Menu luk

Over 2.000 arbejder med at forvalte kapital

Selv om København stadig er Nordens hovedstad for kapitalforvaltning, skal der arbejdes for at bevare positionen, siger chefkonsulent Kåre Valgreen fra Finans Danmark.

3. jun. 2019
2 min

​Danskerne er dygtige til at forvalte kapital.

Det ry har været med til at hjælpe dansk kapitalforvaltning til at eksportere sin kompetence især i nordisk, men også i europæisk sammenhæng. Kapitalforvaltning er sågar blevet omtalt som sektorens største guldåre, og nettoindtægterne hos de største danske kapitalforvaltere er steget støt i de senere år.

Men der skal arbejdes for at bevare og styrke branchen, specielt efter de mange hvidvasksager, siger chefkonsulent Kåre Valgreen fra interesseorganisationen Finans Danmark.

"København er stadig Nordens hovedstad for kapitalforvaltning, men rammerne for at bevare den position har været svækket af de mange sager, der har belastet sektoren. Det kan være svært at vide, i hvilket omfang det påvirker internationale kunder, og vi arbejder for at skille tingene ud fra hinanden, så sagerne ikke påvirker vores ry i forhold til kapitalforvaltning".

Knaster i loven

Der er også noget at arbejde med lovgivningsmæssigt for Finans Danmark både på lands- og på EU-plan:

"Herhjemme arbejder vi for at øge danskernes bevidsthed på området og give hele området et løft. Det skulle gerne betyde flere job", siger Kåre Valgreen.

Mere end 2.000 mennesker er allerede beskæftiget direkte med kapitalforvaltning herhjemme foruden adskillige tusinde flere, som arbejder med relaterede områder.

På EU-plan er det især ønsket om fælles internationale retningslinjer for kapitalforvaltning, der fylder.

"Det er vigtigt i en konkurrencesituation, hvor vi i dag i princippet er i konkurrence med kapitalforvaltere ikke bare i Europa, men i hele verden".

I Europa er der over 4.000 kapitalforvaltere, der tilbyder deres service, heraf 50 i Danmark. Alligevel er der ingen grund til at være bange for konkurrencen, siger Kåre Valgreen:

"Selv om vi har stadig flere at konkurrere med, står vi os godt mod resten af verden på det her felt, specielt når vi får rammerne helt harmoniseret med resten af EU. Der er stadig nogle rester af dansk lovgivning, som giver lidt knaster".

Som eksempel på en knast nævner chefkonsulenten uens momsregler for investeringsfonde i EU:

"Dem ville vi gerne have harmoniseret, så vi står lige i konkurrencen med resten af EU".

Halvanden gang BNP

Kapitalforvaltning er i vækst i hele Europa, viser de seneste tal, som blev offentliggjort i september i en rapport fra EFAMA – European Fund and Asset Management Association – med data fra udgangen af 2016. England, Frankrig og Tyskland sidder på over 60 procent af kapitalforvaltningen i Europa, men Danmark fremhæves som et af de lande, der er stærke på området i forhold til deres størrelse.

Omkring 1,7 procent af det europæiske marked for kapitalforvaltning sidder vi på.

At Danmark har ret godt fat i kapitalforvaltningen, kan også illustreres af, at der forvaltes mere end 3.000 milliarder kroner på dansk jord – svarende til halvanden gang det danske bruttonationalprodukt. Udenlandske investorer har placeret knap 1.100 milliarder kroner til forvaltning på dansk jord.

Seneste nyt