Menu luk

Antallet af kontorer er vokset under Covid-19

Covid-19 har boostet det virtuelle arbejde og åbnet vores øjne for det væld af fysiske rum, vi kan arbejde i og fra. Der vil opstå flere nærmiljøer omkring vores hjem, hvor vi mødes og arbejder sammen med kolleger eller andre, siger Paulette Christophersen, PLH Arkitekter.

24. nov. 2020
4 min

Hvordan ser min dag ud i dag? Skal jeg arbejde hjemme? Tage ind på kontoret? Cafeen i nabovirksomheden? Eller noget helt andet?

Mulighederne for at arbejde uden for firmakontoret synes nærmest uendelige efter Covid-19, som har åbnet vores øjne for det væld af fysiske rum, vi kan arbejde i og fra. Ifølge Paulette Christophersen, partner i PLH Arkitekter og ekspert i workplace design, vil måden, vi strukturerer vores fysiske arbejdsmiljø på, ændre sig markant.

”Jeg tror, vi bliver overrasket over, hvor hurtigt udviklingen vil gå, og hvilke muligheder teknologien vil give os i forhold til, hvor vi arbejder og hvordan vi arbejder. Jeg tror, vi om bare 5 år vil kigge tilbage på denne tid og sige, hvordan var det før, vi kunne arbejde virtuelt sammen. Jeg tror, vi har gang i en forandring, som er i stil med overgangen fra hestevognen til bilen”, siger Paulette Christophersen, partner i PLH Arkitekter.

Hun mener, teknologien vil gøre det nemmere for folk at forbinde sig med hinanden ikke kun virtuelt, men også fysisk på tværs af forskellige lokationer. Ud over kontoret og hjemmearbejdspladsen ser hun fremtidens arbejde udfolde sig i ”det tredje rum”, som er alle de fysiske rum, folk kan arbejde fra udover firmakontoret og hjemmet. Hun mener, der vil opstå flere nærmiljøer omkring vores hjem, hvor vi mødes og arbejder sammen med kolleger eller andre.

 

Kontoret skal kunne tilpasses

Covid 19 har også sat sit aftryk på byggeriet af Nykredits domicil på Svanemøllehavnen i Københavns Nordhavn, som åbner i 2023, og Danske Banks nye domiciler i Vilnius i Litauen, Linköping i Sverige og på Posthusgrunden i København, som åbner i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.

Bygningerne skal være så fleksible som muligt med få bærende vægge og et minimum af chefkontorer. Kvadratmeterne skal løbende kunne tilpasses og bruges på forskellige måder fremfor at stå tomme.

”Vi er ved at gennemtænke, hvad der rent teknisk skal til, for at gøre bygningen så Covid 19-fornuftig som muligt. Er der fx dørhåndtag, vi kan undvære og andre ting, vi kan automatisere, så vi ikke skal røre ved de samme ting. En anden overvejelse er, hvor meget areal vi skal bruge i fremtiden. Huset bliver bygget i sektioner, som vi kan fremleje, hvis det viser sig, at vi kommer til at arbejde meget hjemme,” siger Martin von Horsten, vicedirektør for procurement og facility management i Nykredit.

 

Arbejdet er en aktivitet og ikke et sted

Ifølge Morten Reuber Nielsen, Head of Real Estate Strategy i Danske Bank, har Covid19 gjort det endnu mere tydeligt, at arbejdet er en aktivitet og ikke et sted. Banken nye domiciler bliver således ikke arbejdsstedet, men blot endnu et sted i rækken af det fleksible arbejdsmiljø, fremtiden byder på, og det skal kunne noget andet, når hjemmearbejde er kommet for at blive, forklarer han.

”Når medarbejderne kommer ind på kontoret, har de brug for nogle andre rammer end dem, de havde brug for før Covid-19. De har mere brug for det sociale, samarbejdet, at være i dialog med deres kolleger og kunder,” siger Morten Reuber Nielsen, Head of Real Estate Strategy i Danske Bank og fortsætter:

”Vi tror, der fremover vil være et større behov for rum, der understøtter innovation og samarbejde på kontoret, mens koncentreret arbejde for mange i højere grad kan varetages hjemmefra. Det endelige mix af rum bliver vedtaget i samarbejde med medarbejdere og på baggrund af et grundigt analysearbejde.”

Denne artikel er den første af fem artikler om fremtidens arbejdsplads.

Skab hjernevenlige forhold

Jo mere komplekst og krævende dit arbejde er, jo mere vigtigt er det, at din hjerne har gode arbejdsforhold. Det fortæller ledelsesrådgiver Pia Hauge, som i sin nye bog ”Kontorkoma – fra støj til fordybelse i dit arbejde”, giver gode råd til, hvordan man bedst udnytter hjernens tænkekraft og skærmer den for fysisk, digital, visuel og mental støj.

Hun ser især tre trends påvirke arbejdslivet i fremtiden. Den første trend er et øget fokus på arbejdsro og fordybelse. Den anden trend er en tilbagevenden til en arbejdsform med faste rammer og strukturer, som sikrer, at man holder fri og lader op, når man holder fri. Det handler om at ”aflaste hjernen for konstant at tage valg, når man skal designe sin egen dag samt sikre rum til både individuelt arbejde og forpligtende fællesskab på arbejdspladsen.” Sidste trend er et større fokus på de mest optimale omgivelser.

”Vi har i nogle år negligeret, hvor meget de fysiske rammer betyder for vores tænkeevne, så længe vi har en fed computer. Men vi er hjerner, der sidder i en krop, der sidder på et kontor. Hjerneforskning viser, at vores tankevirksomhed bliver påvirket af de fysiske rammer, dagslys, temperatur, sanselighed, gode udsigter og stemninger. Gode omgivelser udløser en lykkefølelse i hjernen, som gør, at man trives og præstere bedre,” siger Pia Hauge, ledelsesrådgiver.

Seneste nyt