Menu luk

Med grisen ind i fremtiden

Grisen ”Ernit” er et konkret eksempel på, hvordan banker og små fintechs kan profitere af et samarbejde. Det er et samarbejde, et samspil, men også en ny konkurrence, som den netop vedtagne ”lov om betalinger” yderligere åbner for.

28. aug. 2017
3 min

​For George Orwell var grisen, kammerat Napoleon, det lede symbol på en dystopisk fremtid i romanen "1984". For Søren Nielsen, CEO i Ernit, er grisen, nu som sparegris, derimod symbolet på en verden, fra før det hele gik af lave og blev digitalt og virtuelt.

Han har sammen med tre venner skabt grisen Ernit, der nostalgisk skal ligne de forrige generationers sparegris så meget som muligt, men samtidig opdateret den med alle de egenskaber, den digitale verden giver mulighed for.

Inspirationen kom, da hans lille datter afslørede sin afgrundsdybe mangel på økonomisk sans og mådehold ved bare at opfordre ham til at svinge "tryllekortet", da Søren sagde "stop" i BR.

"Det gik for alvor op for mig, at værdifuld viden om økonomiske grænser og sammenhænge risikerede at gå tabt, når penge er blevet så usanselige, at det er svært at fatte for små børn. Der lå meget sund økonomisk opdragelse i forrige generationers sparegris. Man kunne putte kronerne i. Man kunne rasle med den. Man kunne mærke tyngden tage til, og til sidst kunne man slagte den og tilegne sig det attråede for pengene. Så var det forfra, indtil den igen havde taget på i vægt".

Søren Nielsen befinder sig også med begge ben i nutiden og skabte med sine venner en virksomhed med et produkt, der skulle kombinere det bedste fra begge verdener. Så til grisen er der knyttet en app, hvor du kan notere dine mål med at spare op. Det kan være til en cykel, en bold eller et par rullesko.

Samarbejde med Spar Nord og Barclays

Via appen kan bedsteforældre, og hvem der ellers måtte have lyst til at "putte en mønt" i grisen, sende penge via deres betalingskort/konto. Grisen lyser op og siger – indtil videre på engelsk: "There is money waiting for you", når den bliver fodret, og på appen kan grisens ejermand fordele pengene på de ønskede mål og følge med i, hvor langt der er til, at drømmene kan realiseres.

Ernit, som også er virksomhedens navn, samarbejder både med Spar Nord og Barclays. Sidst i maj blev de første fysiske grise produceret på TKT Electronics i Skive. Virksomheden har nu en international medarbejderstab på 12 ½, den opfatter Danmark som testland, men den har en vision om på sigt at supplere den danske svineeksport med den lille sparegrisling. Indtil videre har Spar Nord dog eneret på grisen de næste 12 måneder, og for øjeblikket kan kun kunder med en konto i Spar Nord indbetale til grisen.

Grisen, appen og forbindelsen til banken er tilgængelig via API (Application Programming Interface), den åbne softwarebrugerflade, der bliver standard i den finansielle sektor, når EU-direktivet PSD2 (Payment Services Directive) bliver implementeret i alle EU-lande. For Danmarks vedkommende sker det med "lov om betalinger", der blev vedtaget i juni og træder i kraft den 1. januar 2018.

Fakta:

Det siger loven

 Den nye "lov om betalinger" tilsigter at fremme udviklingen af innovative online- og mobile betalingsløsninger og at øge sikkerheden om elektroniske betalinger.

Tredjepartsudbydere vil med loven kunne opnå tilladelse til at udbyde betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester. Ved elektroniske betalinger skal der fremover anvendes tofaktorautentifikation+. Forretninger med betjent salg vil fortsat være forpligtet til at modtage kontanter som betaling, dog ikke i tidsrummet fra klokken 22.00 til klokken 6.00. Reglerne om behandling af betalingsdata vil fremover kunne bruges til blandt andet opstilling af forbrugsoverblik, rådgivning og målrettet markedsføring.

Desuden bliver kravene for at opnå tilladelse til at udbyde betalingstjenester lempet for små virksomheder.

De eksisterende forbrugerbeskyttelsesregler videreføres i vid udstrækning.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018. Fra EU-Kommissionen offentliggør standarder for kommunikation med tredjeparter, har bankerne en frist på 18 måneder til at leve op til dem.

Kilde: Folketingets hjemmeside

Seneste nyt