Menu luk

Livets værdier matcher med jobbets

På trods af de voldsomme tæv, branchen har fået, mener langt de fleste i finanssektoren, at arbejdspladsens værdier stemmer overens med deres egen livsfilosofi. Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby mener, at man som medarbejder bør bevare sin sunde kritiske sans over for virksomhedens opførsel.

15. maj 2017
3 min

​"Profit fylder for meget og kunderne for lidt".

Adskillige tager afstand fra den måde, finanssektoren har udviklet sig på, i en medlemsundersøgelse, som Epinion har foretaget blandt 1.053 af Finansforbundets medlemmer. Men når det kommer til værdierne på deres egen arbejdsplads, mener et stort flertal alligevel, at de er fine.

I hvert fald svarer 65 procent af de adspurgte ja til, at værdierne på arbejdspladsen stemmer overens med deres egen livsfilosofi.

Ifølge Henrik Holt Larsen, professor ved Institut for Organisation på CBS, er det en høj procent på baggrund af alle de klø, branchen har måttet tage imod:

"Vi taler om en branche, der imagemæssigt fik store blå mærker under finanskrisen. Det kan ikke undgå at have påvirket sektorens egne medarbejdere i negativ retning. Så i det lys er det et højt tal", siger han til Nyhedsbrevet Finans.

Krumtap i vidensvirksomheder

Alligevel peger han på, at tallet bør være endnu højere:

"Det bør ligge tættere på 100 procent i moderne vidensvirksomheder, hvor blandt andet know-how og service er i højsædet, og de menneskelige ressourcer er krumtappen."

Omvendt betaler man en pris for at brænde for arbejdspladsens værdier og normer, understreger han:

"Man øger risikoen for at miste sig selv og blive 'værdimæssigt sneblind'. Resultatet kan blive, at man går for meget op i sit arbejde og brænder ud".

Hellere frisør

Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby, er på linje med professoren:

"I lyset af krise og dårligt image synes jeg, at det er meget, at 65 procent finder værdier på deres arbejdsplads, som passer med deres egen livsfilosofi. Men der er stadig en tredjedel, der ikke gør, og det bør vække eftertanke, også hos arbejdsgiverne. Ansatte i finanssektoren har været klassens pæne piger i mange år, men med den ene skandale efter den anden er det svært at blive ved med at være lige loyal og stå inde for sin arbejdsplads".

Selv var Solveig Ørteby, der tidligere har arbejdet i Danske Bank, i en periode godt træt af at skulle forsvare og forholde sig til 'gebyrgribben', som topchefen Peter Straarup blev kaldt i medierne og folkemunde.

"Så jeg sagde, at jeg var damefrisør, når jeg mødte nye mennesker. Det fungerede fint, så slap jeg for at tale om det."

Samtidig peger hun på, at den trods alt høje procentdel delvis kan skyldes, at det kan være svært at være uenig i de værdier, virksomhederne melder ud:

"Det er som regel fine og tiltalende værdier, men spørgsmålet er, om virksomhederne også lever op til det, eller om medarbejderne oplever, at der er forskel på det, virksomhederne siger, og det de gør – altså at de i praksis viser et andet ansigt og værdisæt"

Arbejdsproblemer er lig egne problemer

Den samme Epinion undersøgelse viser, at over halvdelen af de adspurgte medlemmer føler, at de enten i meget høj eller høj grad påtager sig arbejdspladsens problemer som deres egne.

Og det er ikke så sært, mener professoren, for arbejdspladsens problemer kan i høj grad reelt blive den enkelte ansattes:

"Hvis det er bekymringer for, at virksomheden bliver konkurrencemæssigt trængt, evt. skal skære ned, foretage afskedigelser, så bliver virksomhedens problemer jo lig med mine egne som ansat", siger Henrik Holt Larsen.

Solveig Ørteby advarer om, at en for høj grad af identifikation med virksomhedens værdier kan medføre, at man som medarbejder mister sin sunde kritiske sans over for virksomhedens opførsel.

"De mange fyringer i sektoren viser jo med al tydelighed, at ens relation til virksomheden er, at man er ansat - og at man kun er ansat så længe, at der er tilstrækkelig forretning i det. Man kan være enig med virksomheden, så længe man husker, at man ikke på alle niveauer og i alle henseender har samme interesser og prioriteringer".

Læs mere om arbejdets betydning for identiteten i Magasinet Finans, der udkommer fredag den 19. maj

Seneste nyt