Menu luk

Fusion skaber usikkerhed blandt medarbejdere

Nyheden om, at Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse fusionerer i begyndelsen af 2021, blev modtaget med blandede følelser af de i alt cirka 750 medarbejdere, fortæller de to fællestillidsrepræsentanter Jacob Møllgaard og Karsten Westergaard, der vil kæmpe for at bevare flest mulige arbejdspladser.

1. dec. 2020
3 min

”For nogle kolleger kom nyheden om fusionen som et chok. Især medarbejderne i hovedsædet her i Grindsted er usikre på, hvad fremtiden bringer. Omvendt er det min opfattelse at mange rådgivere i filialerne ser positivt på fusionen, fordi de nu bliver del af et større og mere solidt pengeinstitut”, siger Karsten Westergaard, fællesstillidsrepræsentant i Den Jyske Sparekasse til Nyhedsbrevet Finans.

Jacob Møllgaard, fællestillidsrepræsentant i Vestjysk Bank, beretter om lignende reaktioner i Vestjysk Bank, da nyheden om fusionen kom torsdag 26. november.

”Manges reaktion afhænger af, hvor personligt de bliver berørt i forhold til deres job. Der er ingen tvivl om, at medarbejdere i stabsfunktioner er mest usikre på fremtiden, mens der kun er overlap af filialer i tre byer”, siger han. 

Onsdag 13. januar vil der blive afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i både Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank, og da begge bestyrelser enstemmigt bakker op om en fusion, skal meget gå galt den næste måneds tid, hvis ikke de to pengeinstitutter bliver til et.
Efter de ekstraordinære generalforsamlinger nedsættes de paritetiske udvalg med repræsentanter fra begge pengeinstitutter, der skal forhandle de detaljerede vilkår for fusionen på plads.

Nyt hovedsæde

”Vi har været igennem fem fusioner på 12-13 år, så vi kender processen. Men forskellen nu i forhold til tidligere er, at det ikke er Den Jyske Sparekasses logo, der fortsætter. Og at vi sparekassemedarbejdere nu bliver bankfolk”, siger Karsten Westergaard, der er privatrådgiver i Den Jyske Sparekasse i Grindsted, hvor han har været ansat i 42 år.

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse begrunder fusionen med, at man sammen kan udvikle sig til Danmarks stærkeste lokalbank med fundament i Midt- og Vestjylland. Målt på arbejdende kapital bliver Vestjysk Bank Danmarks 8. største bank og får blandt andet flere muskler til at investere i digitalisering og opfylde de stadigt øgede krav til compliance.

Placeringen af hovedsædet i Herning stiller i princippet medarbejderne i de to nuværende hovedsæder lige.

”Hvis vi valgte at beholde hovedkontoret i enten Lemvig eller Grindsted, ville vi automatisk afskære en masse dygtige medarbejdere, der i dag arbejder i et af de to hovedkontorer, fra at kunne fortsætte i banken. Ved at samle hovedkontorsfunktionerne giver vi de ansatte i de to eksisterende hovedkontorer mulighed for at blive en del af holdet indenfor rimelig kørselstid, samtidig med at vi beholder filialer i både Lemvig og Grindsted”, siger Jan Ulsø Madsen, administrerende direktør i Vestjysk Bank.


Kulturer ikke så forskellige

Jacob Møllgaard henviser til en lokal avisartikel fra Lemvig om, at 38 ud af de 80 nuværende medarbejdere i Vestjysk Banks hovedsæde i Lemvig er bosat i Lemvig. Han har selv været ansat i Vestjysk Bank i en årrække og har oplevet den krise, banken befandt sig i for et par håndfulde år siden, hvor staten holdt hånden under den.

”Vi er flere, der er glade for, at Vestjysk Bank er nået hertil og har overlevet krisen og nu kan indgå i en ligeværdig fusion, hvor vi selv kan være med til at præge tingene fremadrettet. Det er min fornemmelse, at kulturen i Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank minder om hinanden. Fødderne er solidt plantet i den jyske muld”, siger Jacob Møllgaard.

Der er overlap af filialer i Viborg, Esbjerg og Horsens samt i hovedsædefunktioner. Derfor er de to fællestillidsrepræsentanter bevidste om, at en afskedigelsesrunde efter fusionen ikke vil kunne undgås.
”Det er vores opgave at sørge for, at der skabes mulighed for frivillige fratrædelsesordninger med rimelige vilkår, så færrest muligt forlader banken mod deres vilje”, siger Jacob Møllgaard og Karsten Westergaard samstemmende.

Danmarks 8. største bank

Den fusionerede bank vil blive Danmarks 8. største bank (målt på arbejdende kapital) og en af Danmarks største lokalt forankrede banker med en balance på DKK 38 mia. og et samlet forretningsomfang på DKK 127 mia.
Den Jyske Sparekasse tæller i dag ca 360 medarbejdere, mens Vestjysk Bank ved udgangen af 2019 beskæftigede 390 medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger).

De to pengeinstitutter oplyser i en selskabsmeddelelse, at fusionen forventes at kunne medføre samlede synergier på ca. DKK 150 mio. årligt. Engangsomkostninger relateret til fusionen forventes at være ca. DKK 200 mio.

Seneste nyt