Menu luk

Fintech hjælper banker med at kapre nye kunder

PengeProfilen, der er stiftet af Michael Bak, er i gang med at opbygge en digital platform, der vil kunne skærpe konkurrencen i den danske finanssektor. Den gør det let for bankerne at finde potentielle nye kunder, der opfylder specifikke kriterier - og kunderne vil kunne få de bedste tilbud gratis uden at røre en finger.

Danske fintech-virksomheder er generelt pressede af coronakrisen, men i al stilfærdighed går PengeProfilen med 13 medarbejdere imod strømmen. Fintech-virksomheden, der har base i Højbjerg ved Aarhus, er ved at slå rod i den danske finanssektors undergrund og kan blive en digital katalysator, der sparker gang i konkurrencen mellem landets finansielle institutioner.

Virksomheden er i fuld gang med at opbygge en base af kunder og finansielle institutioner til den digitale platform. Platformen udnytter PSD2-direktivet, der indebærer, at alle banker i EU skal give tredjepartsudbydere adgang til kundedata via deres API’er (softwaregrænseflader). Det gør det muligt for nye aktører at bygge applikationer og services på baggrund af bankens data og skabe helt nye tjenester - og dermed fremme konkurrence og innovation i den finansielle sektor.

PengeProfilens stifter og direktør er Michael Bak, der har arbejdet med projektet siden 2016 med fokus på, at Europa-Parlamentet i 2015 vedtog PSD2-direktivet, som indikerede et stort potentiale. De senere år er den digitale platform blevet udviklet, og det har ikke været nogen let proces.  

”Der er store udfordringer ved at være first-mover. Vi er så tidligt ude, at leverandørerne af data også er i en udviklingsfase, som vi hjælper dem med,” siger den administrerende direktør.

Forbedringer og udvidelser på datafronten er stadig i gang, men den digitale platform virker som den skal med realtidsadgang til kundedata via Nordic Gateway i alle danske banker og realkreditinstitutter.

Matchmaker mellem kunder og banker

Først omkring årsskiftet åbnede virksomheden op for kundetilgang, og markedsføringen har i første omgang været begrænset til spots i lokalradio og målrettet annoncering på Facebook, rettet mod de lokalområder i primært Østjylland og til dels Sydjylland, hvor de foreløbigt tilmeldte pengeinstitutters afdelinger har udtrykt interesse.

Resultaterne indtil videre fortæller om tilfredse kunder og banker, fortæller Michael Bak. Aktuelt har platformen en tilgang på 15 nye kunder dagligt, og gennemsnittet for de knap 1.000 kunder, der foreløbig har tilmeldt sig, er en besparelse i årlige udgifter på over 12.000 kr. Han betegner den hidtidige udvikling som en meget tilfredsstillende testfase, der lover godt for virksomhedens ambitioner.

”Vi sigter mod at være landsdækkende allerede efter sommerferien med 30 nye kunder om dagen. Ved udgangen af 2020 forventer vi at have mindst 7.500 tilmeldte kunder,” siger Michael Bak.

De potentielle besparelser for kunderne kombineret med en generelt dalende loyalitet over for bankerne kunne tyde på, at det ikke er helt urealistisk.

Ifølge e-nettet A/S skiftede 195.077 familier bank i 2019, lidt over niveauet i 2018. En ny rekord, der er fortsættelsen af en tendens siden 2015, hvor godt 172.00 familier valgte en anden bank. Fokus på omkostninger synes at være en væsentlig årsag. Således indikerer Loyalty Groups Brancheindex for Banker 2019, at kundernes stigende prisbevidsthed, som detailsektoren har oplevet i årevis, i stigende omfang også rettes mod banker og realkreditinstitutter. På spørgsmålet om, hvad kunderne vil anse for de vigtigste ting, hvis de skulle skifte bank, indtager ”gebyr og satser” førstepladsen med 55,3 pct. Og fokus på hvordan privatøkonomien kan forbedres, bliver næppe mindre af coronakrisen, der har været/er forbundet med økonomiske omkostninger for mange og har skabt usikkerhed om fremtiden. 

”Formålet med PSD2 og Open Banking er at understøtte digitaliseringen og skærpe konkurrencen. Det er en sund udvikling, som man også ser i alle andre brancher, og som gavner både forbrugere og samfundsøkonomien som helhed, da det tvinger virksomhederne til at være mere innovative, dynamiske og effektive. Vi leverer en digital platform, som gør det muligt for os at være matchmaker mellem finansielle institutioner og kunder. Kunderne vil gerne spare penge og optimere deres privatøkonomi, og de finansielle virksomheder vil gerne have nye kunder,” siger Michael Bak.

Hvordan virker det?

Michael Bak understreger, at PengeProfilens platform har en fordel frem for andre sammenligningstjenester som Findbank og Mybanker, der baserer sig på manuel indtastning af oplysninger fra kundens side, og som giver relativt begrænset information om kundens økonomiske forhold.

”Bankerne vil gerne kende potentielle nye kunders økonomiske forhold til bunds, før de afgiver tilbud, og det får de muligheden for på vores platform, hvor alle de korrekte og relevante oplysninger hentes digitalt. Vi er godkendt af Tinglysningsdomstolen og CPR-registret og er certificeret af NemID, hvilket betyder, at de relevante oplysninger om kundens indkomst, formue og gæld hentes automatisk,” påpeger Michael Bak.  

Systemet genererer på baggrund af disse data nogle nøgletal, som gør kunderne søgbare i anonym form for de banker og realkreditinstitutter, der har tilmeldt sig platformen.

”Bankerne har via systemet mulighed for at opstille helt specifikke kriterier for eksempelvis rådighedsbeløb, gældsfaktor, indkomst, boligkvarter osv. for de kunder, de søger efter. De får kun de leads, de vil have.”

Når bankerne har identificeret de kunder, som de har interesse i, kan de afgive tilbud til kunderne med bedre vilkår, end de har i dag. Hvis en kunde accepterer et tilbud, så betaler banken eller realkreditinstituttet et beløb til PengeProfilen.

Landsdækkende privatøkonomisk platform

På nuværende tidspunkt er seks banker tilmeldt, men PengeProfilen er i positiv dialog med yderligere 21, hvoraf en del har angivet et specifikt antal brugere på platformen som betingelse for at tilmelde sig endeligt.

Ambitionerne for PengeProfilen stopper ikke ved bankerne. Målet er også at kunne give danskerne overblik over deres pensionsopsparinger, hvilket er en jungle for de fleste. Virksomheden er derfor også blevet partner i Pensionsinfo, som vil levere relevante data til den digitale platform.

”Vores mål er, at vi ved udgangen af 2021 er bankernes foretrukne leverandør af kunder til pengeinstitutter, realkreditinstitutter og pensionsselskaber. Vi ønsker at være danskernes privatøkonomiske platform, der altid kan give dem overblik over deres økonomiske situation og muligheder uden at det koster dem hverken penge eller tid. Når de først er i systemet, så er det de finansielle virksomheder med bedre tilbud, der leder efter dem - ikke omvendt,” siger Michael Bak, og tilføjer at hvis man har skiftet bank, så bliver man som udgangspunkt ikke søgbar for bankerne, men kan stadig blive i systemet for at bruge platformens service og dermed have et konstant overblik over budgetter, nøgletal osv.


Seneste nyt