Menu luk

Hjemmearbejde udfordrer finansansatte

”Selvbestemmelse og mere selvstændig arbejdstilrettelæggelse har en positiv effekt på trivslen, men det er også klart, at der tegner sig nogle udfordringer omkring savn af kolleger og fællesskab og nogle rent arbejdsmiljømæssige og ergonomiske problemstillinger, som vi i forhold til arbejdsgivere og lovgivning skal finde holdbare løsninger på”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

8. dec. 2020
1 min

Hjemmearbejde giver ro til fordybelse, mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af nogle arbejdsopgaver, og man sparer transporttid til og fra arbejdspladsen. Men hjemmearbejde betyder også mindre socialt samvær med kollegerne og mindre fysisk bevægelse.
Det viser de erfaringer, som Finansforbundets medlemmer har gjort sig i løbet af 2020, hvor corona-pandemien har betydet, at mange har arbejdet hjemme en stor del af året.

”Nedlukningen som følge af corona-situationen har påvirket hverdagen som finansansat enormt siden marts måned. Vi har fulgt udviklingen tæt og også ad flere omgang spurgt til oplevelsen hos medlemmer, for der tegner sig et billede af erfaringer og udfordringer, vi skal lære af og bruge”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

”Eksempelvis kan vi se, at selvbestemmelse og mere selvstændig arbejdstilrettelæggelse har en positiv effekt på trivslen, men det er også klart, at der tegner sig nogle udfordringer omkring savn af kolleger og fællesskab og nogle rent arbejdsmiljømæssige og ergonomiske problemstillinger, som vi i forhold til arbejdsgivere og lovgivning skal finde holdbare løsninger på”, siger han.

Finansansattes holdning til at arbejde hjemme kan udvikler sig over tid, og derfor vil Finansforbundet følge udviklingen nøje i den kommende tid.

”Mange mærker måske på forskellige måder træthed af hjemmearbejde, som viser sig over tid, mens man på den anden side også får indarbejdet gode erfaringer med en mere fleksibel indretning af dagligdagen. Det skal vi fortsat følge tæt og for der vil være effekter af nedlukningen, som lever videre og som kræver opmærksom hed på, hvordan vi grundlæggende indretter arbejdsliv og arbejdsmiljølovgivning fremover”, siger Michael Budolfsen.

Seneste nyt