Menu luk

Færre er stolte over deres virksomhed

Ny undersøgelse af 8.131 finansansattes psykiske arbejdsmiljø viser, at markant færre end for et år siden føler, at de har indflydelse på deres arbejdsopgaver, og at opgaverne giver mening for dem. Kun 30 procent – mod 39 procent i 2016 – er i høj grad stolte over at arbejde for deres virksomhed. Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby er bekymret over udviklingen.

13. aug. 2017
3 min

Stigende bidragssatser på realkreditlån. Panama Papers. Hvidvasksager.

Det seneste års tid har omtalen af flere store danske finanskoncerner i medierne ikke ligefrem været præget af ros og skulderklap. De negative artikler og kommentarer påvirker mange medarbejdere.

Ifølge Finansforbundets seneste trivselsundersøgelse fra maj, hvor 8.131 medlemmer er blevet udspurgt om deres psykiske arbejdsmiljø, er stoltheden over at arbejde i sektoren på retur. I 2016 svarede 39 procent, at det i høj grad passer, at de gerne fortæller deres venner, at deres virksomhed er et godt sted at arbejde. Nu er andelen faldet til 30 procent.

"Sektorens virksomheder har fortsat et kæmpe arbejde med at genoprette sektorens image i befolkningen, og det er ikke blevet mindre af de sager, der har været fremme om Nykredit, Nordea og Danske Bank det seneste års tid", siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby, og fortsætter:

"Det er trist, når man som medarbejder ikke er stolt af sin arbejdsplads. Så har virksomhederne et problem, fordi medarbejderne ikke er lige så gode ambassadører for virksomheden, som de kunne være".

Fremgang i trivslen er stoppet

Finansforbundet indførte i 2009 en trivselsundersøgelse som en årlig tilbagevendende begivenhed for at få et billede af, hvordan de finansansattes trivsel udviklede sig under og efter finanskrisen. Frem til 2014 registrerede man et stadig dårligere psykisk arbejdsmiljø, hvor mange oplevede at have helbredstruende stresssymptomer, og hvor der var en stor bekymring for at blive ramt af ledighed.

I 2015 var der spæde tegn på, at udviklingen var ved at vende, og i 2016 var der for første gang en positiv udvikling i trivslen, blandt andet ved at færre angav at opleve helbredstruende stresssymptomer.

Men nu er fremgangen i trivslen stoppet. Blandt de 8.131 medlemmer, der har deltaget i 2017-undersøgelsen, svarer 15 procent, at de ofte eller meget ofte oplever helbredstruende stresssymptomer (i 2016 var det 12 procent). Et mere markant fald i trivslen konstateres på spørgsmålet, om "du i høj grad trives på din arbejdsplads for tiden". De foregående tre år er andelen, der i høj grad trives på deres arbejdsplads, steget, men nu svarer blot 31 procent bekræftende til spørgsmålet – hvilket er 11 procentpoint mindre end i 2016.

Mindre mening og mindre indflydelse

"Mange finansansatte kan ikke se en mening med deres arbejde, og de føler ikke, at de har indflydelse på deres arbejdsopgaver. Det går helt sikkert ud over deres trivsel", siger Solveig Ørteby og henviser til tallene i den nyeste trivselsundersøgelse.

Her angiver blot 28 procent, at "mine arbejdsopgaver altid eller meget ofte giver mening for mig". I 2016 var svaret på et lignende spørgsmål 56 procent. Når det kommer til, at man meget ofte eller altid har den ønskede indflydelse på sine arbejdsopgaver, er andelen faldet endnu kraftigere – fra 36 procent i 2016 til 14 procent i 2017.

"Det er meget bekymrende, at medarbejdere ikke føler, de har indflydelse på deres arbejdsopgaver, og at arbejdsopgaverne ikke giver mening for dem. Det handler jo om, hvordan man leder medarbejderne. Her ligger der en udfordring for sektoren i at sætte medarbejderne fri, så de i højere grad kan udnytte deres kapacitet til at udføre opgaverne", siger Solveig Ørteby.

 

Seneste nyt