Menu luk

København fører an med blockchain-forskning

Det første europæiske forskningscenter for blockchain - European Blockchain Center – åbner officielt ved IT-Universitetet i løbet af de kommende måneder. Professor Roman Beck, der står i spidsen for det nye forskningscenter, mener Danmark har gode muligheder for at lægge sig i front med udviklingen af blockchain-teknologi, som låser transaktioner og aftaler sammen via kryptering.

21. aug. 2017
3 min

​Udviklingen af blockchain-teknologien buldrer frem, og hvis Danmark skal være med på bølgen, så skal vi holde os til. Det mener professor Roman Beck, der er initiativtager og leder for det nye forskningscenter, European Blockchain Center, der er skabt i et samarbejde mellem CBS, ITU og KU.

"Udviklingen på det her område går så hurtigt, at der kun er et lille tidsrum, hvor man kan gribe muligheden, hvis man vil være med. Det er den første teknologi i lang tid, som vi ikke får serveret fra et af de store selskaber eller fra Silicon Valley, men hvor alle har mulighed for at være med i den innovative udvikling. Samtidig er det en teknologi, der får stor indvirkning på vores samfund, og derfor gælder det om at holde sig til," siger Roman Beck.

Han mener, at vi i Danmark har mulighed for at lægge os i fronten af udviklingen, da vi er langt fremme med digitaliseringen i forhold til mange af de lande, vi identificerer os med. Derfor er vi mere parate til at tage imod en teknologisk forandring end mange lande.

Blockchain giver en fælles database over transaktioner eller aftaler, der er låst sammen via kryptering. Gennemsigtigheden for de involverede parter i for eksempel en ejendomshandel kan give så stor tillid, at der eksempelvis ikke vil være brug for en mellemmand såsom en bank, der i dag er nødvendig for at sikre tilliden mellem parterne.

Universitetet som platform

Som navnet European Blockchain Center antyder, er centeret internationalt orienteret og dermed åben for interesserede samarbejdspartnere både inden og uden for Danmarks grænser. På den måde kan teknologien og de mange overvejelser omkring en implementering arbejdes med på tværs af lande, industrier og sektorer. For Roman Beck er det essentielt, at man tænker på helheden af den indflydelse, den nye teknologi vil have på samfundet, og at der ikke udelukkende arbejdes med den indenfor for eksempel den finansielle sektor. Derfor spiller universitetet en væsentlig rolle i hans øjne.

"Et universitet er en platform, hvor viden bliver skabt og formidlet. Med blockchain-teknologien har vi brug for en platform, hvor præcis det sker. Viden og teknologien skabes og formidles, og det skal ske på en måde, hvor der er taget højde for overlap mellem de mange industrier, som teknologien kan vise sig relevant i," siger Roman Beck og fortsætter:

"Det burde besvare, hvorfor vi har brug for et blockchain forskningscenter. Et enkelt firma eller en enkelt industri ville ikke kunne, fra et holistisk synspunkt, dække den fulde påvirkning og den fulde opfattelse af, hvad der lige nu sker indenfor blockchain, samt det der kommer til at ske. Jeg ved, at en sådan udtalelse får det til at lyde stort, men det er også stort."

Ideen til blockchain-centret opstod i forbindelse med sidste års Blockchain Summer School, der blev afholdt af ITU i august 2016. Her var det netop et overlap mellem industrier og sektorer, der plantede det første frø.

"I forberedelserne til sommerskolen fremlagde blandt andet Mærsk, Nordea og SKAT deres cases omkring blockchain, og det gik mere og mere op for os alle, hvor stort overlappet var på de forskellige områder. Det gik derfor op for de forskellige parter, at vi kan lære gennem en ideudveksling med hinanden. Det var det første spadestik mod forskningscentret," fortæller Roman Beck, der også oplyser, at flere store virksomheder allerede har vist interesse for at samarbejde med centret. Blandt andet Nordea der bliver en af partnerne.

"Vi har lige afholdt den anden sommerskole på Københavns Universitet, hvor 70 deltagere fra hele verden prøvede kræfter med problemstillinger fremsat af Mærsk, Nordea og NETS samt en række start-ups. Det var igen en stor succes, og ligesom sidste år kunne vi se det vigtige i, at man arbejder med blockchain på tværs af de forskellige sektorer og dermed nødvendigheden for et center," siger Roman Beck.

Mens European Blockchain Center har været funktionelt siden foråret i år, regner Roman Beck med at den officielle åbning vil finde sted i dette efterår.

Seneste nyt