Menu luk

Læs en kandidat, mens du er i arbejde

Fra januar introducerer regeringen en forsøgsordning med en erhvervskandidatuddannelse, hvor du på fire år kan tage en kandidat samtidig med du er i job. Forsøgsordningen glæder Per Holten-Andersen, rektor for CBS, som har været initiativtager til projektet helt tilbage i 2011.

27. nov. 2017
4 min

​Arbejd om dagen og læs om aftenen eller i weekenden. Det har i lang tid været muligt at gøre for medarbejdere i den finansielle sektor, som læser en HD-uddannelse (Handelshøjskolens Diplomprøve), men det kan nu blive virkelighed for landets bachelorer, som gerne vil læse en kandidatuddannelse, mens de er i arbejde.

Fra januar introducerer regeringen en forsøgsordning med en erhvervskandidatuddannelse, hvor studerende med en bachelor kan læse en kandidat på fire år frem for de normale to år samtidig med de har et fuldtidsjob. Forsøgsordningen glæder Per Holten-Andersen, rektor for CBS, som har været initiativtager til projektet helt tilbage i 2011.

"Hastigheden af behovet for at tilegne sig ny viden er stærkt accelereret. I dag er der ingen af os, der kan forudse, hvilken viden der er brug for om 10 år. Derfor er det også endnu mere relevant at uddanne sig hele livet, og der er en fleksibel måde at tage uddannelsen på helt nødvendig. Det har også den fordel, at det er stærkt motiverende, når du kan uddanne dig og samtidig anvende ny viden i dit arbejde", siger Per Holten-Andersen, rektor for CBS, Copenhagen Business School.

Tag en finanskandidat på fire år fra 2019

Forsøgsordningen er endnu ikke godkendt som lov, men afventer en 2. og 3. behandling sidst i november. Rektoren fra CBS forventer dog, at ordningen bliver vedtaget og efter planen effektueret fra 1. januar 2018. Indtil videre drømmer rektoren om at udbyde CBS' uddannelser om e-business, regnskab og revision, finance og shipping som en erhvervskandidatuddannelse. Målet er at lancere de to førstnævnte uddannelser fra januar 2018, mens finance må vente til 2019. Det skyldes blandt andet uddannelsens størrelse.

Ifølge Per Holten-Andersen er finanssektoren den største samlede aftager af kandidater fra CBS. CBS har årligt et optag på 3.300 studerende, 5-600 studerende af dem læser finansiering på cand. merc. Hvor mange af de studerende, som vil vælge en erhvervskandidatuddannelse, har han pt ikke et gæt på. Men han ser rigtig mange fordele ved studiet, som han tror vil bringe de studerende og uddannelsesinstitutionerne tættere på arbejdsmarkedet og omvendt.

"Vi vil formodentligt have tusindvis af medarbejdere i finanssektoren, som samtidig er indskrevet på CBS. Så det vil betyde, at sektoren, igennem de ansatte, der samtidig er CBS-studerende, vil have en meget større indflydelse på og indsigt i vores løbende faglige udvikling af vores uddannelser og også, hvordan vi udbyder dem. Sektoren vil også få bedre medarbejdere, der hele tiden kan opdatere sig."

"De sidste årtier har vi set store fyringsrunder i finanssektoren. Det har været fordi, at vidensudviklingen i sektoren er gået hurtigere end medarbejderne har kunne følge med. Det tror jeg, at vi vil se mindre af i fremtiden med erhvervskandidaten. Ideelt set vil det lede til, at du er opdateret til enhver tid til det behov, markedet efterspørger."

Bliv universitetsstuderende i et helt arbejdsliv

Per Holten-Andersen mener, at erhvervskandidatuddannelsen er begyndelsen på en helt ny måde at udbyde uddannelse på, og et opgør med den klassiske opfattelse af, at en universitetsuddannelse er lig med en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Han tror, at vi i fremtiden vil se en mere modulbaseret universitetsuddannelse, som kører over et meget længere forløb på fx 10 år.

CBS-rektoren drømmer om, at medarbejderne i det finansielle område og andre brancheområder vil være indskrevet på universitetet i hele deres arbejdsliv samtidig med de har et fuldtidsjob. Tanken er, at medarbejderne igennem hele deres arbejdsliv løbende skal kunne skræddersy deres uddannelse og pendle frem og tilbage mellem uddannelsesinstitutionerne, hvor de enten fysisk eller online kan tage relevante kurser og moduler for at holde sig opdateret. Og Per Holten-Andersen har store forhåbninger til fremtiden

"Jeg forestiller mig, at en eller anden procentdel fx 10 eller 20 procent af din årlige arbejdsindsats skal gå til vidensopbygning. Nogen virksomheder er store nok til at kunne køre et forløb selv, men langt de fleste virksomheder er ikke. Så der får universiteterne en helt ny rolle. Erhvervskandidatuddannelsen er en test af de første trin til sådan en model. Og jeg tror ikke, at der går 20 år, men måske 5-10 år, før vi har omstillet vores samlede uddannelsessystem."

Fakta om erhvervskandidatuddannelsen

Uddannelsen: er en forsøgsordning, oprettet af regeringen. Universiteterne kan søge om at udbyde en eller flere erhvervskandidatuddannelser. Uddannelsen tager dobbelt så lang tid som normalt, fire år i stedet for to år. 15 uddannelser er omfattet af ordningen, hvilke uddannelser er endnu ikke besluttet.

Studiekrav: Du kan blive optaget som erhvervskandidat-studerende, hvis du har en bachelorgrad og samtidig arbejder i en virksomhed i minimum 25 timer. Har du en bachelorgrad og er iværksætter med egen virksomhed, kan du også blive optaget på uddannelsen.

Finansiering: Staten finansierer erhvervskandidatuddannelsen fuldt ud ligesom den gør i dag med en almindelig kandidatuddannelse, men uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Seneste nyt