Menu luk

Sektorens betroede partner

E-nettet har succes med at håndtere digital tinglysning, clearing og e-bolighandel for pengeinstitutterne. På tre år er medarbejdertallet fordoblet, så it-virksomheden, der er ejet af blandt andre pengeinstitutterne, nu beskæftiger omkring 70. ”I bestyrelsen har det være diskuteret, om vi i fremtiden skal bevæge os mod et kommercielt vækstscenarie, eller om vi skal positionere os som finanssektorens objektive og fortrolige partner, og der er enighed om, at vi skal holde os til sidstnævnte”, siger direktør Jørn Knudsen.

22. jan. 2017
4 min

​Den, der lever skjult, lever godt.
Det gamle ordsprog passer fint til e-nettet, der relativt ubemærket på få år har udviklet sig til at blive en nøglespiller bag den finansielle infrastruktur i Danmark. Fra etableringen i 1998, som skete på initiativ af Realkreditrådet, fordi man ønskede at bygge en digital infrastruktur til at håndtere restgældsoplysninger, og frem til i dag er e-nettet vokset nærmest eksplosivt.

Ophævelsen af KMD's monopol på ejendomsdata i 2005 åbnede op for, at e-nettet kunne levere endnu flere stamdata om ejendomme til finansvirksomhederne. Og da digital tinglysning – efter en hele del problemer – begyndte at fungere i 2009, tog udviklingen af e-nettet yderligere fart, idet it-virksomheden også her havde en vigtig finger med i spillet.

"I dag tror jeg, at de fleste mennesker har glemt de tekniske problemer, der gav digital tinglysning en svær start. Men hvis digital tinglysning i dag pludselig skulle rammes af et alvorligt nedbrud ville folk hurtigt lære os at kende på den dårlige måde", siger direktør i e-nettet Jørn Knudsen med et smil.

Indførelsen af digital tinglysning betød, at pengeinstitutterne kom med i ejerkredsen, og i dag har e-nettet positioneret sig som finanssektorens objektive og betroede partner, der er dataomdrejningspunkt for pengeinstitutterne. I 2013 etablerede man e-bolighandel, som er en digital platform, hvor ejendomsmæglere kan lægge en underskrevet købsaftale op, så købers og sælgers bank og advokat nemt kan få adgang til den. Og i 2014 indførtes straksclearing mellem pengeinstitutterne og e-engagement til overflytning af kunder mellem pengeinstitutterne.
Begge tiltag har øget omsætningen, og e-nettet har i samme periode rekrutteret mange nye medarbejdere.

Medarbejder nummer 40

"Jeg blev ansat 1. maj 2014 som nummer 40 medarbejder. I dag er vi omkring 70", fortæller forretningskonsulent Michella Brylle, som er beskæftiget med at forvalte, procesoptimere og udbrede e-bolighandel.

Før hun kom til e-nettet, var hun ansat i Boligservice i Danske Bank i Høje Taastrup, hvor hun også var involveret i e-bolighandel men fra den anden side af bordet.

"Jeg søgte jobbet her, fordi jeg havde lyst til at arbejde mere projektorienteret, og stillingsopslaget tiltalte mig. Mens jeg uddannede mig til bankrådgiver tog jeg flere ejendomsmæglerfag, og jeg har altid været interesseret i at arbejde med boligområdet", siger Michella Brylle og fortsætter:

"Jobskiftet har jeg ikke fortrudt. e-nettet er en god arbejdsplads. Jeg syntes allerede dengang, jeg besøgte virksomheden, da jeg repræsenterede Danske Bank, at her var en god stemning. Folk er godt til at hjælpe hinanden, og der er en opfattelse af, at man løfter sammen".

Michella Brylle har flere kolleger i e-nettet, der som hende selv har en fortid i en bank. Derudover er der mange it-folk, jurister, økonomer og andre med akademisk baggrund.
 

Årets mest motiverende arbejdsplads


"Drift og udvikling af it-systemerne har vi outsourcet til henholdsvis NNIT og Systematic. Man kan sige, at vi har bevæget os fra at være en ren it-virksomhed til at blive mere kundeorienteret og have fokus på vores brugere som er bankrådgivere, advokater og mæglere. Vi har også tæt kontakt til datacentrene og flere offentlige myndigheder, som leverer data", forklarer Jørn Knudsen, der selv har en fortid i Realkreditrådet og har været direktør i e-nettet, siden virksomheden blev etableret.

I 2015 blev e-nettet kåret til den mest motiverende arbejdsplads af konsulenthuset PS4 A/S – især begrundet med, at der hersker stor respekt fra ledelse til medarbejdere.

"Vi arbejder med værdibaseret ledelse, har fokus på trivsel og forsøger ikke at navigere efter hierarki", siger Jørn Knudsen.

Organisatorisk består e-nettet af tre enheder – it-drift, forretningsenhed og projektledelse – foruden stabsfunktionen med økonomer, jurister og administrative medarbejdere.

E-nettet skal følge partnervejen

Flere selskaber, der har været fællesejet af pengeinstitutterne, er i de senere år blevet solgt til kapitalfonde eller udenlandske virksomheder. Nets og Bankernes Kontantservice er et par af dem. Men det forventer Jørn Knudsen ikke vil ske for e-nettet.

"I bestyrelsen har det være diskuteret, om vi i fremtiden skal bevæge os mod et kommercielt vækstscenarie, eller om vi skal positionere os som finanssektorens objektive og fortrolige partner, og der er enighed om, at vi skal holde os til sidstnævnte. Vi skal ikke arbejde kommercielt, og der foreligger ikke nogen strategi om, at vi skal sælges", siger direktøren.

Aktuelt er medarbejdere i e-nettet i gang med at skrive på kravsspecifikationen til en udvikling af næste generation NemID, der skal overflødiggøre papir-nøglekortet. Udviklingen af NemID er finanssektoren udvalgt til at stå for i samarbejde med offentlige myndigheder, og derfor deltager e-nettet på vegne af finanssektoren i det fælles offentligt/private projekt.

Andre projekter, der involverer nye fintech-aktører, kan også komme på tale.

"Vi vil meget gerne samarbejde med fintech-iværksættere og omfavne fintech. Vi er klar til at indgå partnerskaber, der kan servicere vores brugere bedst muligt", understreger Jørn Knudsen.

Seneste nyt