Menu luk

Halvdelen af pengeinstitutterne er væk på ni år

Hvis fusionen mellem Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse som forventet falder på plads sidst i marts, vil antallet af selvstændige pengeinstitutter i Danmark være nede på 73. I begyndelsen af 2008 var der 150.

30. jan. 2017
2 min

​Krak, fusioner og overtagelser har været et vilkår i den danske bankverden, siden finanskrisen med Roskilde Bank som første offer ramte landet i sommeren 2008. Siden har konsolideringen – blandt andet som følge af regulering, der påfører de mindre pengeinstitutter store administrative byrder – taget fart.

Antallet af selvstændige pengeinstitutter er mere end halveret fra 150 i 2008 til 74 i 2017. Sidst i marts kan tallet falde til 73, hvis repræsentantskaberne i Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse godkender den foreslåede fusion.

De seneste år er fusionerne og krakkene dog aftaget en del. I 2015 forsvandt blot fire pengeinstitutter, og i 2016 indleverede kun FIH Erhvervsbank helt frivilligt indleveret sin banklicens. Samtidig er der også etableret nye pengeinstitutter i Danmark. Coop Bank åbnede i 2013, PFA Bank i 2014 og i 2015 slog Maj Bank dørene op.

En fusion kan gavne medarbejderne

Et klart flertal af de finansansatte selv tror, at tendensen mod færre selvstændige pengeinstitutter vil fortsætte i de næste fem år.

66 procent vurderer, at der højst vil være 59 selvstændige pengeinstitutter i 2021, og 31 procent gætter på, at antallet vil være under 50. Det viste en undersøgelse, som Epinion har gennemført blandt 1.451 deltagere i Finansforbundets medlemspanel i foråret 2016.

27 procent af de adspurgte mener, at antallet af selvstændige pengeinstitutter i 2021 vil ligge på mellem 60 og 69, mens blot tre procent vurderer, at der vil være over 70.

De mange overtagelser og fusioner har kostet arbejdspladser, og derfor kunne man forledes til at tro, at Finansforbundet var imod konsolideringen. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet, for ifølge Michael Budolfsen, der er næstformand i Finansforbundet, kan fusioner også være positive for medarbejderne.

"Det er selvfølgelig en udfordring, hvis det er de strammere krav til rapportering og dokumentation, der tager livet af ellers gode, mindre virksomheder, men fusioner kan også give medarbejderne nye muligheder. Hvis der i en virksomhed er meget små funktionsområder, kan det betyde, at medarbejdere må skifte pengeinstitut for at få ønskejobbet. Men hvis der indgås fusioner, kan det give mulighed for, at medarbejderne kan videreudvikle sig i deres eget pengeinstitut", siger Michael Budolfsen og fortsætter:

"Det væsentlige i konsolideringer er, at de skal skabe nye muligheder for både virksomhed, kunder og medarbejdere. Det gælder om at skabe vækst og bæredygtige arbejdspladser på lang sigt og det væsentligste for medarbejderne er, at der skabes gode vilkår for det arbejde, de skal udføre".

Seneste nyt