Menu luk

Henning Kruse mægler i Eik Bank-strid om injurier

Tidligere bankoprydder, Jørn Astrup Hansen er stadig stævnet for bagvaskelse med krav om fængsling i den spegede skattesag i Eik Bank. Bankens tidligere udmelding om, at en forligstekst blot manglede Astrup Hansens underskrift, kan ikke bekræftes af hovedpersonen selv. På torsdag den 30. marts forsøger tidligere formand for Finansiel Stabilitet, Henning Kruse Petersen at mægle i striden mellem de to.

27. mar. 2017
4 min

​Siden september sidste år har Finansiel Stabilitets tidligere bankoprydder i den krakkede færøske Eik Bank, Jørn Astrup Hansen, været stævnet ved Københavns Byret for injurier og bagvaskelse. Eik Banks bestyrelse, med forhenværende nationalbankdirektør, Torben Nielsen i spidsen, kræver ham fængslet i op til to år.

Nu har tidligere bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet, Henning Kruse Petersen tilbudt sig som mægler i konflikten, som opstod på grund af uenigheder om, hvorvidt banken var berettiget til et skattefradrag for et tab på en halv milliard kr. Tabet stammer fra 2010, hvor Eik Bank krakkede og blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Torsdag den 30. marts vil han på et møde med Torben Nielsen og Jørn Astrup Hansen gøre et nyt forsøg på at få de to parter til at lægge striden bag sig. Det fortæller Eik Banks bestyrelsesformand:

"Jørn Astrup og jeg havde aftalt en tekst i fællesskab, som jeg forelagde Eik Banks bestyrelse. Teksten blev så justeret, fordi der var forskellige syn på det i bestyrelsen. Men nu har vi en tekst, som vi er enige om, og så regner jeg med, at vi efter mødet kan udsende en pressemeddelelse. For hvis Astrup siger, at det ikke har været hans mening at beskylde banken for skattesvig, så er der ingen sag," siger Torben Nielsen, som udover sin formandspost i Eik Bank også er kendt som bestyrelsesformand i Sydbank.

Jørn Astrup Hansen bekræfter forløbet og oplyser, at de første forligsbestræbelser løb ud i sandet. Han opfattede justeringerne som væsentlige ændringer og fandt det helt uacceptabelt, at han samtidig skulle acceptere en egentlig mundkurv i forhold til sagen. Særligt i lyset af, at banken tidligere i denne måned offentliggjorde skattemyndighedernes endelige afgørelse, der underkender bankens skattefradrag på en halv milliard kroner.  

"Jeg fandt, at forslaget til forlig, som det forelå, var urimeligt byrdefuld. Banken forsøgte helt unødvendigt at indskrænke min ytringsfrihed," siger Jørn Astrup Hansen, der bekræfter det nye mæglingsmøde.

Fradraget på en halv mia. kr. på det gamle tab har en skattemæssig værdi af 90 mio. kr., og ville dermed have kostet det færøske samfund, hvad der svarer til 1.900 kr. pr. færing.

Skattevæsenet fortryder

Sagen opstod i januar sidste år, da Jørn Astrup Hansen smækkede med døren og forlod bestyrelsen i den nye Eik Bank på grund af uenighed om skattefradraget, som banken i første omgang havde fået godkendt af de færøske skattemyndigheder, TAKS. I februar genoptog TAKS sagen, "efter at der var kommet nye oplysninger frem", og i september underkendte TAKS i en agterskrivelse sin tidligere afgørelse. En uge senere indgav banken en stævning mod Jørn Astrup Hansen.

"Det overraskede mig, at banken stævnede mig, efter at TAKS havde tilbagekaldt sin første afgørelse om, at banken kunne trække tabet fra i skatten. Jeg oplevede det, som om banken med en stævning forsøgte at neutralisere mig," siger Jørn Astrup Hansen.

Fradraget stammer fra det tab, som den gamle Eik Bank løb ind i 2010, da banken krakkede og blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Jørn Astrup Hansen blev indsat i Eik Banks bestyrelse af Finansiel Stabilitet, efter at banken var blevet rekonstrueret og havde fået en ny, færøsk hovedaktionær, TF Holding.

Jørn Astrup Hansen gjorde fra starten opmærksom på, at han ikke mente, at tabet i den krakkede Eik Bank kunne bruges som fradrag i den nye bank af samme navn. Men det var den nye hovedaktionær ikke enig i. Og i juni 2015 godkendte TAKS, at tabet skattemæssigt kunne afskrives som goodwill.

I den færøske avis Sosialurin skrev Jørn Astrup Hansen i april 2016 en kronik, hvori han langede ud efter bankens ledelse.

Han skrev blandt andet, at TF Holding og bankens ledelse havde vildledt TAKS og forsøgt at "lænse landskassen". Endvidere at for almindelige mennesker, "der ikke lader sig distrahere af sort tale og bortforklaringer, må der forekomme at foreligge skattesvig."

I februar i år omstødte TAKS endeligt sin egen afgørelse og fratog nu banken skattefradraget. Myndighederne lægger i den nye afgørelse til grund, at goodwill ikke kan tillægges værdi. Eik Bank vil ikke anke afgørelsen.

"Jeg mener, jeg har gjort, hvad jeg skulle i den sag. Jeg har haft to aktionærer, der har haft hver sin holdning. Hovedaktionæren siger, at det var deres forudsætning for at købe, at man kunne få et fradrag. Finansiel Stabilitets repræsentant siger, at der ikke kan være fradrag for underbalancen.  Derfor er der kun en ting at gøre – det er at bede skattemyndighederne afgøre det. For jeg vil ikke have, at banken gør noget forkert," siger bestyrelsesformand Torben Nielsen.

Seneste nyt