Menu luk

Endnu flere skal klædes på til fremtiden

Finansforbundets ambition om at være den primære karrieremæssige sparringspartner for medlemmerne i alle arbejdslivets faser udmønter sig nu i ansættelsen af fem nye konsulenter inden for Worklife Investment.

11. jun. 2017
2 min

​Worklife Investment-projektet, hvor medlemmerne gratis kan få afklaret deres kompetencer, få karriererådgivning og ad den vej sikre deres personlige markedsværdi på arbejdsmarkedet, er en af Finansforbundets største politiske satsninger i nyere tid. 

I 2½ år har projektet kørt, og det er med så stor succes, at Worklife Investment nu er blevet et selvstændigt område i den nye struktur i forbundets sekretariat. For at støtte, inspirere og motivere det enkelte medlem endnu mere til at tage ansvar for sine kompetencer har Finansforbundet slået fem nye konsulentstillinger op i Worklife Investment, som forventes besat senest den 15. august.

"Vi har en ambition om at være den primære karrieremæssige sparringspartner for medlemmerne i alle arbejdslivets faser. Gennem aktiviteter som uddannelse, karrieresparring, netværk og kompetenceudvikling vil vi gøre medlemmerne til 'førstevælgere' i deres arbejdsliv", siger områdechef Anne Tellerup, Worklife Investment i Finansforbundet.

De fem nye konsulenter skal ikke udelukkende beskæftige sig med karriererådgivning, men vil også varetage andre opgaver i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling.

Medlemmerne kan se frem til en række nye tilbud fra forbundets Worklift Investment-område.

"Vi vil i den kommende tid eksperimentere med nye læringsformer og udvikle nye metoder og innovative veje til uddannelses- og karriereaktiviteter, som kan tilgodese det enkelte medlem.

Indtil videre er der blevet tilbudt én karrieresamtale per medlem. Fremover vil der blive gjort op med 'one size fits all-tankegangen' og tilbudt mere fleksible modeller. Nogle har for eksempel brug for opfølgning eller for at få oversat det, de kan, til 'kompetencesprog' som forudsætning for at bygge ovenpå i det etablerede uddannelsessystem", forklarer Anne Tellerup.

I forbindelse med Worklife Investment-bussens rundtur til ti finansielle virksomheder i maj mødtes hun og Finansforbundets formand Kent Petersen med ledelserne og tillidsmændene for at drøfte muligt samarbejde om kompetenceudvikling. Finansforbundet vil gerne indgå partnerskaber med virksomhederne om at afklare medarbejdernes kompetencer og tilbyde målrettet kompetenceudvikling. I den forbindelse minder Anne Tellerup om, at der er afsat i alt 210 millioner kroner til kompetenceudvikling i den nuværende overenskomstperiode frem til 2020.


Partner med Finansforbundet

Middelfart Sparekasse indgik i 2016 en partnerskabsaftale med Finansforbundet, som har betydet, at cirka 280 ud af sparekassens 310 medarbejdere fordelt på 20 workshops har stiftet bekendtskab med forbundets Worklife Investment-projekt og fået afklaret de kompetencer, de har nu, og sat ord på de kompetencer, de gerne vil udvikle for at være klar til fremtidens udfordringer.

"Det har været en øjenåbner for rigtig mange medarbejdere at skulle reflektere over deres kompetencer. De er blevet mere bevidste om de mange gode kompetencer, de hver især indeholder, og denne bevidstgørelse og anerkendelse af egne kompetencer er en vigtig forudsætning for vores arbejde med kompetenceudvikling", siger HR-konsulent Michael Lindgaard Hedemann.

Han har stor ros til Finansforbundets karrierekonsulent Helle Buus, som har styret samtlige workshops og været en inspirerende støtte for medarbejderne, når de har skullet sætte ord på deres kompetencer. I løbet af de næste måneder forventer Middelfart Sparekasse at have et kompetence-regnskab klar – bestående af de 280 medarbejderes formulerede kompetence-CV'er – som virksomheden kan bruge i sin fremadrettede tilrettelæggelse af kompetenceudviklingen.

 

Seneste nyt