sig selv”, siger Steen Lund Olsen.

Finansforbundet vil derfor inden høringsfristen i august give sine input til Finanstilsynet – der vil også være positiv feedback på en del af de forslåede anbefalinger, blandt andet i forhold til at hvidvaskansvarlige bliver bedre beskyttet i deres ansættelse.

Næstformanden håber, at den endelige bekendtgørelse vil indeholde en opblødning af erfarings-anbefalingerne, som i højere grad tager bedre højde for danske forhold og giver mere plads til kvinder i ledelse og talenter med anden erfaring.

”Selv om man andre steder i Europa lægger sig fast på disse erfaringskrav, er det vigtigt, at anbefalingerne tænkes ind i den danske virkelighed og reguleres i forhold til den størrelse, vores pengeinstitutter har”, siger Steen Lund Olsen.

Finanstilsynets anbefalinger er baseret på udspil fra et fagudvalg, der har udarbejdet en rapport, som skal danne grundlag for præcisering af fit & proper-reglerne. Rapporten lægger sig tæt op ad de anbefalinger, der er meldt ud andre steder i Europa.

For alle andre pengeinstitutter end SIFI er anbefalingerne i rapporten, at direktion og topledelse skal have fem års praktisk erfaring og fagligt ledelseserfaring.

Seneste nyt