Menu luk

Socialt ansvar i Hvidbjerg Bank

Mange pengeinstitutter har nedlagt fleksjob i forbindelse med nedskæringer i de senere år, men i Hvidbjerg Bank holder man fast i, at folk med nedsat arbejdsevne skal have en chance. To af bankens 46 medarbejdere er fleksjobbere.

5. jul. 2016
3 min

I Hvidbjerg Banks hovedsæde i Thyholm havde man i nogen tid savnet en medarbejder, der kunne sørge for, at der blev brygget kaffe til kundemøderne og medarbejderne, dækket op til møder og ryddet af efterfølgende samt en masse andre arbejdsopgaver. Jobcentret i Struer blev kontaktet med henblik på at finde en deltidsmedarbejder, og da jobkonsulenten foreslog, at banken skulle ansætte en fleksjobber, sagde man efter kort betænkningstid ja.

Siden maj 2015 har Mona Poulsen været kantinemedarbejder tre timer om dagen i Hvidbjerg Bank.

"Jeg er meget glad for jobbet. Inden jeg fik det, havde jeg gået ledig i nogle måneder, siden min gamle arbejdsplads, Thyholm Friskole, blev nedlagt. Det giver mig ind imellem nogle udfordringer at passe jobbet, fordi jeg har svært ved at huske ting, men heldigvis er kollegerne meget søde og hjælpsomme", siger Mona Poulsen, der efter blandt andet et piskesmæld har nedsat arbejdsevne.

Dorrit Lindgaard, tillidsmand i Hvidbjerg Bank siden 2007 og ansat i administrationsafdelingen i bankens hovedsæde, er Mona Poulsens primære kontaktperson.

"Jeg taler dagligt med Mona om de opgaver, der skal udføres. Udover at sørge for kaffe, vand og smørrebrød til møder hjælper hun også til, når vi holder bestyrelsesmøder hver måned samt repræsentantskabsmøde et par gange om året. Det er genialt, at vi på denne måde kan få en ekstra medarbejder i få timer hver dag, og at hun også kan få en masse ud af at komme her", siger Dorrit Lindgaard.

 

Tager lokalt ansvar

Når Hvidbjerg Bank har valgt at ansætte Mona Poulsen i et fleksjob, hænger det også sammen med, at hun kommer fra lokalområdet.

"Vi er en lokal bank og tager derfor også et lokalt samfundsansvar. Mona yder en god indsats og er meget pligtopfyldende. Indimellem kan hun løse nogle ting lidt anderledes, men det lever vi med. Nu hvor Dorrit er hendes primære kontakt, fungerer det bedre end før, hvor vi var flere, der kommunikerede med Mona om opgaverne", siger Jens Odgaard, direktør i Hvidbjerg Bank.

 

Compliance-ansvarlig er fleksjobber

Mona Poulsen er ikke den eneste medarbejder i Hvidfbjerg Bank, der er ansat i et fleksjob.

Suzette Amby er ramt af gigt, som især har angrebet rygsøjlen. Derfor har hun indimellem behov for at lægge sig ned 10 minutter i løbet af dagen, før hun kan stå eller sidde og arbejde videre.

Efter at have været ansat som regnskabsmedarbejder i Sparekassen Limfjorden kom hun for fire år siden til Hvidbjerg Bank. Gigtlidelsen gør, at hun er ansat i et fleksjob, og fleksjobber har hun været i nu 12 år.

"Jeg har ansvar for compliance og arbejder også med hvidvask i banken og holder styr på bestyrelsens årsplan, så de nødvendige forretningsgange og politikker bliver forelagt bestyrelsen", fortæller Suzette, der oprindelig er uddannet revisor HD-R.

For nylig er hun flyttet fra Thy til Middelfart, og nu sidder hun og arbejder hjemmefra og kommer fysisk efter behov i Hvidbjerg Bank.

"Cirka hver 14. dag kører jeg til Hvidbjerg og holder møde med kollegerne, men ellers kan jeg fint klare arbejdsopgaverne hjemmefra. De fleste emner kan jeg drøfte med kollegerne i telefonen eller over de elektroniske medier. Det passer mig rigtig godt at arbejde på denne måde, og jeg kan så i tilgift træne min ryg i gigtcentret her i Middelfart", siger Suzette.

Suzette har fulgt nogle af de kurser i compliance, som Lokale Pengeinstitutter og Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder, og hun har stort udbytte af det netværk for compliancemedarbejdere, som Finansforbundet har taget initiativ til.
"Det er dejligt at møde kolleger fra andre pengeinstitutter, som sidder med samme type opgaver som jeg selv, og at udveksle erfaringer med dem", siger Suzette med et smil.

Hvidbjerg Banks direktør, Jens Odgaard, ser ikke noget problem i, at bankens complianceansvarlige er fleksjobber, og at hun ikke sidder fysisk i banken hver dag.

"Suzette udfylder en vigtig funktion for banken og passer sin opgave rigtig godt. Med de digitale kommunikationsløsninger, der findes i dag, er det intet problem, at hun befinder sig 100 kilometer væk. Det er en win-win-situation for både banken og hende", mener Jens Odgaard.

Seneste nyt