Menu luk

Hver ottende har tegnet lønsikring

En lønsikring kan redde økonomien, hvis man bliver fyret, mener Steen Lund Olsen, formand for FTFa. Andelen af medlemmer med lønsikring har været konstant i de seneste år.

19. maj 2020
2 min

Hvad kan jeg tåle i min privatøkonomi?

Det er en god idé at tage pulsen på sin økonomi med jævne mellemrum og blandt andet overveje, hvordan den vil se ud i tilfælde af ledighed, opfordrer Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet og formand for FTFa.

Han fremhæver lønsikring som et af de elementer, der kan sættes ind i kabalen og redde økonomien i en periode, hvis man mister sit job og skal finde et nyt eller skifte branche.

12,8 procent af Finansforbundsmedlemmerne i FTFa har tegnet en lønsikring. Den andel har ligget ret konstant de seneste tre år.

En lønsikring kan sammen med dagpenge dække op til 90 procent af lønnen.

Tal fra FTFa viser, at dagpengesatsen alene dækker under en tredjedel af gennemsnitsindkomsten inden for finansiel virksomhed. 

”Jeg tror, det kommer bag på mange af vores medlemmer. Vi har jo haft en god lønudvikling de seneste år, mens udviklingen på dagpengeområdet har været sat i stå”, konstaterer Steen Lund Olsen.

Ingen obligatorisk lønsikring

Ledigheden blandt Finansforbundets medlemmer i FTFa lå i april i år på 2,7 procent.

For personer, som blev ledige i april 2019, var 40 procent kommet i arbejde igen inden for de første tre måneder, og inden for det første år var 82 procent af dem tilbage i arbejde.

”En lønsikring kan være med til at sikre økonomien mellem to ansættelser, men den kan også være en hjælp i en periode, hvor man nedskalerer sin økonomi og måske venter på at få solgt en bil eller en ejendom”, bemærker Steen Lund Olsen. 

I HK indgår en billig lønsikring automatisk i fagforenings- og a-kassemedlemskabet, men den vej vil Finansforbundet ikke at gå, siger Steen Lund Olsen:

”Medlemmerne skal selv afgøre, om de vil tegne en lønsikring”.

FTFa Lønsikring

Du kan tegne FTFa Lønsikring, når du har haft ni måneders arbejde med mindst 80 timer per måned. Du skal være fyldt 18 år, men ikke 60 år.

Lønsikringen koster fra 79 til 1.578 kr. om måneden – alt efter den ønskede dækning. Præmien er fradragsberettiget.

For at få udbetalt fra lønsikringen, skal du have haft 12 måneders arbejde med mindst 80 timer per måned og ikke være selvforskyldt ledig. Der er en selvrisiko på 30 dage.

Du kan få udbetalt fra lønsikringen i op til 12 måneder i træk. Derefter kræver det ni måneders sammenhængende fast arbejde at genoptjene retten til 12 nye forsikringsydelser. Du kan få udbetalt lønsikring i op til 36 måneder.

Du kan være lønsikret og få dækning, til du fylder 65 år.

Læs mere om FTFa Lønsikring og beregn prisen for forskellige dækninger her: ftfa.dk/loensikring/

Seneste nyt