Menu luk

Nordiske storbanker chikanerer fagforening

Nordea og DNB, der er ved at fusionere deres banker i Estland til Luminor Bank, ønsker ikke at forhandle overenskomst med den nye fagforening, hvor 70 procent af medarbejderne er organiseret, og fællestillidsmanden garanteres ikke job i den nye bank. ”Det er åbenlyst urimeligt og helt uforståeligt, at Nordea og DNB ikke anerkender almindelige lønmodtagerrettigheder, når de bevæger sig få hundrede kilometer væk fra deres hjemlige markeder”, siger Michael Budolfsen, præsident for UNI Europa Finance.

8. maj 2017
2 min

​I Danmark, Sverige, Norge og Finland anerkender Nordea og DNB ligesom andre store finansvirksomheder fagforeninger og en aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn og medarbejdervilkår. Men i Estland er det en anden sag.
Ledelsen i den kommende Luminor Bank, der er en fusion af Nordeas og DNB hidtidige banker i Estland, har afvist at forhandle overenskomst med fagforeningen, hvor cirka 70 procent af de 450 medarbejdere er organiseret. Fællestillidsmanden Tiina Kukk, der er en af bankens højest performende medarbejdere, har uden begrundelse fået frataget flere af sine ansvarsområder og  har fået beskåret sin bonus, og samtidig har hun fået at vide, at hun ikke skal være sikker på, at der er et job til hende i den nye Luminor Bank, der ventes åbnet i tredje kvartal i år.

UNI Europa Finance - sammenslutningen af europæiske finansfagforeninger  - har forgæves appelleret til CEO Casper Von Koskull og CEO Rune Bjerke i  henholdsvis Nordea og DNB om at få ledelsen i den estiske datterbank til at acceptere fundamentale arbejdstagerrettigheder.

"Jeg har sendt et brev til de to CEO's med fem basale krav. Fællestillidsmand Tiina Kukk skal have sine ansvarsområder tilbage, og hun skal som fællestillidsmand garanteres et job i den nye bank. Desuden skal ledelsen i Estland dementere de falske påstande, de er gået i pressen med, om at fagforeningsrepræsentanterne tilgodeser sig selv på bekostning af medlemmerne. Vi ønsker også, at ledelsen skal binde sig til at forhandle overenskomst for medarbejderne i den nye bank i tredje kvartal, og endelig at man generelt skal respektere de internationale arbejdstagerrettigheder", siger Michael Budolfsen, præsident for UNI Europa Finance og næstformand i Finansforbundet.

Nordea og DNB afviser basale krav

Svaret fra ledelsen i Nordea til de fem krav var nej, nej, nej, nej – og ja til, at man på sin hjemmeside har skrevet, at man respekterer de internationale arbejdstagerrettigheder.

Derfor sender UNI Europa Finance i dag tirsdag den 7. maj en pressemeddelelse ud om de to nordiske storbankers chikane af fagforeningen i Estland til en lang række medier i de nordiske lande.

"Jeg har ikke noget ønske om at skade hverken DNB eller Nordeas image i offentligheden, men jeg finder det åbenlyst urimeligt, uacceptabelt og helt uforståeligt, at man kan afvise disse fem helt basale krav om faglige rettigheder. De værdier, der drives virksomhed efter i Norden, skal følge med, når virksomhederne går ind på nye markeder, og hvordan kan man eksempelvist som store virksomheder med masser af tillidsmænd i Danmark, Sverige, Norge og Finland gøre rede for, at en fællestillidsmand i Estland – bare få hundrede kilometer væk på den anden side af Østersøen – ikke kan beskyttes på samme måde og være garanteret et job i den nye bank", spørger Michael Budolfsen retorisk.

Seneste nyt