Menu luk

Jobløn kan styrke din trivsel

I finanssektoren er det afgørende, at du trives på arbejdet, og det kan måske bedre lade sig gøre, hvis du er på den nye ordning med jobløn, hvor du tager aktivt del i at tilrettelægge dit eget arbejde. Hver tredje medarbejder får den mulighed, siger Finansforbundets chefforhandler Marianne Kjær

17. dec. 2020
5 min

” Det er modigt af arbejdsgiverne at gå den vej”, siger Finansforbundets chefforhandler Marianne Kjær om baggrunden for et nyt løn- og arbejdstidssystem med jobløn, der er den helt store fornyelse i overenskomsten 2020.

”I Finansforbundet gik vi virkelig målrettet efter at aftale noget, der kan være med til at skabe øget trivsel”, siger Marianne Kjær og henviser til undersøgelser blandt forbundets medlemmer, der viser, at medarbejdere med selvledelse er mindre stressede og har langt højere arbejdsglæde.

Det er baggrunden for, at vi i finanssektoren nu taler om selvstændig arbejdstilrettelæggelse, fordi det er et element i aftalen om jobløn, at der reelt skal være en medindflydelse og selvbestemmelse på arbejdets udførelse. Det er nytænkning, siger Marianne Kjær.

Tidligere har vi kun haft en knap at skrue på – enten færre timer eller mere betaling. Nu går vi ind og ser på medindflydelsen, ligesom det er et vigtigt element, at der skal være en dialog mellem leder og medarbejder om arbejdsmængden i jobbet.

Fra timer til opgaver

”Du får ikke ekstra betaling på grund af, at en opgave tager længere tid, men set over et år skal din arbejdsmængde passe nogenlunde til din årsnorm. Det redskab har vi ikke haft tidligere, blandt andet fordi vi har haft fokus på timer og betaling. Nu skal der være en løbende dialog, om hvorvidt arbejdsmængden reelt passer til jobbet, og det flytter jo fokus fra de mere klassiske spørgsmål om løn og timer”, forklarer Marianne Kjær og slår fast:

”Du planlægger selv i vid udstrækning placeringen af arbejdstiden, og du har medindflydelse på, hvordan og hvorfra du løser dine opgaver”, siger Marianne Kjær og tilføjer, at der kan være opgaver, hvor fleksibiliteten er udfordret af deadlines og behov for at møde kunder eller lignende:
”Men du har som jobløn-medarbejder ret til at have indflydelse på planlægningen heraf i samråd med din chef og dine kunder/samarbejdspartnere”.

Alle nyansatte

Traditionen i mange finansielle virksomheder har været ’Jeg ser dig, derfor arbejder du.’ Men du kan jo sagtens arbejde fra andre lokationer, lærte vi alle sammen under corona-nedlukningen.

Ved seneste overenskomstforhandling blev Finansforbundet og arbejdsgiverne enige om, at det kan lade sig gøre at forene fleksibilitet og selvbestemmelse med bundlinjen. Jobløn handler om, hvordan man trives på jobbet, og hvordan man kan få lov til selv at tilrettelægge sit arbejde, som man finder bedst.

Nyansatte med en løn på eller over 53.000 kr./md. ex. arbejdsgiverbidrag til pension glider automatisk ind i jobløn, hvis de har mulighed for selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Mens allerede ansatte medarbejdere med en løn på 53.-57.000 kroner overgår til jobløn 1.juli 2021. Denne gruppe vil blive kompenseret for eventuelt tidligere merarbejde i form af et permanent overgangstillæg beregnet med udgangspunkt i, hvad den enkelte har fået udbetalt i merarbejde og genetillæg de seneste 24 måneder.

Slut med timetælleriet

En aftale om jobløn er ikke noget, den enkelte kan vælge., men en medarbejder kan have et arbejde, der er uforenelig med selvstændig arbejdstilrettelæggelse, og så følger man de almindelige arbejdstidsregler med ret til betaling for merarbejde mv.

”Hvis din chef stiller krav om, at du for eksempel er låst på din plads fra 8 til 16, uden at din opgave eller virksomhedens forhold i en konkret situation kræver det, er det ikke foreneligt med at være ansat på jobløn. Det er forudsat, at du har medindflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsdagen, så længe du leverer, overholder deadlines og i øvrigt sørger for at passe dit arbejde”, siger Marianne Kjær, der er overbevist om, at der fremover bliver mere fokus på opgaverne og mindre fokus på timetælleriet.

Ud og leve

Medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø har længe været under pres, og Finansforbundets undersøgelser viser, at hvis man giver medarbejderne selvbestemmelse over eget arbejdsliv, er det et super effektivt middel mod mistrivsel.

Derfor skal den nye aftale ikke bare være pæne ord: Det skal ud og leve, siger Marianne Kjær. Eksemplerne er ikke udtømmende, og parterne er fuldt ud bevidste om, at der kan opstå uenigheder om fortolkningen af de nye overenskomstregler:

”Vores største bekymring er, at det ikke bliver håndhævet. Derfor har vi også sammen med FA sagt, at der helt naturligt vil komme sager, hvor vi skal mødes og drøfte rammerne for jobløn.”

Der er Finansforbundet afhængig af, at medlemmer og tillidsrepræsentanter kommer med eksempler på, hvor tingene ikke virker.

Privatkunderådgiver

Hvis der er indgået en lokalaftale mellem en virksomhed og den faglige repræsentant, kan medarbejdere med en månedsløn på mindst kr. 45.000 kr. (pr. 1. juli 2021), indgå aftale om jobløn. Den lokale aftale skal angive, hvilke arbejdsfunktioner/stillinger, der er omfattet, og aftalen kan opsiges efter de almindelige regler, siger Marianne Kjær:

”Vi kan lave lokalaftaler, hvor en gruppe af for eksempel rådgivere er så frie af tid og sted, at de har høj grad af frihed og indflydelse på, hvornår og hvordan salgsmøder planlægges og afholdes.”

Medarbejderne skal naturligvis respektere, at der kan blive planlagt møder i afdelingen/teamet eller kundemøder, som medarbejderen skal deltage i.

Med indførelsen af jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse er der tale om en nyfortolkning af ledelsesretten, mener Marianne Kjær:

”Man kan sige, at ledelsesretten bliver moderniseret. I vejledningen bruges ord som ’dialog’, ’gensidig tillid’, og at det skal ’drøftes’ mellem leder og medarbejder.”

 

FAKTABOKS
Hvem har jobløn?

Alle medarbejdere med en højere månedsløn end kr. 53.000 ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag har som udgangspunkt jobløn med selvstændig arbejdstilrettelæggelse fra den 1. juli 2021. Der kan dog være funktioner/stillinger, hvor virksomheden har behov for at kunne pålægge faste komme/gåtider. I de situationer gælder de samme arbejdstidsregler som for medarbejdere med en lavere løn.

Kilde: Vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse 2020

 

 

 


Emner

Seneste nyt