Menu luk

Storbanker tilbyder fossilfri investeringer

Fossile aktier sidestilles nu med våben, tobak og alkohol. Jyske Invest, Danske Invest og Nordea Invest tilbyder nu investeringsporteføljer til de kunder, der ikke vil investere i verdens mest CO2-udledende selskaber, og afkastmålet er det samme, skriver netmediet Danmarks Fonde.

24. okt. 2016
3 min

​Jyske Invest, Danske Invest og Nordea Invest oplever alle en stærkt stigende efterspørgsel efter fossilfri aktieporteføljer i de specialafdelinger, hvor bankerne i forvejen frasorterer aktier i selskaber, som producerer våben, tobak, alkohol, militært udstyr, spil og pornografi. Derfor har alle tre storbanker etableret fossilfri investeringsafdelinger.

"Før sommerferien begyndte vi at fra-screene fossile brændsler i vores specialafdeling for globale aktier i Jyske Invest. Vi har haft størst efterspørgsel fra kommuner, regioner og offentlige institutioner på afdelinger med etisk over-lay," siger Head of Investment Management i Jyske Invest, Jens Christian Thellesen til netmediet Danmarks Fonde.

Hos Jyske Invest er det selskaber inden for udvinding, eftersøgning og raffinering af fossile brændstoffer, der er kommet på den sorte liste. Derudover fravælger specialafdelingen også selskaber, som leverer udstyr og services til de fossile brancher – for eksempel olieboreplatforme. Her er omsætningsgrænsen på 50 pct.

Danske Bank tilbyder et lignende investeringsprodukt for fossilfri aktier.

"Vi tilbyder investeringsfonde med attraktive investeringsstrategier, som ikke indeholder kul-, olie- og gasselskaber. I praksis betyder det, at selskaber, som har omsætning på mere end fem procent fra olie, kul og gas, frasorteres, ligesom forsyningsselskaber også har en grænse for, hvor stor en del af deres produktion må baseres på kul," siger Head of Responsible Investments i Danske Bank, Thomas Kjærgaard til Danmarks Fonde.

Også i Nordea Invest er der flere forskellige klima-venlige investeringsprodukter på hylden, alt efter hvor radikal en fossil udrensning kunderne går efter:

"Nordea Invest er meget opmærksom på klimaagendaen og tilbyder en række investeringsløsninger, der udmærker sig ved et særligt lavt carbon footprint. Vi har blandt andet netop opdateret investeringsforeningen 'Nordea Invest Engros Internationale Aktier – Etisk Tilvalg', så den nu er 90 procent mindre carbon-intens end det generelle aktiemarked, MSCI World. I foreningen ekskluderer vi blandt andet alle selskaber på CU200-listen," siger direktør i Nordea Invest, Eric Pedersen, til Danmarks Fonde med henvisning til listen over de 200 mest CO2-udledende kul- og olieselskaber fra organisationen Carbon Underground, som i lang tid har været udgangspunktet for klimaaktivitiske ngo'er og den såkaldte Divest-Invest-bevægelse, der arbejder på at få formueforvaltere til at aflægge løfte om at ekskludere aktieselskaberne fra deres investeringer.

Samme afkast

En af de store problemstillinger i debatten om eksklusion af fossile aktier har været, at de store internationale energiselskaber fylder meget i omsætningen på de internaionale børser. Og ved at fravælge dem stiger risikoen for lavere afkast. Derfor har diskussionerne i blandt andet. pensionskasserne gået på, om det overhovedet var rimeligt at forfølge andre mål end det største afkast til pensionsopsparerne.

Men ifølge Jyske Invest er bankens mål for afkast nu det samme for de normale aktieporteføljer som for de etiske specialafdelinger uden olie og kulselskaber.

"Vi har den samme afkastmålsætning for denne specialafdeling, som for vores normale afdeling for globale aktier. Men vi gør vores kunder opmærksomme på, at der er en lidt større risiko for, at vi ikke kan leve op til det afkastmål for specialafdelingen, og afkastudsving i forhold til markedsindeks vil være større," siger Head of Investment Management i Jyske Invest, Jens Christian Thellesen til Danmarks Fonde.

Du kan læse netmediet Danmarks Fonde her.
 

Seneste nyt