Menu luk

Assurandør får millionerstatning

En bortvisning af en assurandør fra et større dansk forsikringsselskab var uberettiget, fastslog en højesteretsdommer ved en faglig voldgift. ”Når et medlem uforskyldt kommer i denne situation, står vi, som forbund, 100 procent bag og kæmper kampen”, siger Finansforbundets advokat, Christina Nøhr Lørrits.

23. jun. 2020
2 min

Godt 2,1 millioner kroner. Det var beløbet, som et større dansk forsikringsselskab blev dømt til at betale en assurandør for uberettiget at have bortvist assurandøren tilbage i 2018, fem dage efter assurandøren blev fritstillet. Det slog en højesteretsdommer fast ved en faglig voldgift den 12. marts 2020, som Finansforbundet førte på vegne af assurandøren, som ønsker at være anonym.

Omdrejningspunktet i sagen var, at assurandøren fik videresendt sine arbejdsmails til sin private mail. En ordning, som havde stået på i 9 år, fordi assurandøren havde problemer med at tilgå sin arbejdsmail. I modsætning til assurandøren påstod selskabet, at ordningen også fortsatte efter assurandørens fritstilling, hvorfor selskabet valgte at bortvise assurandøren begrundet i illoyalitet og grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. En bortvisning, som dommeren var uenig i.

”Bortvisningssager kan være vanskelige at anfægte, hvis en assurandør bevidst sender kundeoplysninger til sin private mail i nær tilknytning til en opsigelse. Det var der imidlertid ikke tale om her, og jeg er glad for, at assurandøren fik medhold i, at bortvisningen af ham var uberettiget. Når et medlem uforskyldt kommer i denne situation, står vi, som forbund, 100 procent bag og kæmper kampen,” siger Finansforbundets advokat, Christina Nøhr Lørrits, som førte sagen.

Dommen kort

Af dommen fremgik det, at assurandøren med sin videresendelse af mails havde ”overtrådt de interne retningslinjer for datasikkerhed, som (assurandøren, red.) kendte eller burde kende”, og at der var tale om en ”misligholdelse af ansættelsesforholdet”. Men dommerens vurdering var, at misligholdelsen ikke var så alvorlig, at den kunne begrunde en bortvisning.

Dommeren lagde blandt andet vægt på, at ordningen ”ikke havde noget odiøst eller illoyalt formål”, og at der ikke var ”påvist konkrete skadevirkninger som følge af videresendelsen”. Ifølge dommeren var der ”tale om en generel ordning og ikke om en selektiv udvælgelse af materiale, der blev videresendt”, og der var ikke bevis for, at den bortviste assurandør ”forsøgte at skjule ordningen”.

Dommeren fremførte, at selskabet ikke havde belæg for, at den bortviste assurandør havde kendskab til den fortsatte videresendelse af mail efter sin fritstilling. Ifølge dommeren havde assurandøren grund til at gå ud fra, at arbejdsmailen blev lukket ned, og at der derfor heller ikke længere ville ske nogen videresendelse af arbejdsmails til assurandørens private mail. 

 

300.000 kr. ekstra i procesrente

Da sagen ikke kunne løses ved forhandling, ønskede den bortviste assurandør sagen videreført af Finansforbundet. I maj 2019 anlagde Finansforbundet sag mod forsikringsselskabet. I december 2019 kom sagen for en dommer ved den faglige voldgift, og i marts i år kom så dommen.

Det lange sagsforløb gør, at den bortviste assurandør faktisk kommer hjem med små 2,4 mio. kr., da selskabet udover de godt 2,1 mio. kr. skal betale procesrente fra sagens anlæg i maj sidste år. De 2,1 mio. kr. dækker erstatning for fuld løn i opsigelsesperioden (6 måneder), lønregulering, krav på fratrædelsesgodtgørelse, 18 måneders pensionsbidrag, feriegodtgørelse og performancebonus.

Seneste nyt