Menu luk

Vi skal tage ansvar for noget, der er større end os selv

Bæredygtighed er en naturlig opgave for en fagforening at beskæftige sig med, siger næstformand Michael Budolfsen, der har ansvaret for bæredygtighed i Finansforbundets regi og desuden sidder som præsident for UNI Europa Finance.

12. nov. 2017
3 min

Hvorfor skal en fagforening beskæftige sig med bæredygtighed?

"For mig at se er det en integreret del af vores dna som fagbevægelse. Det handler dybest set om, at vi skal tage ansvar for noget, der er større end os selv, så vi sikrer, at der også er et arbejdsmarked og en fremtid for næste generation og generationen efter den.
Overordnet handler begrebet om, hvordan vi vil prioritere vores ressourcer på langt sigt. Det koster måske lidt mere her og nu, men det vil koste langt mere på den lange bane, hvis vi ikke går ind i kampen. Jeg har to børn, der går på universitetet, de skal ud i samfundet igen, og de får nogle børn, der skal ud i arbejde. Jeg skal nok klare mig. Jeg er ved at være så gammel, at det går nok alt sammen. Men vi har altså et ansvar for de næste", siger Michael Budolfsen, næstformand for Finansforbundet.

Hvor ser du muligheder for at rykke noget?

"Bæredygtighed handler jo ikke alene om, at vi ikke skal nedslide jordens ressourcer, men også om, at vi ikke skal nedslide de menneskelige ressourcer. På både nordisk og europæisk niveau arbejder vi med at sikre bæredygtig finans under det råd, der hedder Sustainable Finance. Det beskæftiger sig med tre principper under begrebet ESG – Environmental, Social og Governance. Der er enormt fokus på E'et og G'et, men knap så meget på S'et. Og der ser jeg, at vi som fagbevægelse har en helt central rolle, for at S'et ikke bliver glemt, for du kan jo ikke være grøn og rigtig og samtidig behandle dine medarbejdere som skidt.

Konkret betyder det, at vi skal have bæredygtige arbejdspladser for dem, der arbejder der i dag, men vi skal jo også sørge for, at der er en arbejdsplads til de nye, der kommer ind. Vi skal jo også tage stilling til, hvad det har af betydning, når job flyttes til for eksempel Estland eller Litauen – ikke kun for dem, der mister deres job i Danmark, men også hvordan vi sikrer de nye kolleger ordentlige arbejdsvilkår i lande, der har et andet forhold til retten til at organisere sig.

En anden problemstilling er, at bæredygtighed skal trækkes ind i virksomheden – det skal trækkes ind i de konkrete investeringer og de konkrete handlinger. Og som fagbevægelse kan vi være med til at fodre de ratingbureauer, der screener virksomhederne, med informationer, hvis vi kender til uetisk adfærd.

Vi vil også arbejde for, at de principper, der er for ansvarlig investeringer, også bliver båret ind i en bæredygtighedskontekst. Fagforeningsarbejde handler også om at påvirke den rå kapitalmagt. Vi ved jo, at markedet – specielt i vores sektor – har en helt enorm påvirkning på, hvordan virksomhederne bliver drevet. Det handler også om at påvirke lovgivere og tilsyn, så vi har en regulering, der giver plads til både små og store pengeinstitutter og til understøttelse af både store multinationale virksomheder og til små, lokale iværksættere".

Hvor ser du udfordringerne?

"Vi har en udfordring med imaget i sektoren. Det er, som om det eneste formål, ledelserne i mange år har opereret med, er at tjene penge. Men formålet for det finansielle område er at tilbyde økonomiske løsninger til private og erhvervskunder. På samme vis som Carlsbergs formål er at brygge øl. Vi skal insistere på, at vi er en del af servicesektoren, og at det er relationen, der er kerneydelsen – ikke produkterne.

Og så er det jo ikke nok at tilslutte sig initiativer, etiske retningslinjer og andre ting. Virksomhederne skal agere efter det i alle dele af deres forretning. Det handler om at udvikle sine medarbejdere. det handler om at levere tilbage til det samfund, man driver virksomhed i, og det handler om at sikre gode forhold…også når jobbene flyttes ud af Norden og til steder, hvor lønmodtagere og fagforeninger står svagere, end de gør i Danmark. Det bliver en stor opgave at holde virksomhederne oppe på, at det ikke kun handler om flotte ord, men det er en opgave, vi må og skal tage på os".

Seneste nyt