Menu luk

Finansmænd holder længst forældreorlov

Finansansatte mænd fører an i forhold til andre brancher, når det gælder forældreorlov. I gennemsnit går finanssektorens mænd hjemme med familiens lille ny i 65 dage, når de bliver fædre, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er otte dage mere end for fem år siden.

6. nov. 2017
1 min

​Finansansatte mænd holder længere forældreorlov, når de bliver fædre, end mænd i andre brancher. I gennemsnit går de hjemme med familiens lille ny i 65 dage, mens mænd inden for landbrug, skovbrug og fiskeri blot tager forældreorlov i 21 dage, mænd inden for handel og transport holder 30 dage og mandlige ansatte inden for information og kommunikation 44 dage. Det viser tal fra Danmarks Statistik om børn, der er født i 2015.

I forhold til 2010 er længden af finansmændenes forældreorlov steget med 12 procent, hvilket svarer til otte dage mere.

En af forklaringerne på forældreorlovens popularitet blandt nybagte fædre i finanssektoren er, at sektoren har ført an med at udbygge rettigheden i overenskomsten. Overenskomsten mellem Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) siger, at mænd har ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn og pension på linje med mødrenes. Derudover har de mandlige ansatte ret til en udvidet fædreorlov i forbindelse med fødslen på i alt fire uger, hvoraf de to er lovbestemte.

En anden forklaring er, at mandlige topledere i finanssektoren ofte går forrest med at tage forældreorlov. I gennemsnit tager de således 68 dages forældreorlov, hvilket er lidt mere end gennemsnittet for alle mandlige ansatte i sektoren.

Ny kampagne for fædres brug af barsel

Fredag den 3. november lancerede regeringen kampagnen "Aktion Fars Orlov" for at fremme fædres brug af barsel. Det centrale i kampagnen er en erklæring, som virksomheder kan skrive under på og dermed vise, at de støtter op om fædre, der tager orlov. Fra finanssektoren har Tryg, Nykredit, Lån og Spar Bank samt FA underskrevet erklæringen. FTF, som er hovedorganisation for Finansforbundet, er også med i kampagnen.

Læs mere om kampagnen her.

Seneste nyt