Menu luk

Singapore skaber masser af nye finansjob

3.000 nye job i finanssektoren årligt og 1.000 inden for fintech. Det besluttede de sig for at skabe i Singapore, og som sagt så gjort. Forudsætningerne er anderledes end herhjemme, men der er inspiration at hente.

14. okt. 2019
6 min

Hvad skal der til, for at du kan bevare dit job trods øget digitalisering?

I Singapore har de svar parat. Her er 121 jobbeskrivelser i finanssektoren listet side op og side ned i en ny, diger rapport, som det verdensomspændende rådgivningsfirma EY står bag. Den fortæller job for job, hvilke kompetencer der er brug for inden for de næste tre-fem år.

"Det er så langt, som det giver mening at se frem. Selv om tingene forandrer sig hurtigt, kan det med stor sikkerhed vurderes, hvilke kompetencer den enkelte jobfunktion får brug for inden for den tidshorisont", siger parlamentsmedlem Patrick Tay.

Magasinet Finans møder ham i hans egenskab af topfigur i fagbevægelsens hovedorganisation NTUC, National Trades Union Congress, som har til huse i en skyskraber tæt på byens finansielle centrum.

I Singapore, som er lidt større end Bornholm, men har lige så mange indbyggere som Danmark, arbejder fagforening, regering og erhvervsliv tæt sammen. Siden landet blev uafhængigt i 1965, har det været ledet af det samme politiske parti, og staten ejer og regulerer store dele af sektoren. Så når man beslutter sig for at skabe flere job og udpeger finanssektoren og fintech som nogle af de områder, der skal have særlig opmærksomhed, sker der noget.

Det virker

Finanssektoren og fintech er i forvejen styrkepositioner i landet og blandt de stærkeste kort, Singapore har på hånden. Der er taget en lang række initiativer, som skal sikre yderligere vækst trods – eller måske nærmere i kraft af – øget digitalisering. Og de virker, konstaterer den danske ambassadør i Singapore, Dorte Bech Vizard, som følger udviklingen tæt og har sit kontor på 13. sal med udsigt til det myldrende byliv:

"I Singapore er strategien at fokusere snævert på de sektorer, der har de største fordele i den internationale konkurrence, og sætte massivt ind med hjælp til tiltrækning af virksomheder, talent og uddannelse til de sektorer. Kombineret med en vilje til at knokle og en national bekymring for at komme bagud, går udviklingen hurtigt."

Siden det blev meldt ud for tre år siden, at man i finanssektoren og fintech ville skabe 4.000 job årligt, er der således i gennemsnit skabt endnu flere per år, nemlig 4.900 job, oplyser hun.

Hvordan det kan lade sig gøre i bystaten, der fokuserer stærkt på digitalisering, men også stadig har mange fysiske filialer i bybilledet, er der ikke bare et enkelt, men mange svar på. Et afgørende er som nævnt det tætte samarbejde mellem staten og arbejdsmarkedets parter – som blandt andet viser sig ved, at Singapore er et af de lande, der mest systematisk har igangsat initiativer, som skal styrke kompetencerne i den 160.000 medarbejder store finanssektor.

20.000 medarbejdere omskolet

Foreløbig har 20.000 af dem været igennem trænings- eller uddannelsesforløb, der skal fremtidssikre deres kompetencer, og der arbejdes ihærdigt for at få mange flere til at følge efter.

Patrick Tay, der har titel af Assistant Secretary-General i NTUC og tydeligvis er en travl herre, som to assistenter hjælper med at holde skemaet, forklarer venligt:

"Vi gør alt, hvad vi kan, for at oplyse om, hvor vigtigt det er som ansat at tilegne sig nye kompetencer. I den nye rapport klarlægges det, hvad der skal til for den enkelte, og vi stiller en vifte af muligheder til rådighed, så den enkelte kan vælge, hvordan man vil videreuddanne sig".

Slår man ned i rapporten, som er bestilt af Institute of Banking and Finance og Monetary Authority of Singapore, og ser nærmere på de kompetencer, fremtiden vil kræve, handler meget om at favne og dygtiggøre sig i forhold til digitaliseringen. Men også eksempelvis om at forstå kundens varierende behov og komplekse problemstillinger, som fremtidens finanssektor kommer til at stå over for.

Det er meget forskelligt, hvor meget de enkelte funktioner bliver ændret i fremtiden, men alle bliver berørt, så evne og vilje til at lære nyt er centralt, konstaterer Patrick Tay:

"Mange har en vilje og lydhørhed i forhold til at komme i gang med at få nye kompetencer. Men der er også en lille del, der hverken har de rigtige kompetencer i dag eller har mod på at komme i gang med at få dem. For nogle få procent vil det betyde, at de skal søge over i en anden sektor. Det hjælper vi dem også med".

Fagforeningen bistår medlemmer med at afklare, hvilke kurser der kan være relevante, og der er også forskellige, veludviklede digitale muligheder for at blive afklaret på egen hånd om karrieremuligheder og udvidelse af kompetencer.

Sammen med regeringen og erhvervslivet driver fagforeningen også initiativer som TechSkills Accelerator. Det overordnede mål er at udstyre medarbejdere med kompetencer, der kan ruste Singapore til at indfri visioner i forhold til digital økonomi og sikre, at der eksempelvis er medarbejdere med den rette viden i forhold til finansfintech.

Det ene eksempel efter det andet flyder i en lind strøm fra Patrick Tay. Det lyder, som om de har tænkt på det hele i Singapore, og han kan da også divertere med de nyeste økonomiske nøgletal for sektoren, der udviser vækst på godt fem procent i den finansielle sektor.

Gensidig inspiration

Selv om de er skarpe i gennemregulerede Singapore, er der ingen grund til at lade sig skræmme, siger den danske ambassadør:

"Singapore er dygtig til at styre transformation og opgradering af medarbejderne fra toppen. Men vi kan godt stå op imod det herhjemme. Vi har mange fordele", siger hun med henvisning til, at Danmark også gæstes af delegationer fra Singapore.

De kommer blandt andet for at lade sig inspirere af vores evne til at være innovative og vores arbejdskultur med fladt hierarki, hvor den enkelte arbejder mere selvstændigt.

 "Vi har lang erfaring med at omstille arbejdsmarkedets kompetencer i et solidt trepartssamarbejde, som vi fx gjorde, da vi gik fra at producere skibe til vindmøller. Danske virksomheder og fagforeninger forbereder sig aktivt på en digital fremtid," vurderer Dorte Bech Vizard, og henviser til blandt andet udviklingen af et stærkt Copenhagen Fintech Lab, som er anerkendt i Singapore.

"Det, vi til gengæld kan lade os inspirere af, er især Singapores evne til at afdække kompetencebehov og 'finde hullerne i bukserne' og få dem stoppet".


................

20.000 finansfolk omskolet
Der er omkring 160.000 medarbejdere i finanssektoren i Singapore. Omkring 20.000 af dem er blevet efteruddannet eller omskolet i løbet af de sidste tre år, for at fremtidssikre deres job eller gøre dem i stand til at varetage et nyt i sektoren.

Fokus på det bedste
I Singapore er strategien at fokusere snævert på de sektorer, der har bedst chance for at klare sig internationalt og tiltrække virksomheder og talent. Blandt dem er finanssektoren og fintech, som erhvervsliv, regering og fagforening arbejder sammen om at få til at vækste yderligere.

Fagforening med førskole og supermarked

Hvad har medlemmerne gavn af? Blandt andet børnehaveklasse tilbud til deres børn og en supermarkedskæde, hvis man spørger fagbevægelsens hovedorganisation i Singapore NTUC, National Trades Union Congress, der driver begge dele. Supermarkedskæden 'Fair Price' skal hjælpe med at holde priserne rimelige, forklares det. Singapore var i 2015 verdens dyreste by at bo i. 


Seneste nyt