Menu luk

Et komplekst trusselsbillede

Nordeas Chief Risk Officer, Julie Galbo, nævner konflikten mellem Nordkorea og USA, Brexit og cyberkriminalitet som tre af de trusler, der kan løbe af sporet og udfordre de nordiske banker. Den 2. oktober holder hun foredrag i Finansforbundet.

4. sep. 2017
4 min

​Verden er et farefuldt sted, hvor man ikke længe ad gangen kan hvile trygt på hovedpuden – og slet ikke som Chief Risk Officer i en af Nordens største banker.

Overordnet har de nordiske banker styr på de væsentlige risici, understreger Julie Galbo, men der er god grund til at være på vagt. Der er masser af trusler og forhold, der kan løbe af sporet.

"Jeg ser et ret komplekst trusselsbillede med europæiske, globale og teknologiske komponenter. Der er dels nogle aktivpriser, der er gået meget op siden 2008, og som helt sikkert på et eller andet tidspunkt vil falde noget tilbage. Dels er der helt manifeste geopolitiske risici som for eksempel den tilspidsede konflikt mellem USA og Nordkorea. Så er der situationen i Europa, hvor vi endnu ikke har nogen idé om, hvordan den britiske udmeldelse af EU kommer til at tage sig ud. Desuden er der en stor usikkerhed om den amerikanske præsident, der agerer en smule anderledes, end vi er vant til fra den side. Og under det hele ligger der en kæmpe udfordring på hele området for cyberkriminalitet".

Vi er stadig ikke helt sluppet fri af 2008-krisens efterdønninger. Den Europæiske Centralbank skal langsomt til at normalisere forholdene og stoppe de enorme opkøb af gældsinstrumenter. Ligeledes vil vi nok se en normalisering af renterne, der i en lang periode har været meget lave. Det vil alt andet lige få en betydelig indflydelse på priserne på mange forskellige aktiver. Vi har endnu til gode at se, om USA's præsident, Donald Trump, lykkes med at gennemføre sin mere protektionistiske handelspolitik, og Brexit vil uvægerligt give uro på de finansielle arenaer. De engelske finansielle virksomheder overvejer at flytte til andre lokaliteter, balancer vil blive rykket, og eksisterende mønstre vil blive brudt. Desuden kan løsrivelsen ikke undgå at få indflydelse på den britiske økonomi, først og fremmest til skade for briterne selv, men i anden omgang vil det påvirke hele EU.

Cyberangreb kan ramme hårdt

Under det hele ligger så truslen fra de kriminelle, som med hele digitaliseringen har fået en helt ny bane at boltre sig på.

"Kontanter er jo snart historie. Kunderne har bare i løbet af de seneste fem år afgørende ændret adfærd og klarer nu det meste over mobilen. Det er jo nogle fantastiske distributions- og transaktionsmekanismer, men de kræver en enorm årvågenhed på sikkerhedsområdet. Vi så, hvordan det hidtil største cyberangreb, WannaCry, i maj i år angreb store globale virksomheder, det engelske sundhedsvæsen og infrastrukturen i Tyskland. Alle virksomheder er sårbare, men de finansielle har behov for at være ekstra forsigtige, fordi vi håndterer information om kunder", siger Julie Galbo.

Det er et ganske stort ansvar, der hviler på Nordeas Chief Risk Officer, der i 2014 kom til Nordea fra en stilling i Finanstilsynet.

Om det skift siger hun:

"Finanstilsynet var en rigtig god og spændende arbejdsplads. Her udformer man reglerne og holder øje med, om de andre gør det godt nok. Det var og er et kæmpe privilegium og en udfordring for mig at skifte side og være med til at tage ansvaret for at udføre det i praksis. Og jeg skulle hilse at sige, at det er en stor opgave. Det er blevet et uhyre komplekst regelsæt, som kræver enorme kompetencer af medarbejderne i den finansielle sektor".

På et andet modenhedsniveau nu

Nordea blev faktisk i 2016 politianmeldt for ikke at overholde hvidvasklovgivningen på baggrund af en undersøgelse af bankens praksis i 2014 og 2015.

"Vi er stadig ikke 'i hus'. Det kommer man aldrig på det område. Vi har arbejdet rigtig meget på det og har tilført mange ressourcer, og vi er på et helt andet modenhedsniveau i dag, end vi var dengang. Men opgaven består i hele tiden at være enormt opmærksomme på nye måder og mønstre i forskellige former for kriminalitet fra skattesnyd over narkohandel til terror", siger Julie
Galbo.

For at møde eksisterende og fremtidige udfordringer arbejder man hele tiden på at opgradere medarbejdernes kompetencer og bedre tilsyn.

"Især it-kompetencer og indsigter i hele det regulative felt skal konstant opgraderes, hvis vi skal følge med. Både blandt menige medarbejdere og blandt ledere bliver der fremover krævet en dybere ekspertise, end vi historisk har oplevet".

Men også skrappe tilsyn kan være med til at hæve barren. Og Julie Galbo lægger ikke skjul på, at hun ser det som en fordel for de danske banker, hvis Danmark tilslutter sig bankunionen og dermed ECB's fælles tilsyn, SSM, Single Supervisory Mechanism.

"Hvis man skal være god til tennis, skal man ikke bare spille mod sig selv, men turde udfordre sig selv ved at tage kampen op mod de bedste. Vores nordiske tilsyn er rigtig gode og kompetente, men SSM har simpelt hen flere ressourcer, dybere kompetencer og større overblik. Det vil give større tillid til de nordiske banker med transparens og sammenlignelighed i forhold til vores europæiske konkurrenter".

 

Du kan tilmelde dig morgenmødet med Julie Galbo den 2. oktober i København her.

 

Seneste nyt