Menu luk

Højeste beskæftigelse siden 2014

38.336 medarbejdere var beskæftiget i pengeinstitutterne i andet kvartal i år, hvilket er det højeste antal de seneste ti kvartaler. Den positive jobudvikling bekræftes af, at antallet af afskedigelser er faldet. I årets tredje kvartal mistede 56 medarbejdere deres job, viser Finansforbundets opgørelse.

16. okt. 2017
1 min

​Det generelle opsving i Danmark kan nu også aflæses i beskæftigelsen i den finansielle sektor. Ifølge Danmarks Statistik var 38.336 personer ansat i pengeinstitutter ved udgangen af 2. kvartal i år. Det er næste 500 personer flere end kvartalet før og det højeste tal siden 1. januar 2015.

For hele den finansielle sektor viser statistikken også beskæftigelsesmæssig fremgang. 79.009 personer var beskæftiget i juni i år, hvilket er godt 1.000 flere end i marts 2016 og det højeste tal siden januar 2015.

Danmarks Statistiks dokumentation af et beskæftigelsesmæssigt opsving hænger fint sammen med den statistik over afskedigelser, som Finansforbundet udarbejder på baggrund af indberetninger fra tillidsmændene.

Fra 1. juli – 30 september er der registreret 59 afskedigelser – heraf 21 i Danske Bank, 20 assurandører i Lærerstandens Brandforsikring og 15 i Nordjyske Bank. I alt er der ifølge Finansforbundets opgørelse afskediget 305 medarbejdere i årets første ni måneder, hvilket er væsentligt færre end i de foregående år.

Opsvinget kan også svagt spores i ledighedsstatistikken. I juni var ledighedsprocenten 2,18 for finansansatte i a-kassen FTFa, mens ledigheden i juni 2016 var 2,27 procent.

Seneste nyt