Menu luk

Empati og relationer vægtes højt

Hvis du vil indfri dit fulde potentiale, er det ikke længere nok kun at være fagfagligt dygtig. Du skal også være menneskeligt dygtig. I finanssektoren bliver de bløde kompetencer som for eksempel sociale evner udpeget blandt de vigtigste

27. aug 2020
4 min

Du kender myten om, at det er de såkaldte hårde faglige kompetencer i forbindelse med teknologi og digitalisering, der er vigtige at fokusere på i jobbet.

Den myte er på vej ud, hvis man ser på de kompetencer, virksomhederne i finanssektoren efterspørger som de vigtigste. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har spurgt 111 finansvirksomheder om, hvilke kompetencer de anser for de vigtigste blandt medarbejderne.

Flest virksomheder udpeger ”forståelse af kundeoplevelsen” som den vigtigste kompetence. Dernæst kommer bløde kompetencer som ”sociale evner” og ”tilpasningsevne”.

”Dybe faglige kompetencer er stadig afgørende for et job i sektoren. Det nye er, at de faglige kompetencer i mange situationer ikke længere kan stå alene”, siger direktør i FA Mariane Dissing og forklarer, hvorfor de bløde kompetencer er populære:

”I dag løses flere og flere opgaver på kryds og tværs af fagligheder og afdelinger, og det kræver bløde kompetencer. Derfor efterspørger virksomhederne i stigende grad bløde kompetencer hos medarbejderne”.

I alt har 111 virksomheder fra hele finanssektoren deltaget i undersøgelsen. Tilsammen repræsenterer virksomhederne cirka 57.750 medarbejdere.

Virksomhederne er blevet forelagt en liste med 37 kompetencer. Via listen er virksomhederne blevet bedt om at udpege de fem vigtigste kompetencer blandt medarbejderne. Det er her, at bløde kompetencer scorer højt.

51 procent af virksomhederne udpeger ”forståelse af kundeoplevelsen” som den vigtigste kompetence. På anden- og tredjepladsen ligger ”sociale evner” og ”tilpasningsevne/forandringsvillighed” med henholdsvis 45 og 41 procent.

Brug for mennesker

”Efterspørgslen efter de bløde kompetencer viser ikke bare, at der altid vil være brug for os mennesker, men også at vores rolle udvikler sig”, siger formand for Finansforbundet Kent Petersen, der i den sammenhæng tænker på, at vi som medarbejdere gerne skal kunne kombinere en teknologisk forståelse med vores menneskelige fornuft og vores evner til at samarbejde og tænke selvstændigt.

At virksomhederne i undersøgelsen efterspørger bløde kompetencer, viser jo også et behov for at investere mere i opkvalificering og efteruddannelse inden for de områder, siger Kent Petersen:

”Vi skal lære at træne vores relationelle kompetencer frem for kun at træne vores finansielle fagfaglighed. Det kræver også, at vi træner færdigheder, som måske ikke lige er til jobbet i dag, men er til jobbet i morgen”, siger han og henviser til det gode samarbejde om Finanskompetencepuljen, hvor Finansforbundet og FA sammen med virksomhederne netop udbyder kompetenceudvikling rettet mod fremtidige jobfunktioner.

Vi kan og bør træne

På spørgsmålet om, hvordan de bløde kompetencer kan forbedres, svarer Mariane Dissing, at kompetenceudvikling ikke kun dækker over uddannelse på traditionel vis:
”Det er vigtigt at understrege, at løsningen ikke bare er at møde op på et kursus. Vi er mennesker, ikke robotter”, siger Mariane Dissing, og derfor handler det i høj grad om den enkelte medarbejders mindset:
”Som medarbejder bærer man selv en del af ansvaret for at styrke og udvikle sine kompetencer, også de bløde. Man kan få værktøjer, perspektiver og viden og så videre via kurser, men i sidste ende afhænger udbyttet af den enkelte medarbejders tilgang”, siger hun.  

Kent Petersen er enig i, at efterspørgslen efter de bløde kompetencer udfordrer os:
”Mange af os er jo udelukkende vant til at tage kurser målrettet vores fagfaglighed i forhold til at løse konkrete dag til dag-opgaver på vores arbejdspladser. Men nu skal vi altså også lære at træne vores relationelle kompetencer”.

Men kan man overhovedet det?

”Jeg tror på, at man kan lære at rådgive, samarbejde, formidle og at sætte sig i hinandens sted, også selvom det måske ikke er en stor del af vores arbejde i dag. Vi skal altså anerkende, at personlige kompetencer også er noget, vi kan og bør træne. Og at det faktisk er en faglighed i sig selv”, siger Kent Petersen.

Verdens elite

Flere og flere arbejdsgivere efterspørger medarbejdere med kompetencer inden for kommunikation, samarbejdsevne og andre ”soft skills”.

De bløde kompetencer kan vi bruge til hele tiden at genstarte os selv og tilpasse os de behov, vi møder på fremtidens arbejdsmarked – også i finanssektoren kan vi se, at nogle af de job og funktioner, vi kender i dag, i fremtiden med stor sandsynlighed vil være delvist automatiseret.

Da verdens elite – World Economic Forum – mødtes i schweiziske Davos, præsenterede de en rapport over de vigtigste ”soft skills”, som er: kreativitet, samarbejdsevne, løsning af komplekse problemer, mangfoldig kulturforståelse, emotionel intelligens og empati.

Digitalisering vil ændre kompetencekrav

I FA’s undersøgelse peger 83 procent af finansvirksomhederne på, at digitalisering vil ændre kravene til de ansattes kompetencer, mens 58 procent af de finansielle virksomheder mener, at den politiske regulering vil stille krav om højere kompetenceniveau.

Seneste nyt