Menu luk

Klare meldinger om hvidvask og ligestilling

Finansforbundets input er netop givet videre til Finanstilsynet, som arbejder med anbefalinger til nye kompetence- og erfaringskrav i sektoren. Blandt andet så Finansforbundet gerne en skærpet beskyttelse af hvidvaskansvarlige, siger næstformand Michael Budolfsen.

11. aug. 2020
2 min

Det er ikke så tosset, men det kunne være endnu bedre. Finansforbundet er langt hen ad vejen tilfreds med de overvejelser og anbefalinger, der indtil i fredags var sendt til høring af Finanstilsynet blandt interesserede parter.

Dem tilhører Finansforbundet i den grad, for rapporten er et fagudvalgs udspil til, hvilke kompetence- og erfaringskrav man skal stille i sektoren fremadrettet.

Derfor har blandt andet næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen, nærstuderet rapporten, og Finansforbundet har givet sine input, som centrerer sig om hvidvask og ligestilling.

”Der lægges op til, at de hvidvaskansvarlige bliver bedre beskyttet i deres ansættelse og ikke kan fyres, med mindre, det godkendes af bankens bestyrelse.  Det er positivt, men vi havde gerne set yderligere skærpelse. Fx ved at den hvidvaskansvarlige altid refererede direkte til bestyrelsen”, siger Michael Budolfsen.

I hans optik burde den hvidvaskansvarlige også, ligesom interne revisorer, ansættes direkte af bestyrelsen for at sikre integriteten i funktionen.

Overordnet glæder han sig dog over at rapportens anbefalinger tydeliggør, hvilke kompetencer nøglemedarbejdere skal være i besiddelse af.

 

Forhindring for kvinder

Desværre kan nogle af kompetencekravene utilsigtet være med til at spænde ben for kvinders vej til topledelse, har Steen Lund Olsen, ligeledes næstformand i Finansforbundet, hæftet sig ved.

For i og med at der i dag er få kvinder i toppen af finanssektoren, bliver det mere end vanskeligt for dem at opfylde kravet om at topcheferne i de største, de såkaldte SIFI (systemisk vigtige finansielle institutter), skal have over ti års praktisk erfaring med den forretningsmodel, de arbejder med. Ydermere skal en stor del af erfaringen være høstet som leder.

Det er ikke kun kvinderne, der dermed stilles forhindringer i vejen, det betyder også, at det bliver sværere for talenter fra andre brancher at berige sektoren, som kan komme til at lukke sig mere om sig selv, påpeger han.

Finanstilsynet skal nu tjekke indbakken for høringssvar og inddrage dem i det videre arbejde med fagudvalgets anbefalinger.

Læs også Finansforbundets Viden i Perspektiv om emnet.

Seneste nyt