Menu luk

Dobbeltmoralen er forduftet

Formuende kunder forventer at få bæredygtige tilbud fra deres pengeinstitut – og til forskel fra tidligere vil de også gøre brug af dem. Private banking direktør Erling Carlsson, Sydbank, har fulgt udviklingen i årtier og oplever, at interessen er blevet til handling.

7. jul. 2020
3 min

”I dag regner kunderne som en selvfølge med, at vi har styr på det med det bæredygtige, uden at de behøver spørge”.

Erling Carlsson har over fyrre års erfaring i Sydbank og har i mere end tre årtier beskæftiget sig med investeringer og formuende kunder. Han har hæftet sig ved en udvikling, som for alvor har taget fart i løbet af det seneste år:

”Der har været talt om bæredygtighed i form af klima og social ansvarlighed i mange år, men hidtil har der hersket en vis dobbeltmoral, når en formue skulle investeres. Det er blevet lidt ved snakken. Lidt ligesom man har set det i forhold til økologi, hvor det måske ikke altid er det, der kommer i kurven i supermarkedet, selv om man i princippet går ind for det”.

Nu er der en mere dybfølt interesse for det bæredygtige fra kunderne.

”Dobbeltmoralen er forduftet. Der er stor lydhørhed for det bæredygtige og interesse i at få investeringer, som lever op til den betegnelse, med i porteføljen”, konstaterer Erling Carlsson, som Nyhedsbrevet Finans møder på hans kontor i Sydbank Aarhus - han er privat banking-direktør for Aarhus-Aalborg området.

Klima styrer

Hans iagttagelser understøttes af diverse undersøgelser, blandt andet den seneste analyserapport fra Prospera om formuende bankkunders forventninger og krav til deres pengeinstitut. Den viser, at etiske standarder og bæredygtige investeringer vejer langt tungere end priser og indtjeningsevne.

”Det er fint i tråd med vores oplevelser ved kundemøder. Selvfølgelig skal der stadig være et fornuftigt afkast, men kunderne vil gerne vælge den bæredygtige mulighed, når de får den – i nogle tilfælde også, selv om den umiddelbart giver mindre afkast. Det kan også spille ind, at de forventer, det er der, væksten vil ligge fremadrettet”.

Indtil videre er det at investere bæredygtigt for mange kunder lig med at investere i det klimarigtige, som er håndgribeligt og nemt at forholde sig til, i form af eksempelvis Vestas-aktier.

”Nogle af de andre former for bæredygtighed er mere komplekse og kræver flere forklaringer. Men der har længe været en bevidsthed blandt kunderne om, at man ikke ønsker at investere i noget, der har med fx børnearbejde eller våben at gøre. De ønsker at investere i virksomheder, der opfører sig ordentligt”.

Der er ingen, der som udgangspunkt ikke vil være bæredygtige længere. De fleste velhavende kunder har dog endnu porteføljer, som er sammensat med forskellige typer af investeringer. Det skyldes ikke mindst, at der endnu er forholdsvis få investeringsmuligheder med bæredygtigt stempel. Flere vil følge, er Erling Carlsson overbevist om.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kun har set begyndelsen. Alle arbejder med bæredygtighed og vil være grønnere, det bliver italesat i alle sammenhænge både herhjemme og globalt”.

Finanssektoren bør bidrage til den udvikling, mener privat banking-direktøren:

”De enkelte virksomheder har et samfundsansvar, men det er som sektor, vi kan gøre en forskel. Vi skal ikke redde verden, men vi har chancen for at bidrage indirekte ved at folde de bæredygtige muligheder ud for kunderne. Det er også det, de forventer af os”.

Seneste nyt