Menu luk

175.000 kunder skifter bank om året

Siden den 7. april 2014, hvor kundernes ønske om at skifte pengeinstitut er håndteret elektronisk af e-nettet, har cirka 445.000 kunder skiftet bankforbindelse. Digitalisering og et godt samarbejde mellem alle danske pengeinstitutter har bragt ekspeditionstiden på kundeoverførsler markant ned, men der er fortsat mulighed for forbedringer, vurderer Betina B. Bonnichsen, Manager Head of Bank Solutions i e-nettet.

2. jan. 2017
2 min

​Filiallukninger og -åbninger, prisforskelle, personlig rådgivning. Der er hård konkurrence om kunderne mellem pengeinstitutterne, og mange kunder skifter bankforbindelse. Ifølge e-nettet, der er dataomdrejningspunkt for pengeinstitutterne og blandt andet håndterer digital tinglysning, e-bolighandel og e-engagement (overflytning af kunder mellem pengeinstitutterne), skifter omkring 175.000 danskere pengeinstitut om året. Og siden den 7. april 2014, hvor e-engagement så dagens lys og begyndte at håndtere overflytningerne elektronisk, har omkring 445.000 danskere skiftet pengeinstitut.

"Der er en svagt stigende tendens til, at flere skifter pengeinstitut. Og når et enkelt pengeinstitut har en dårlig sag i medierne, kan vi oftest aflæse det i antallet af anmodninger, som udveksles imellem pengeinstitutterne", siger Betina B. Bonnichsen, Manager, Head of Banking Solutions i e-nettet til Nyhedsbrevet Finans.

Alle danske pengeinstitutter samarbejder om kundeoverførsler på den digitale platform, som e-nettet har udviklet til formålet.

"Jeg oplever generelt, at samarbejdet mellem pengeinstitutterne er godt. Der er ikke nogen, som sidder og holder igen med at få flyttet de kunder, der ønsker det. Alle er interesseret i at køre kunderne hurtigt og nemt igennem et bankskifte", siger Betina B. Bonnichsen.

Hurtigere ekspeditionstid

7,10 dage tager det i gennemsnit at flytte en simpel indlånskonto uden opsigelse fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, hvilket er omkring en halv dag hurtigere end for et par år siden. Det er markant under målet om, at simple indlånskonto uden opsigelse skal kunne flyttes på 2 x 7 bankdage, sådan som EBIC (European Banking Industry Commitee) har formuleret de internationale retningslinjer.

Betina B. Bonnichsen tror på, at den gennemsnitlige ekspeditionstid kan komme længere ned.

"Der er fortsat muligheder for at få ekspeditionstiden ned. I dag sker der ind imellem forsinkelser, hvis den person ude i pengeinstituttet, der tager sig af en kundeoverførsel, laver en tastefejl. Her bør vi kunne hente lidt", mener hun.

Før den 7. april 2014, hvor e-engagement gik i luften, skete overflytningen manuelt på papir, hvor kunden blandt andet skulle ned i banken og skrive under. Det tog meget længere tid, end det gør i dag.

Lidt over halvdelen af sagerne om kundeskifte sker på cirka 7 dage. Den anden halvdel af sagerne tager markant længere tid.

"Der er fortsat mange sager, hvor ekspeditionstiden kan tage et par måneder, hvis det for eksempel drejer sig om en familie med børn, der har mange forskellige konti med forskellige opsigelsesvarsler og afhængigheder i forhold til BetalingsService-aftaler, forsikringsaftaler med videre", fortæller Betina B. Bonnichsen.

E-nettets statistik viser, at det i gennemsnit tager 58,99 dage at ekspedere kundeflytningen i disse mere komplekse sager. Tidligere har dette taget i gennemsnit cirka 74 dage.

Seneste nyt