Menu luk

Finansansatte: Vi drukner i bureaukrati

Øget arbejdsbyrde, mindre arbejdsglæde og flere konflikter med kunderne er bivirkninger af de mange regulativer og dokumentationskrav, finansansatte skal efterleve. 44 procent af medarbejderne bruger mellem 20 og 40 procent af deres arbejdstid på compliance, viser en undersøgelse, Epinion har gennemført blandt knap 1.000 medlemmer af Finansforbundet.

12. mar. 2018
4 min

​"Jeg dør lidt indeni, hver gang nogen siger compliance. Alt skal tjekkes, drejes og vendes. Det hæmmer kreativiteten og dræber innovationen".

"Jeg overvejer alvorligt, om jeg ønsker at bruge mit arbejdsliv på det her".

Større arbejdspres i hverdagen, mindre tid til kunderne, drænende for arbejdsglæden. Compliance opleves af mange medlemmer som en tung og tidsslugende byrde, viser en Epinion-undersøgelse, som Finansforbundet i slutningen af februar har gennemført med deltagelse af op mod 1.000 medlemmer.

Næsten otte ud af ti synes, at compliance har øget deres arbejdsbyrde i hverdagen, og over halvdelen at det er en stressfaktor i et eller andet omfang.

Skyder gråspurve med kanoner

Selv om et flertal er enige i, at compliance er nødvendigt og afdækker potentiel kriminalitet, er der tydeligvis tale om et nødvendigt onde. For over halvdelen tærer det nemlig på arbejdsglæden. Som et medlem i en anonym kommentar i undersøgelsen konstaterer:

"Jeg forstår godt compliancekravene, og at det er meget vigtigt, at de overholdes. Men jeg synes, der er meget dobbeltarbejde".

Det tager tid, som skal tages fra det, der er vigtigt i arbejdet, oplever syv ud af ti respondenter. Mange har også svært ved at se meningen med en del af kravene:

"Jeg har ofte en følelse af at skyde gråspurve med kanoner".

"Bøvl – alt for rigide regler og masser af spildtid. Reglerne sætter almindelig sund fornuft ud af kraft. Og ofte er det vigtigere at dokumentere end at tænke. Det betyder, at der er mindre tid til at skabe værdi for kunderne".

Tåbelig lovgivning

44 procent angiver således, at de bruger så meget som mellem 20 og 40 procent af deres arbejdstid på at efterleve regulativer og sikre dokumentation. Især privat- og erhvervsrådgivere må lægge mange timer i det.

Som en deltager i undersøgelsen lidt træt konstaterer:

"Bureaukrati med bureaukrati på – ikke til at finde ud af reglerne/kravene, da de ændres hele tiden".

Andre har svært ved at forstå, at selv kunders småbørn skal igennem compliancemøllen, eller at der skal spørges ind til kunders uddannelse og beskæftigelse, selv om banken i forvejen er bekendt med svarene. Et medlem mener, at kravene mest tjener til beskyttelse af dem, der udstikker retningslinjerne:

"Så kan de påstå at have gjort, hvad de kunne".

I forhold til kreditbevillinger har et medlem regnet på sagen og vurderer, at det tager ti procent længere tid end for to år siden og 200 procent længere tid end for ti år siden at behandle dem. Mange har kommentarer af samme karakter:

"Besværlige og tunge processer, der ofte skyldes tåbelig lovgivning. Tager meget tid og ressourcer fra at servicere kunderne".

"Man drukner i administrative 'kend din kunde'-opgaver. Så enormt tidskrævende, i forhold til hvad man føler det gavner".

Vrede kunder

Blandt bivirkningerne af compliance fylder negative reaktioner fra kunderne. Selv om mange medlemmer fortæller, at kunder generelt er forstående, har mere end halvdelen oplevet noget andet. Ikke sjældent bliver kunder ligefrem vrede – det har 43 procent oplevet. Trusler forekommer og vold også, men meget sjældent.

De negative reaktioner kan komme, fordi spørgsmål fra rådgivere opleves som snagende og unødvendige, ligesom kunderne får oplysninger, de ofte ikke aner, hvad de skal bruge til:

"Der er rigtig mange dokumenter, som kunderne skal præsenteres for, og de er ikke forståelige for hverken kunden eller os".

"Det virker, som om Finanstilsynet i kundernes navn har ønsket at overbeskytte kunder i en grad, de ikke selv ønsker".

At indhente de mange oplysninger efterlader i nogle tilfælde medlemmer med en grim følelse af mistænkeliggørelse af kunderne:

"Der er ingen, som stoler på hinanden mere – alle har den opfattelse, at alle andre er tyve og bedragere".

Eller med fornemmelse af at fungere som politiets forlængede arm med pligt til at gå bag kundernes ryg ved den mindste mistanke om hvidvask:

"Det er efter min opfattelse gået alt for langt og giver mindelser om Østtyskland før murens fald. Jeg er rådgiver, ikke politibetjent".

Bange på arbejde

Nogle gør opmærksom på, at de er blevet mere nervøse for at begå fejl i arbejdshverdagen:

"Der er mange manuelle registreringer, som jeg kan komme til at glemme, og som kan gøre mig i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet for eksempel kan låne kunden pengene".

Truslen om, at det kan få personlige konsekvenser, er også i baghovedet på en del:

"Er meget mere opmærksom og bange for ikke at opfylde de krav, jeg skal, da jeg personligt kan blive straffet", noterer et medlem, mens en anden nævner risikoen for at miste jobbet ved fejl i en hektisk hverdag. Eller som et medlem siger det helt kort:

"Man føler sig overvåget og er meget bange for at lave fejl".

Pluk fra undersøgelsen

  • Ni ud af ti oplever, at de bruger mere tid på compliance nu end for to år siden.
  • Fire ud af ti må arbejde over som konsekvens af compliancekrav.
  • Syv ud af ti er meget eller delvist enige i, at compliance tager tid fra det, der er vigtigt i deres arbejde – især erhvervs- og privatrådgivere oplever det.
  • Næsten hver tredje erklærer sig meget eller delvist enig i at mangle viden/efteruddannelse på feltet.

Kilde: Epinions undersøgelse af compliancekravs indvirken på finansansatte udført blandt knap 1.000 medlemmer af Finansforbundet.

Seneste nyt