Menu luk

Bedste halvårsregnskaber i 11 år

Pengeinstitutternes samlede overskud for første halvår steg med 40 procent i forhold til første halvår 2016 og udgjorde 24 milliarder kroner før skat. Det er mere end før finanskrisen. Finanstilsynet konstaterer dog, at det store overskud er drevet af en markant stigning i kursreguleringer, og at basisindtjeningen faktisk har været faldende siden 2014.

23. okt. 2017
1 min

​De 71 pengeinstitutter, som er under Finanstilsynets tilsyn, noterede sig for et rekordstort resultat i årets første halvdel. 24 milliarder kroner udgjorde det samlede overskud før skat, hvilket er hele 40 procent mere end i 2016, og det er også et par milliarder kroner mere end i første halvår 2007 – umiddelbart før finanskrisen gjorde sit indtog i Danmark.

Årsagen til det flotte halvårsresultat er ifølge Finanstilsynet færre nedskrivninger (2 milliarder kroner mindre end i første halvår 2016) og en markant stigning i kursreguleringer (fra 0,7 til 9 milliarder kroner det seneste år).

I sin analyse af pengeinstitutternes halvårsregnskaber konstaterer Finanstilsynet, at basisindtjeningen – nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter minus personaleudgifter – faktisk har været svagt faldende siden 2014 og ligger på omkring 10 milliarder kroner. Syv af de 71 pengeinstitutter under tilsyn havde således en negativ basisindtjening i første halvår af 2017, hvilket indikerer at sundhedstilstanden ikke er lige god alle steder.

Finanstilsynet advarer i sin Halvårsartikel 2017 for pengeinstitutter om, at det forsat er vigtigt at være opmærksom på konsekvenserne ved en øget risikotagning. Man henviser til, at et stigende antal pengeinstitutter har haft en høj udlånsvækst i de senere år, ligesom pengeinstitutterne igen tilbagebetaler store beløb til aktionærerne.

En opgørelse over ti af de største pengeinstitutters udbetaling af aktieudbytte viser, at det er steget fra 10 milliarder kroner i 2012 til 31 milliarder kroner i 2016, og hvor andelen af det udbetalte udbytte i 2012 udgjorde 20 procent af overskuddet, udgjorde det i 2016 over 60 procent af pengeinstitutternes overskud.

I forhold til situationen op til finanskrisen i 2008 er de danske pengeinstitutter i dag generelt mere velpolstrede. I første halvår var det samlede indlånsoverskud på 382 milliarder kroner, oplyser Finanstilsynet. I 2006 og 2007 var der et indlånsunderskud, som var nærmere 500 milliarder kroner.

Læs Finanstilsynets analyse af halvårsregnskaberne her.
 

 

Seneste nyt