Menu luk

Stor opbakning til sparekassefusion

Repræsentantskaberne for Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse har med stor majoritet godkendt fusionen mellem de to sparekasser, der har henholdsvis 157 år og 131 år på bagen. Der forventes ingen afskedigelser i forbindelse med fusionen, tværtimod har Rise Flemløse Sparekasse netop ansat en ekstra rådgiver til Ærø.

3. apr. 2017
2 min

​Torsdag den 30. marts vedtog repræsentantskaberne for henholdsvis Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse med stort flertal, at de to sparekasser sluttes sammen til Rise Flemløse Sparekasse.

"Der var mange gode spørgsmål og en god debat begge steder, og selvfølgelig er det rart, at der er en stærk opbakning til fusionen begge steder", siger Bjarne V. Nielsen, direktør for Rise Flemløse Sparekasse til Nyhedsbrevet Finans.

Finanstilsynet har også sagt god for fusionen, der kom på tegnebrættet i efteråret. Processen mod en fusion har ifølge Bjarne V. Nielsen været meget konstruktiv, hvilket skyldes at sparekasserne deler samme værdigrundlag.

Begge sparekasser fokuserer på at understøtte væksten i lokalområdet, og ambitionen er at vokse organisk gennem de eksisterende filialer. Samtidig presses Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse ligesom landets øvrige mindre pengeinstitutter hårdt af stigende administrative og økonomiske byrder i forbindelse med rapporteringskrav fra myndighederne.

Ingen fyresedler

Rise Sparekasse, der har hovedkontor på Ærø og derudover en filial i Svendborg, er med 22,5 fuldtidsmedarbejdere noget større end Flemløse Sparekasse, der tæller 7,7 fuldtidsmedarbejdere, som sidder under samme tag i Flemløse. Alle tre filialer bevares, og umiddelbart skal ingen medarbejdere afskediges. Tværtimod har man for nylig ansat en ekstra rådgiver til Ærø.

"Der eksisterer ingen planer om, at fusionen vil betyde afskedigelser, men nogle medarbejdere skal være forandringsparate og klar til nye udfordringer", siger Bjarne V. Nielsen, der glæder sig over synergi-effekter ved sammenlægningen på poster som revision og kontingenter og ikke mindst de rapporteringskrav, som reguleringen har medført.

Rise Flemløse Sparekasse vil geografisk dække en stor del af Sydfyn og Vestfyn foruden Ærø og Langeland, men der er indtil videre ikke planer om at udvide filialnettet yderligere.

"Der er enighed i bestyrelserne om, at Rise Flemløse Sparekasse skal fortsætte den kontrollerede vækst, som har været kendetegnet for sparekasserne igennem de senere år, og væksten skal ske ud af og igennem de eksisterende filialer", forklarer Bjarne V. Nielsen.

 

 

    Fakta om sparekasserne

 

                                                       Rise          Flemløse    I alt

Udlån til amortiseret kostpris   tkr. 303.753      109.771    413.524

Indlån                                       tkr. 536.588      207.949    744.537

Indlånsoverskud                       tkr. 254.760     103.076     357.836

Garantkapital                             tkr.  25.170        9.303       34.473

Antal garanter stk.                               1.710          667         2.377

Egenkapital tkr.                                  78.617    34.926      113.543

Antal ansatte, omregnet til heltid stk.     22,5         7,7          30

Antal filialer stk.                                           2           1             3

Antal kunder stk.                                   6.404     2.796         9.200

Kapitalprocent %                                     19,1       20,2       n/a

(Kilder: Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse)

 

Seneste nyt