Menu luk

Jyske Bank nedlægger 60 stillinger

Organisationsændringer for at forstærke kundefokus førte forleden til, at BRFkredits mobile rådgiverkorps blev nedlagt og 45 medarbejdere opsagt. Yderligere 15 stillinger nedlægges, og formanden for Jyske Bank Kreds Haggai Kunisch frygter, at nedskæringer igen kan komme på dagsordenen, når organisationsændringerne slår igennem.

7. maj 2017
2 min

​Tirsdag den 2. maj offentliggjorde Jyske Bank et regnskab for første kvartal af 2017, der viste en indtjening på næsten en milliard kroner og en bundlinje, der var 154 procent bedre end første kvartal af 2016. Samme dag oplyste banken, at man gennemfører organisationsændringer for at forstærke kundefokus, hvilket blandt andet betyder, at BRFkredits mobile rådgiverkorps nedlægges og i alt 60 stillinger forsvinder. Det betyder opsigelse af 45 medarbejdere.

Formanden for Jyske Bank Kreds Haggai Kunisch ærgrer sig over, at Jyske Bank koncernen endnu en gang bidrager til, at der bliver færre job i finanssektoren

"Nyheden om opsigelserne forleden kom som et lyn fra en klar himmel, men kollegerne i det mobile rådgiverkorps har siden fusionen mellem Jyske Bank og BRFkredit i 2014 godt vidst, at de en dag kunne blive overflødige, fordi der med fusionen kom en naturlig distributionskanal for BRF-lån, som der ikke var før fusionen", siger Haggai Kunisch til Nyhedsbrevet Finans.

Siden fusionen i 2014 er det samlede medarbejdertal gået fra 4.444 til nu cirka 4.000, hvilket ordførende direktør Anders Dam allerede dengang bebudede, at det ville.

Haggai Kunisch håber, at der med de nylige nedskæringer nu bliver ro om beskæftigelsen i Jyske Bank, men han er ikke synderlig optimistisk.

"Organisationsændringerne, der nu er meldt ud, er ret omfattende. Heldigvis er der ikke tale om særligt mange fysiske flytninger af medarbejdere, det handler mere om, at der ændres på referencerne. Men det er muligt, at banken vil kigge på yderligere effektiviseringsgevinster, når ændringerne i organisationen er gennemført", vurderer kredsformanden.

Gode afbødeforanstaltninger

Midt i tristheden over afskeden med gode kolleger er Haggai Kunisch tilfreds med, at de berørte medarbejdere får tilbudt afbødeforanstaltninger, som er nogle af de bedste, der findes i sektoren.

Det betyder, at der sigtes efter, at de berørte kan fritstilles snarest muligt, selvom nogle har lange fratrædelsesvarsler. De opsagte medarbejdere får et beløb på 20.000 kroner fra Uddannelsespuljen, som Jyske Bank Kreds administrerer, til kurser og efteruddannelse, og alle tilbydes et outplacementforløb hos AS3.

 

Seneste nyt