Menu luk

Arbejdsmiljøregler skal fortsat gælde hjemmearbejde

Finansforbundet tager skarpt afstand fra en henvendelse fra FA til Folketingets Beskæftigelsesudvalg om at suspendere alle arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i en periode. Nu appellerer Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen til udvalget om ikke at støtte forslaget.

15. dec. 2020
2 min

Ni ud af ti finansansatte er lige nu berørt af den delvise nedlukning af samfundet som følge af corona-pandemien. Mange finansansatte arbejder hjemmefra, for en dels vedkommende på femte eller sjette måned af 2020, hvilket på den positive side sparer dem for daglig transporttid og giver mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsdagen. På den negative side savner mange finansansatte kollegialt samvær, og mange har fysiske udfordringer med bevægeapparatet, fordi deres hjemmearbejdsplads ikke er ergonomisk korrekt indrettet.
Derfor går Finansforbundet voldsomt i rette med et forslag fra FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) om at sætte arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde ud af kraft i en periode.

I et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg argumenterer FA for forslaget med, ’at der er behov for, at der er tidssvarende, moderne og fleksible regler, som understøtter denne digitale transformation og de erfaringer, som de danske virksomheder og medarbejdere har gjort sig under coronakrisen’.

”Vi kan kun se arbejdsgivernes forslag som et forsøg på at fraskrive sig ansvaret for den del af arbejdsmiljøet, der vedrører hjemmearbejdet uden at forholde sig til de negative konsekvenser, dette måtte have for såvel den enkelte, for virksomheden og for samfundet”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

Han har skrevet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og appelleret til, at det ikke støtter FA’s forslag. I brevet tilkendegiver Michael Budolfsen, at de finansansatte i del første del af nedlukningen syntes at befinde sig godt med den øgede hjemmearbejde og den fleksibilitet, der er forbundet med det. Finansforbundets trivselsundersøgelse viser, at i perioden fra før corona-pandemien og til september er trivslen forøget med mere end 25 procent, mens stressniveauet er faldet til under det halve. Men en så markant omvæltning, som corona-pandemien har betydet for arbejdslivet, er ikke problemfri.

”De to ubetinget største udfordringer for medlemmerne har været og er fortsat savnet af kollegialt nærvær samt ergonomiske udfordringer knyttet til en uvant arbejdssituation hjemme med dårligt eller intet inventar og udstyr”, siger Michael Budolfsen.

”Aktuelt ser vi også negative tendenser og udfordringer ved længerevarende hjemmearbejde, ligesom meldingerne fra pensionsselskaberne er, at psykiske lidelser – herunder stress – er i voldsom vækst”.

Enighed om undersøgelse af regelsæt for et fleksibelt og digital arbejdsliv

I brevet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg understreger Michael Budolfsen, at det er særdeles uhensigtsmæssigt at fjerne enhver beskyttelse af ansatte, der arbejder på distancen, i en tid hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er under større pres end længe.

FA foreslår Beskæftigelsesudvalget, at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der indsamler viden og har mandat til at komme med klare anbefalinger til, hvordan reglerne kan indrettes fleksibelt i en ny digital hverdag, hvor hjemmearbejde i højere grad indgår.

”Vi støtter FA’s synspunkt om at lade et udvalg se på, hvordan vi kan regelsætte et mere fleksibelt, digitalt arbejdsliv, som kan forebygge både fysisk og psykisk nedslidning. Vi ser dog gerne, at dette udvalg først nedsættes, når Corona-krisen er overstået, så forskningsmæssig viden kan ligge til grund for udvalgets arbejdet”, siger Michael Budolfsen.

Seneste nyt