Menu luk

Gode kolleger giver arbejdsglæde

En god kollega viser respekt, er til at stole på og tager ansvar for at få løst opgaverne i fællesskab, mener et stort flertal af finansansatte.

23. apr. 2017
3 min

​Flere store undersøgelser viser, at det hverken er en høj løn, sjove arbejdsopgaver eller en god chef, der betyder mest for os i forhold til trivsel og arbejdsglæde. Et godt kollegaskab er derimod altafgørende for, at vi trives i vores arbejde. Det understøtter en ny medlemsundersøgelse blandt 1.018 medlemmer af Finansforbundet foretaget af Epinion for Magasinet Finans.

Her er 99 procent af de adspurgte meget enige eller delvis enige i, at deres kolleger har indflydelse på deres arbejdsglæde og trivsel. Mens halvdelen af de adspurgte medlemmer mener, at en god kollega er kendetegnet ved, at vedkommende viser respekt, er til at stole på og får opgaverne løst i fællesskab.

Når de adspurgte selv skal beskrive med egne ord, hvad der kendetegner en god kollega, bliver ovenstående uddybet:

"At være engageret og villig til at hjælpe. At tage ansvar for sine opgaver og kan se og forstå, at man er en del af en større sammenhæng. At involvere sig også socialt i teamet".

"Ærlighed betyder alt for det gode kollegaskab. At vi ved, hvad hinanden går og laver, at det ingen skam er at være ked af det, have lidt problemer på hjemmefronten eller være 'megabrugt' efter en hektisk uge. I det gode kollegaskab giver vi hinanden plads til at være os selv. Vi tager over og hjælper hinanden, så man føler sig tryg – ikke klemt – imellem sine kolleger".

"En person, der tager sit job alvorligt, men samtidig også er socialt inkluderende. En, der bidrager til vores fælles mål og forstår, at vi værdsætter indsatsen. Giver mulighed for, at alle kan opleve succes, det vil sige giver rum og forstår, når andre har brug for, at man træder i baggrunden".

Får hjælp og støtte fra nærmeste kolleger

Omvendt er 76 procent af de adspurgte enige om, at arbejdspres forhindrer et godt kollegaskab. Andre faktorer er uærlighed, dårlig ledelse, målinger og dårlig kommunikation ifølge de finansansattes egne beskrivelser af, hvad der forhindrer et godt kollegaskab:

"Dårlig ledelse, mål og konkurrence og for lidt tid".

"Angsten for at fortælle, hvad man mener. Man ved ikke, hvor man har en kollega, som bare snakker ledelsen efter munden, siger det, som man gerne vil høre. Det kan skabe en meget dårlig stemning".

"At der bliver skåret ned på bemandingen på arbejdspladserne, således at vi ligger vandret for at nå i mål med vores arbejdsopgaver – at vi simpelthen er så pressede, at vi ikke har overskud til at se, hvordan vores kolleger har det".

"Dårlig adfærd, hvor man kun tænker på, hvad man selv kan opnå, og kun tænker på sine egne behov".

Skal man tage undersøgelsen for pålydende, så er der dog et godt kollegaskab i den finansielle sektor. Således oplever næsten alle de adspurgte medlemmer, at der altid eller ofte er en god stemning mellem kolleger. Ligesom 82 procent angiver, at de altid eller ofte får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Det svarer de

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Mine kollegaer har stor indflydelse på min arbejdsglæde

Meget enig 76 %

Delvis enig 22 %

Hverken enig eller uenig 1 %

Delvis uenig 0 %

Meget uenig 0 %

Kollegaskabet var bedre for ti år siden

Meget enig 15 %

Delvis enig 22 %

Hverken enig eller uenig  29 %

Delvis uenig 13 %

Meget uenig 16 %

(Kilde: Epinions "Medlemsundersøgelse om den gode kollega" for Finansforbundet 2017)

Seneste nyt