Menu luk

Et større mørketal om sexisme-sager

De fleste af Finansforbundets kredsformænd kender til sager om krænkelser og grænseoverskridende adfærd, selv om virksomhederne har nultolerance over for det.

1. dec. 2020
3 min

”Jeg tror, fænomenet sexisme er meget udbredt i hele samfundet – og dermed også i finansverdenen”.

Jakob Thorgaard, kredsformand i Finansforbundet Kreds Vest, repræsenterer mange forskellige virksomheder og har konkret kendskab til to sager fra kredsens område inden for de senere år, men er ikke i tvivl om, at der er et større mørketal.

”I den ene sag krænkede en moden afdelingsdirektør verbalt en yngre kvindelig ansat. Hun gik til ledelsen, og han blev fyret som konsekvens af sagen – det havde altså effekt at sige noget”.

I den anden sag var der ingen, der fortalte om en leders mangeårige krænkelser, før han blev afskediget af anden grund.

”Først da kom det frem, at han havde opført sig nedladende og truende over for kvinder. Det vidner om en uheldig kultur, og jeg håber, den nuværende debat vil få kvinder til at komme frem med deres oplevelser – det er blevet sværere for krænkerne at slippe af sted med det”, konstaterer Jakob Thorgaard.

Ældre sager kommer frem

Magasinet Finans har foretaget en rundspørge blandt de ni kredsformænd, der repræsenterer Finansforbundets medlemmer. De fleste af kredsformændene melder tilbage, at de har ganske få sager årligt, men flere er ligesom Jakob Thorgaard inde på, at alle sager næppe kommer frem.

Jannie Skovsen, der er formand for Finansforbundet Spar Nord Kreds, oplever ingen stigning, men peger på, at denne tids debat kan betyde, at ældre sager komme frem.

”De grove sager skal vi naturligvis tage afstand fra. Men de sager, hvor man måske krænker uden selv at vide det eller have det til hensigt, skal vi også huske at snakke om. Jeg tror, at der vil være større lydhørhed over for, at oplevelser er individuelle – og at det hjælper at tale om det”.

Lydhøre ledelser

Overordnet melder kredsene om opmærksomhed over for problemstillinger, der knytter sig til sexisme rundtom i virksomhederne, i lyset af den seneste debat og også i forlængelse af den første bølge Me Too. Den førte i foråret 2018 til en undersøgelse blandt Finansforbundets medlemmer, som viste, at to procent af de adspurgte havde oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser inden for de seneste tre år. Siden kom de otte råd (se boks), som sektoren i samarbejde udarbejdede for at forebygge seksuel chikane, og som mange af virksomhederne nu gør brug af.

Kredsformændene fremhæver, at der er god dialog med ledelserne om emnet og nye, individuelle tiltag undervejs. I Nordea har man eksempelvis udviklet et værktøj, der kan bruges til at tale om, hvilken tone man kan bruge på arbejde, og hvilke grænser man har som individ og som team – noget tilsvarende arbejder man med i en del andre virksomheder.

Læs også artiklen "Sexisme bag finansfacaden"

Otte råd til at forebygge seksuel chikane

  1. Gør det klart fra ledelsens side, at seksuel chikane er uacceptabelt.
  2. Skab samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.
  3. Før dialog på arbejdspladsen om ordentlig omgangstone.
  4. Sig fra, mennesker har forskellige grænser.
  5. Udarbejd klare retningslinjer for, hvordan seksuel chikane skal forebygges.
  6. Udarbejd en handlingsplan for, hvordan seksuel chikane håndteres på arbejdspladsen.
  7. Hold fokus, drøft forebyggelse løbende.
  8. Lær af episoder.

Rådene er udarbejdet i samarbejde mellem Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Find uddybende omtale af rådene i tema om forebyggelse af seksuel chikane på Finansforbundet.dk

Seneste nyt