Menu luk

Chefen troede, det var okay at slå mig bagi

Kønnet kan gøre en forskel på arbejde. Det oplever især kvindelige medlemmer af Finansforbundet, viser undersøgelse. Men også mænd melder om forskelsbehandling. Hvis du oplever at blive forbigået på grund af køn, skylder chefen dig at forklare hvorfor, påpeger næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen.

10. dec. 2017
5 min

​Der er ligestilling i Danmark. I hvert fald i teorien – men i praksis er det en anden sag, viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført blandt 1.293 medlemmer af Finansforbundet i november.

Ikke færre end hvert femte medlem har, enten i deres nuværende eller tidligere job i finanssektoren, følt sig forskelsbehandlet alene på grund af deres køn. Blandt kvinderne er det næsten hver tredje, der nikker genkendende til den tvivlsomme oplevelse.

Der er mange forskellige typer af episoder bag tallene. Flest – især kvinder, men også mænd – henviser til, at mænd får mere i løn for samme arbejde eller endda for mindre krævende arbejde.

Små børn trækker kvinder ned

Mange kvinder har også haft oplevelsen af at være blevet fravalgt til et job, et projekt eller en forfremmelse, fordi de har små børn eller er i den fødedygtige alder.

Forskelsbehandlingen kan også ligge i, at mænd tilsyneladende per automatik får de mest udfordrende opgaver, at lederne lytter mere til mænd, at der er kammerateri blandt mændene: "Mænd vælger mænd". Derfor har mænd lettere ved at blive forfremmet, får mere efteruddannelse og andre fordele, rapporterer mange af de adspurgte.

"Som kvinde skal du være bedre end dine mandlige kolleger", "Kvinder skal råbe højere end mænd".

Sexisme

Det kan også have karakter af sexchikane, som et medlem skriver:

"Chefen troede, det var okay at slå mig bagi, det tror jeg ikke, han ville gøre ved en mand".

En anden beskriver generel sexisme, billeder af nøgne damer, uønskede kommentarer eller sjofle vittigheder. Der er dog få eksempler på dette i svarene, mens flere har bemærket en skæv fordeling af arbejdsopgaverne:

"Administrative opgaver lander altid på pigernes bord og ikke drengenes".

Adskillige kvinder påpeger, at de altid får opgaver som at dække bord til bestyrelsens møder og lignende:

"Jeg er den eneste kvindelige erhvervsrådgiver i afdelingen, og det er altid mig, der bliver bedt om at arrangere kaffe og brød til ledernes møder".

 

En kvinde påpeger, at de mange usynlige job, hun bliver bedt om at udføre, som at samle ind til gaver, indkalde til møder og rydde op i systemer, stiller hende dårligere end de mandlige kolleger, der får mere karrierefremmende aktiviteter.

Går også ud over mænd

Forskelsbehandlingen kan også være omvendt i form af en positiv favorisering af kvinder. Som et medlem skriver:

"Kvinder hjælpes frem i karrieren, alene fordi de er kvinder".

En anden noterer, at en kvindelig mellemleder favoriserede kvindelige ansatte og så dem privat. Og der berettes om job, der gik til en kvinde, fordi det så godt ud, ikke fordi hun var den bedste. En mand fortæller desuden, at han ikke måtte holde barsel.

Der gøres også forskel i forhold til beklædning, bemærker én:

"Kvinder må gå i shorts og sandaler om sommeren, men ikke mænd".

Det overrasker næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen, at så mange som hver femte ligefrem har oplevet forskelsbehandling på grund af deres køn:

"Det er et højt tal. En del af forklaringen kan ligge i, at ledere er for dårlige til at give ordentlig feedback og fortælle, hvorfor det blev Jens og ikke Anne, der fik jobbet. Hvis chefen ikke gør det af sig selv, er det en god idé at være opsøgende og bede om en forklaring," siger næstformanden.

Med den forklaring i hånden, har du også bedre mulighed for at styrke de dele af dine kompetencer, som ikke er fundet fyldestgørende – og eventuelt få det indarbejdet i den udviklingsplan, overenskomsten giver dig krav på. 

Næstformanden opfordrer også til, at du taler åbent med dine kolleger om løn og vilkår.

"Det er i det hele taget godt at være åben på arbejdspladsen og sikre, at man taler om det samme og lægger det samme i det, så der ikke opstår misforståelser".

 

Mangel på handling

I undersøgelsen bliver der også spurgt til, om ledelsen går op i ligestilling. Mændene mener i højere grad end kvinderne, at det er tilfældet, mange af de adspurgte ved det dog ikke. En kvinde skriver:

"Ledelsen på alle niveauer i Danske Bank siger de helt rigtige ting i forhold til ligestilling – men tallene og deres valg viser, at der bare ikke er handling bag".

En anden konstaterer:

"Jeg er selv tillidsmand og mener, at ligestilling er et meget underprioriteret område i den finansielle sektor".

Flere oplever dog, at ulighederne kønnene imellem har bevæget sig den rigtige vej med årene:

"Det var mere, da jeg var ung. Der var det helt tydeligt, det er da blevet bedre", konstaterer en 61-årig, men mange kan stadig se masser af rum til forbedring:

"Som kvinde skal der ydes dobbelt så meget som af mænd i samme position. Finanssektoren er stadig gammeldags".

 

 

 

Fakta:

Ligestilling optager medlemmerne

Syv ud af ti medlemmer i den nye Epinion-undersøgelse synes "i høj grad", at ligestilling mellem kønnene er vigtigt. Næsten alle andre adspurgte synes det "i nogen grad".

Otte ud af ti er helt eller delvist enige i, at der er ligestilling mellem kønnene på deres arbejdsplads, men ikke nødvendigvis i deres jobfunktion. Mændene synes i begge tilfælde, at der er mere ligestilling, end kvinderne gør.

Tre ud af ti synes, at arbejdsgivere skal tage køn i betragtning, når de ansætter nye medarbejdere. Her er der stor forskel på kønnenes svar. Dobbelt så mange kvinder som mænd mener, at det er en god idé.

Næsten halvdelen af de adspurgte er helt eller delvis enige i, at kvinder har sværere ved at komme i betragtning til leder- og topjob i finansverdenen end mænd – det er især kvinderne, der mener det.

Lige så mange erklærer sig helt eller delvist enige i, at kvinder ofte ikke er så interesserede i at gøre karriere som mænd.

Tre ud af fire er helt eller delvist enige i, at det er vigtigt at sikre, at der er både mænd og kvinder i toppen af finansverdenen.

(Kilde: Epinion-undersøgelse blandt 1.293 medlemmer af Finansforbundet, november 2017)

Seneste nyt