Menu luk

Sparekasse-fusion uden fyringer

Repræsentantskaberne for Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse ventes 30. marts at godkende en fusion mellem de to sparekasser, der har henholdsvis 157 år og 131 år på bagen. ”Der eksisterer ingen planer om, at fusionen vil betyde afskedigelser, men nogle medarbejdere skal være forandringsparate og klar til nye udfordringer”, siger Bjarne V. Nielsen, der bliver direktør for Rise Flemløse Sparekasse.

30. jan. 2017
2 min

​Begge sparekasser fokuserer på at understøtte væksten i lokalområdet, og ambitionen er at vokse organisk gennem de eksisterende filialer. Samtidig presses Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse ligesom landets øvrige mindre pengeinstitutter hårdt af stigende administrative og økonomiske byrder i forbindelse med rapporteringskrav fra myndighederne.

Derfor giver det objektivt god mening for de to pengeinstitutter at fusionere.

"Vi fik en henvendelse fra Flemløse Sparekasse i efteråret, og siden har vi arbejdet med tanken om at fusionere. Processen har været overraskende let, hvilket skyldes, at vi deler samme værdigrundlag, og formandskaberne har en rigtig god dialog", siger Bjarne V. Nielsen, direktør for Rise Sparekasse til Nyhedsbrevet Finans.

Hvis repræsentantskaberne i de to sparekasser godkender fusionen på mødet den 30. marts, og hvis Finanstilsynet også siger god for sammenlægningen, vil Bjarne V. Nielsen formentlig i begyndelsen af april kunne tituleres som direktør for Rise Flemløse Sparekasse.

Peter Kaldahl, direktør for Flemløse Sparekasse siden 1985, har besluttet at gå på pension i forbindelse med fusionen, og ny filialdirektør i Flemløse bliver den nuværende kundechef Morten Aagaard.

Ingen fyresedler

Rise Sparekasse, der har hovedkontor på Ærø og derudover en filial i Svendborg, er med 22,5 fuldtidsmedarbejdere noget større end Flemløse Sparekasse, der tæller 7,7 fuldtidsmedarbejdere, som sidder under samme tag i Flemløse. Alle tre filialer bevares, og umiddelbart skal ingen medarbejdere afskediges.

"Der eksisterer ingen planer om, at fusionen vil betyde afskedigelser, men nogle medarbejdere skal være forandringsparate og klar til nye udfordringer", siger Bjarne V. Nielsen, der glæder sig over synergi-effekter ved sammenlægningen på poster som revision og kontingenter og ikke mindst de rapporteringskrav, som reguleringen har medført.

Rise Flemløse Sparekasse vil geografisk dække en stor del af Sydfyn og Vestfyn foruden Ærø og Langeland, men der er indtil videre ikke planer om at udvide filialnettet yderligere.

"Der er enighed i bestyrelserne om, at Rise Flemløse Sparekasse skal fortsætte den kontrollerede vækst, som har været kendetegnet for sparekasserne igennem de senere år, og væksten skal ske ud af og igennem de eksisterende filialer", forklarer Bjarne V. Nielsen.

 

 

Fakta om sparekasserne

 

                                                       Rise            Flemløse      I alt

Udlån til amortiseret kostpris    tkr. 303.753       109.771         413.524

Indlån                                        tkr. 536.588      207.949       744.537

Indlånsoverskud                        tkr. 254.760      103.076      357.836

Garantkapital                              tkr.  25.170          9.303       34.473

Antal garanter stk.                                1.710            667         2.377

Egenkapital tkr.                                  78.617       34.926     113.543

Antal ansatte, omregnet til heltid stk.      22,5       7,7       30

Antal filialer stk.                                            2          1          3

Antal kunder stk.                                    6.404      2.796     9.200

Kapitalprocent %                                       19,1     20,2       n/a

(Kilder: Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse)

Seneste nyt