Menu luk

Overenskomstresultat2017

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening nåede natten mellem d. 28. februar og 1. marts frem til et resultat i forhandlingerne om OK2017, hvor vægten er på løn og kompetenceudvikling.

28. feb. 2017
2 min

Hvis Finansforbundets repræsentantskab den 6. marts beslutter at sende resultatet videre, skal alle Finansforbundets medlemmer tage stilling til den nye overenskomst ved elektronisk afstemning. Du vil i den forbindelse naturligvis få information om alle aspekter af overenskomsten, men her er er forhandlingsresultatet i hovedtræk:

Løbetid

FA og Finansforbundet er enige om en ny tre-årig overenskomst.

Løn/økonomi

Den samlede økonomiske ramme over 3 år er 6 pct.

I standardoverenskomsten er der aftalt generelle lønstigninger på 5,85 pct. i overenskomstperioden. De generelle lønstigninger fordeler sig således:

  • 1. juli 2017 1,90 pct.
  • 1. juli 2018 1,95 pct.
  • 1. juli 2019 2,00 pct.

I virksomhedsoverenskomsterne er der afsat 4,20 pct. i overenskomstperioden til generelle lønstigninger til alle medarbejdere, samt en lokal økonomisk ramme på 1,65 pct. Anvendelsen af den lokale økonomiske ramme aftales lokalt. 

De generelle lønstigninger og den lokale økonomiske ramme fordeler sig således:

  • 1. juli 2017 1,40 pct. og 0,50 pct. i lokal ramme, samlet 1,90 pct.
  • 1. juli 2018 1,40 pct. og 0,55 pct. i lokal ramme, samlet 1,95 pct.
  • 1. juli 2019 1,40 pct. og 0,60 pct. i lokal ramme, samlet 2,00 pct.

Kompetence

Kompetencepuljen gøres permanent og forhøjes med 10 mio. kr. årligt som målrettes virksomhedsprojekter med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

Uddannelsesbidraget forhøjes med 50 kr. til i alt 900 kr. årligt pr. medarbejder.

Dermed bliver der i alt ca. 200 mio. kr. til kompetenceudvikling i hele overenskomstperioden.

Arbejdstid

Virksomhedsoverenskomsterne får større lokal aftalefrihed med hensyn til arbejdstidsregler. Dermed får de lokale parter flere muligheder for at skræddersy arbejdstidsreglerne til forholdene i deres virksomhed.

Fagligt arbejde

Der er aftalt bedre vilkår for det faglige arbejde i forbindelse med lønreduktioner og tid til det faglige arbejde.

Sociale bestemmelser

Virksomhederne forpligter sig til at forbedre håndteringen af stressramte medarbejdere gennem samarbejdsudvalget.

FA og Finansforbundet er enige om sætte yderligere fokus på "Det holdbare arbejdsliv" i overenskomstperioden. 

Ret til outplacement videreføres og forbedres, så aftalen også gælder ved enkeltstående afskedigelser og ikke kun ved masseafskedigelser.

Overenskomstens sundhedsforsikring udvides med mulighed for tandbehandling. Tandbehandling indføres som en tre-årig forsøgsperiode.

Slutprotokol OK 2017

Underskrevet slutprotokol 1. marts 2017

Bilag til underskrevet slutprotokol 1. marts 2017

Seneste nyt