Menu luk

Mindretallets bank går efter tyske kunder

Tidligere var Union-Bank kun for det danske mindretal i grænselandet, men finanskrisen gav banken nye kunder. Og i dag arbejder det tyske pengeinstitut på at udvide sin markedsandel blandt de tysktalende kunder som et lokalt alternativ til de store landsdækkende banker.

10. sep. 2017
2 min

​Volker Andersen rejser sig fra sit skrivebord.

Selvom den administrerende direktør har udsigt til gågaden midt i byen, er der alligevel stille i direktionskontoret.

De hvide vægge med moderne kunst kunne måske minde om så mange andre bankdirektørers kontorer rundtom i Danmark. Men selv om vi netop ikke er i det danske, er vi trådt ind i 141 års dansk historie, blot et par kilometer på den anden side af den dansk-tyske grænse.

Nok er Union-Bank et tysk pengeinstitut, men det er stiftet som "Spare- og Lånekassen" af det danske mindretal i Flensborg godt ni år efter det danske nederlag i 1864.

"Da var der nogle danskere, der ikke følte sig behandlet godt nok i de tyske pengeinstitutter. Og banken har lige siden været meget præget af det danske, også selv om vi ved genforeningen i 1920 kom til at ligge på den tyske side af grænsen", siger Volker Andersen.

Ikke kun for danskerne

Og mens tabet af de danske områder syd for Kruså måske for mange i det øvrige Danmark hører fortiden, dronningens nytårstale og instruktøren Ole Bornedals tv-serie "1864" til, er den del af historien helt anderledes levende syd for grænsen. Bankens generalforsamling afholdes på dansk, og Dannebrog kommer til tops ved særlige lejligheder.

"En lokal tysker kender udmærket Union-Bank. Men ofte tror han ikke, at han kan få konto her, fordi 'den bank jo kun er for danskerne'. Den misforståelse har vi kæmpet mod specielt inden for de sidste 10 år, og det er ikke helt lykkedes endnu at få fjernet den", siger bankdirektøren.

Men trods dette har Union-Bank i dag udviklet sig til at være en lokalbank, der henvender sig bredt i markedet. Det danske mindretal er simpelthen et for spinkelt kundegrundlag i sig selv, har man erkendt i banken, der lagde strategien om for 10 år siden.

"Vi henvender os nu til både de tysksprogede og de dansksprogede kunder. Og det specielle ved os er, at alle kundevendte medarbejdere skal kunne tale både dansk og tysk. Vi har de danske rødder, men vi er et tysk selskab", siger Volker Andersen.

Finanskrisen gav vækst

Ifølge ham havde banken sidste år en vækst i kundemængden på godt 10 procent, hvor langt hovedparten kom fra det tyske flertal. Særligt finanskrisen var med til at få lokale tyske kunder til at søge mod Union-Bank, hvor man slår på at være det lokale alternativ til de store landsdækkende banker.

"Under finanskrisen havde den regionale sparekasse gevaldige problemer. Så vi fik rigtig mange gode kunder, fordi vi var et godt alternativ til banker, der havde problemer dengang. I vores 141 år har vi aldrig haft et minusresultat. Vi har ingen skandaler og retssager eller andet, der trækker vores image ned", siger Volker Andersen.

Fakta om Union-Bank

Union Bank har tre filialer: Flensborg, Harrislee og Slesvig og beskæftigede ifølge sidste årsregnskab (2016) 47 medarbejdere på fuldtid og 22 på deltid. Gennemsnitsalderen er 43 år.

Banken har 960 aktionærer. I sidste årsregnskab præsterede man et overskud på 781.557,92 euro (knap 6 millioner DKK).

Seneste nyt